ČtD 21/2024  pondělí 22.ledna 


Ochránci přírody nastoupili do nového roku 2024 v dobré pohodě.

Proč také ne, měli za sebou úspěšný rok plný dobře vykonané práce a navíc i ocenění "Nezisková organizace Pardubického kraje roku 2023", které jim bylo uděleno v závěru minulého roku... Jak je vidět na fotografii, tak k pohodě přispěla i nově pořízená slušivá trička Českého svazu ochránců přírody. (V jednom takovém přece sportuje i náš prezident Petr Pavel...)
Fotografie je z výroční členské schůze  ZO ČSOP Podorlicko. Konala se v ekocentru Podorlicko a měla skutečně co hodnotit, rok 2023 byl naplněn významnými akcemi z různých oblastí činnosti. Může se opřít o pravidelnou a akční činnost devítičlenného výboru organizace.  Aby bylo zřejmé, čeho se jejich činnost týká, uvedu alespoň ty hlavní oblasti:  Jde o zajištění a správu ekocentra v Podbranské ulici 959, kde se mimo pravidelnou činnost organizace schází jedenadvacetičlenný kolektiv Mladých ochránců přírody "Orlíci" vedený Alenou Šplíchalovou. Ta  děti učí poznávat a pečovat o životní prostředí a také se aktivně zapojit do ochrany přírody, někdy i s rodiči.  Jako příklady z činnosti uvedu např.  podíl na vernisáži výstavy konikleců, návštěvu místního včelaře, ale také pomoc pro zajištění exponátů výstavy hub v ekocentru Podorlicko. 
Významnou složkou činnosti ochránců přírody je terénní práce.  Byl uspořádán "Distanční den Země a Den skautů v parku československých legií,  akce na naučných stezkách v Srnově a v Semaníně, dohled a údržba zábran u přívratu týkající se ochrany migrujících obojživelníků, starost o orchidejové lokality v Rybníku, Skuhrově a v Přívratě nebo monitoring invazního druhu KŘÍDLATKA nebo monitoring hub.- V minulém roce byla významnou kapitolou činnosti také mezinárodní spolupráce s italskou organizací Associatione Micologica Bresadola (AMB) Ercole Cantú z partnerského města Agrate Brianza. V říjnu ochránci přírody přivítali v České Třebové desetičlennou delegaci členů uvedené organizace a z univerzity v Cagliary a připravili pro ni poutavý program, zaměřený na poznání zdejší přírody a spolupráci při přípravě  výstavy hub.
V ekocentru se konala řada úspěšných akcí, přednášek a výstav, např. výstava kaktusům výstava léčivek, výstava hub, která byla jubilejní dvacátá. K tomuto jubileu bylo téma rozšířeno o spolupráci s městským muzeem. Ochránci přírody se tak podíleli i na další podzimní výstavní akci věnované houbám v městském muzeu. Nelze také nezmínit letní příměstský tábor "Tajemství Orlických hor".
Převážná většina činnosti ZO ČSOP Podorlicko je financována z grantů z různých zdrojů - od ústředí ČSOP, od Pardubického kraje a od města Česká Třebová, obcí Rybník a Semanín. O každý grant je třeba požádat, sepsat vše podle stanovených podmínek a také akci vyhodnotit. Je za tím spousta mravenčí práce, která není nikde vidět.  O objemu práce by mohla vyprávět např. hospodářka výboru ZO ČSOP paní Marie Zajíčková, neboť celkový objem finančních prostředků, který prošel jejíma rukama byl téměř 490 tisíc korun.
Domnívám se, že po detailním prostudování výroční zprávy ZO ČSOP Podorlicko a objektivním  hodnocení její práce, která právě v loňském roce 2023 o hodně převyšovala roky předcházející, by stálo za to navrhnout ZO ČSOP Podorlicko na ocenění Cenou města Kohout 2023. A nejde jen o jeden "vydařený rok". Veřejně prospěšnou práci ochránců přírody v základní organizaci ČSOP Podorlicko je třeba hodnotit jako systematickou realizovanou v našem městě a jeho okolí již více než tři desítky let.  (mm)

Sportovní výsledky z víkendu 

Volejbal - II. liga žen
Bohemians Praha - Sokol Geodézie Česká Třebová  3 : 0  a 2 : 3. Podle předpokladu to byl obtížný dvojzápas, Českotřebovačky získali přece jen v druhém zápase pětisetové vítězství o které musely perně bojovat. V tabulce se ale nic nezměnilo, Sokol Česká Třebová zůstává na 2. místě se 45 body. V příštím dvojzápase hraje doma, hostí Žižkov Praha, který je nyní na 4. místě tabulky.  Potom bude  další víkend volno, na Horách se přece koná volejbalový ples!
Krajský přebor mužů  -  hrálo se poprvé v novém roce 2024
A byl to zápas rozhodně zajímavý - hrálo se totiž "českotřebovské derby". Sokol Česká Třebová II hostil v tělocvičně ZŠ Nádražní  tým SK Rybník, který má domácí tělocvičnu ZŠ Habrmanova na Skále.  V obou zápasech byli hosté z Rybníka lepší a dvakrát přesvědčivě vyhráli 0:3 a 0:3. Projevilo se to i v tabulce, kde Sokol ČT II. klesl na předposlední 7. místo, předběhla ho Litomyšl. SK Rybník zůstává na místě třetím.

