ČtD 22/2024  úterý 23. ledna 


Aktuálně: "Českotřebovská" ledovka v České televizi  22/1 večer


 

POZVÁNKA NA VÝSTAVUV úterý začíná v galerii Kulturního centra MojDaVoca

Chtěl bych Vás upozornit na výstavu, která toto úterý začne v Kulturním centru. Je to výstava nazvaná MojDaVoca. V jejím názvu jsou zakódovány přezdívky autorů, kteří svá díla vystavují – Slezan David Moješčík a Polák Paul Voca. Výstava bude mít dvě části – v této první vystavuje především MojDa, ve druhé části v březnu především Voca.
Davida Moješčíka MojDu není třeba zvlášť představovat, každý, kdo někdy vystoupil z vlaku v ostravském Svinově, viděl jeho ženský akt v nadživotní velikosti dotýkající se země jen třemi body – bronzovou Levitaci. Každý, kdo vjížděl do Prahy autem po dálnici od Hradce a sjížděl k centru přes Libeň, viděl jeho deset metrů vysoký pomník operace Anthropoid. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Mojda v České Třebové vystavuje po několika letech, od poslední výstavy uběhlo již 8 let. Kurátorkou výstavy je Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
Vernisáž druhé části výstavy je naplánována na 19/3. Pawel Wocial/Paul Voca do České Třebové přiveze nejenom sochy, ale také videoart. Voca je sochař, designér a scénograf, který vystavuje po celé Evropě (Londýn, Paříž, Berlín, Benátky, …) Jeho díla jsou pro mnohé provokativní – a to jak svým zpracováním, tak tím, co znázorňují.
Výstava, která potrvá do 12/4, je jedním z vrcholů výstavní činnosti KC v roce 2024.

Videa z Velké ceny České Třebové v judu mládeže 2024, 2023 a 2020           


VIDEOPRŮVODCE VÝSTAVOU SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU   

Na rozdíl od dříve publikované kratičké pozvánky na výstavu můžeme při shlédnutí tohoto videa získat daleko více informací oi zamření a cíli nyní instalované výstavy a to jak od autorů, tak od ředitelky muzea Mgr. Jany Voleské.  Máme také více času na prohlídku výstavy. a je však tak rozsáhlá, že  vyžaduje detailní prozkoumání všech poskytnutých informací. Dobře utříděné texty a obrázky doplňují názorné expozice a živá insektária.  Proto také jeden z autorů výstavy Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava doporučuje třeba i opakovanou návštěvu.  Video najdete na odkaze ZDE

VIDEO - Ohlédnutí za výstavou výtvarného oboru ZUŠ

Výstava výtvarného oboru ZŠ byla otevřena 4. ledna 2024 a 18. ledna nyní končí. Na prvním videu jsme se zaměřili na vernisáž výstavy a nebylo moc času na vlastní prohlídku vystavených exponátů. Nyní na druhém krátkém "ohlédnutí" si v klidu můžeme vystavené exponáty prohlédnout  Zavedou nás do různých historických období a představí různé výtvarné techniky A také velkou fantazii žáků výtvarného oboru.
 

Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování

CHL 2023/2024 vstupuje do třetí části 


Druhá část městské hokejové ligy CHL v ročníku 2023/2024 skončil a ihned přechází do poslední třetí části.
Opět došlo k přeskupení v soutěži a k novému sazení týmů do tří vytvořených lig.

 

Organizátoři také připravili los této třetí části soutěže. Začíná se nyní 26. ledna a závěr soutěže je naplánován o dva měsíce později, tedy 26. března 2024. 
 
Českotřebovský deník sleduje tuto soutěž každoročně včetně závěrečného vyhlášení výsledků a předání poháru starosty města nejlepšímu týmu.
 
Připomeňme, že v loňském ročníku byl nejlepším týmem ADBA Ústí nad Orlicí, který na špici vystřídal dříve kralující Proplast. Také v letošním ročníku  je zatím ADBA v čele soutěže, tým je  nasazen do třetí části na 1. místě a Proplast je až čtvrtý.
Loni byla před vyhlášením cen exhibice dvou vedoucích týmů s posilami. Uvidíme, jak

to bude letos....


Letos začne avizovaná oprava Wonkova mostu přes Labe v Pardubicích.
trvat až do října roku 2025.