Kuželky - III. liga Lokomotiva prohrála v Šumperku


Kohouti mají volný los, hrají až 24. ledna s Hlinskem. Opočno se odhlásilo

Krajská hokejová liga Pardubického a Královéhradeckého kraje bude pokračovat bez týmu HC Opočno, který se odhlásil ze soutěže. Stalo se to, co mnozí očekávali...
„HC Opočno zaslal dopis se sdělením o odhlášení svého týmu ze soutěže KLM, včetně uvedení důvodu (nedostatek hráčů). V souladu se SDŘ č. 410, písmeno b) budou všechna dosud nesehraná utkání tohoto týmu kontumována v neprospěch HC Opočno s dopadem na všechny týmu dle SDŘ č. 409, odst. 1 a s dopadem na HC Opočno dle SDŘ čl. 411, odst.3, “ stojí v prohlášení sportovně-technické komise krajského hokejové svazu Pardubického kraje. Kohouti nyní budou hrát 24. ledna od 18:30 odložené utkání 22. kola v Hlinsku a za týden 28. ledna  v Jaroměři.


Videa z Velké ceny České Třebové v judu mládeže 2024, 2023 a 2020           


Krajští hasiči dostanou z Evropské unie 10 milionů korun na nový zásahový automobil i výcvik

Pardubický kraj je díky pečlivé a včasné přípravě projektů velice úspěšný při získávání dotací z evropských i státních fondů. Další dobrá zpráva dorazila v průběhu ledna. Krajští hasiči dostanou z programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021–2027 dotaci na pořízení nového vybavení i výcviku s polskými kolegy.
O finanční podporu pro tento záměr usiloval Hasičský záchranný sbor (HZS) Pardubického kraje delší dobu. „ Z tohoto počinu mám velkou radost, protože se podařilo sehnat v přepočtu 10 milionů korun na dobrou věc. Krajští hasiči tyto peníze použijí na pořízení zásahového automobilu pro hašení lesních požárů. V projektu se ale počítá i se společnými cvičeními a výměnnými stážemi s polskými partnery z pohraničí. Protože podstatou programu Interreg je meziregionální spolupráce, v tomto případě Česka a Polska,“ vysvětlil krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr, který je zároveň členem Monitorovacího výboru mezinárodního programu Interreg Česko-Polsko pro období 2021–2027.
HZS Pardubického kraje novým projektem navazuje na již ukončenou a úspěšnou spolupráci s polskými kolegy.  „S protějšky z Wroclavi jsme již v minulém období řešili projekt "Bezpečné pohraničí" a projekt "Uprchlíci", který řešil krizové řízení a spolupráci bezpečnostních složek v rámci uprchlické vlny osob z Ukrajiny na Česko–Polské hranici. Náš nový záměr reaguje na změny klimatu. S těmi souvisí změna četnosti a zvýšení extrémnosti jevů jako sucho, přívalové deště, větrné smrště a nárazový vítr. Společná hranice svým charakterem představuje území, které je účinky klimatických jevů výrazně ovlivněno a těší nás, že díky příspěvku z Evropské unie budeme lépe připraveni i vybaveni na pomoc obyvatelům České i Polské republiky,“ řekl ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský.
Cílem podpořeného společného projektu je zvýšení schopnosti hasičských sborů na obou stranách hranice koordinovaně, rychle a efektivně řešit mimořádné události v příhraničí spojené se změnou klimatu. V rámci projektu bude pořízená speciální technika a technické prostředky nezbytné k efektivnímu odstraňování následků mimořádných událostí. V oblasti zefektivnění vzájemné komunikace bude vytvořena analýza a realizováno datové propojení informačních systému a vytvořeny společné mapové podklady.

VIDEO - nově publikováno Ohlédnutí za výstavou výtvarného oboru ZUŠ

Výstava výtvarného oboru ZŠ byla otevřena 4. ledna 2024 a 18. ledna nyní končí. Na prvním videu jsme se zaměřili na vernisáž výstavy a nebylo moc času na vlastní prohlídku vystavených exponátů. Nyní na druhém krátkém "ohlédnutí" si v klidu můžeme vystavené exponáty prohlédnout  Zavedou nás do různých historických období a představí různé výtvarné techniky A také velkou fantazii žáků výtvarného oboru.
 

Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování

Aktuální videa z akcí základní umělecké školy AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.