Stavaři začnou přípravnými pracemi na přelomu února a března, v současné době se řeší přesné termíny. Dopravní omezení v podobě provozu jedním pruhem v obou směrech je naopak již teď potvrzené od června. Most zůstane po dobu rekonstrukce průchozí i pro pěší. Pardubický kraj vše koordinuje s magistrátem, Ředitelstvím silnic a dálnic, aby dopady na občany byly co nejmenší.
Most Pavla Wonky je klíčovou dopravní stavbou v Pardubicích a projede přes něj více než 20 tisíc aut denně. V letošním roce začne jeho roky plánovaná oprava. K ní dojde kvůli tomu, že je potřeba vyměnit nosná předpínací lana, která korodují. „Nejde ale pouze o rekonstrukci. Připravíme most pro jednodušší údržbu dalším generacím. Nosná lana jsou v současné době uložená ve speciální pěně. V rámci opravy budou nahrazena novými s dvouplášťovou ochranou proti korozi. Zároveň vznikne na koncích mostu takový tunel, díky kterému se k nim v budoucnu lépe dostaneme, a případně další údržbové práce budou moci proběhnout již bez omezení provozu. Je to tedy také investice do budoucna,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.
Pro Pardubický kraj je oprava Wonkova mostu na seznamu klíčových projektů pro letošní a příští rok. „Jedná se o jednu z největších staveb v naší režii, je vysoutěžená ve výši 183,4 milionů korun s DPH. Rozložená je do dvou stavebních sezon a již delší dobu vše koordinujeme s kolegy z magistrátu i Ředitelství silnic a dálnic, abychom minimalizovali dopady na dopravu ve městě,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Oprava omezí provoz ve městě na dlouhou dobu, a proto bylo třeba pečlivě naplánovat. „Abychom obyvatelům Pardubic co nejméně komplikovali situaci, proběhlo několik koordinačních schůzek, a nakonec se díky vstřícnosti všech zúčastněných podařilo najít cestu, která bude dopravu zatěžovat co nejméně,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
Práce na Wonkově mostu začnou na přelomu února a března přípravou přeložek a dalšími nutnými úkoly. Ty si nevyžádají žádná dopravní omezení. To se změní v červnu, kdy se odstartuje nutná výměna lan volného předpětí. Právě u nich ukázaly prohlídky špatný stav vlivem koroze. Činnost je naplánována na několik etap právě proto, aby se nestalo, že most bude zcela uzavřen a v krajském městě nastane dopravní kolaps. Nyní na mostě jezdí doprava ve dvou jízdních pruzích pro každý směr, omezení bude na jeden a jeden pruh, případně na dva a jeden pruh. Celá rekonstrukce skončí na podzim roku 2025.
Pardubický kraj bude o přípravách a samotné stavbě podrobně informovat, s infokampaní začne v příštích týdnech.

Most měří více než 172 metrů a jeho hmotnost dosahuje přibližně 9000 tun. Šířka stavby je necelých 25 metrů, z toho 18 metrů slouží pro vozovku a zbývající šířka potom pro pěší a cyklisty. Nosných lan je v každém komorovém nosníku 12, celkem tedy 36. Jejich funkce spočívá především v zajištění dostatečné únosnosti mostu při zatížení automobily

Předpokládaný harmonogram stavby

·         únor až květen 2024: přípravné práce s žádnými či malými dopravními omezeními
·         červen 2024 – 1. listopadu 2024 doprava na mostě v režimu 1+1
·         Převedení dopravy do krajních pruhů, bude se pracovat ve středu mostu, kde budou probíhat zemní práce
          v předpolích a budou se měnit přepínací lana.
·         Nelze odbočit z Hradecké do nábřeží, z nábřeží na most lze.
·         listopadu 2024 – 31. října 2025 doprava na mostě v režimu 1+1 přes mostní provizoria
·         Na počátku a konci období provozu přes mostní provizoria dojde k převěšení troleje. Omezení bude vždy na dva
          víkendové dny, probíhají jednání s Dopravním podnikem města Pardubice.
          Doprava je převedena na střed mostu,  práce probíhají  v krajních polích. Předpoklad dokončení- říjen 2025

V Králíkách se řešilo posílení kapacity energetické sítě

V pátek zavítal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický do Králík, kde se setkal se starostou města Václavem Kubínem a zástupci společnosti ČEZ Distribuce. Ti zde plánují v následujících dvou letech výstavbu několika projektů, které mají navýšit kapacitu elektrické energie na Králicku. Jednání se účastnili i představitelé řetězce Lidl, které zajímal současný stav kvůli potenciálním investicím.
Starostové obcí, zástupci ČEZ Distribuce a další investoři se na Králicku setkávají každých šest měsíců. Během kontrolního dne projednávají stav příprav jednotlivých projektů na posílení energie. „Pravidelně sledujeme a komunikujeme ohledně stavu příprav projektové dokumentace, ale i realizace samotných staveb. Na Králicku je hlavním problémem nedostatek kapacity elektrické energie. V posledních letech se navíc zvýšila spotřeba, což souvisí i s místním rozvojem a aktivitami v oblasti cestovního ruchu. Proto je nezbytně nutné posílení ze strany ČEZ Distribuce a výstavba jednotlivých vedení vysokého napětí. Mezi dva nejdůležitější projekty se nyní řadí posílení stávající sítě o vedení vysokého napětí 22 kV mezi Jablonným nad Orlicí a Horními Heřmanicemi. Důležitá je také stavba vysokého napětí 110 kV z Horních Heřmanic po Králíky. Stavební práce budou probíhat tento rok a pokračovat i v roce 2025,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Pardubický kraj řešil v minulosti obdobný problém. „Nedostatečná kapacita elektrické sítě byla i na trase Hlinsko-Polička. Problém se dotýkal nejen podnikatelských záměrů, ale i bytových domů. Pro vyřešení situace byla klíčová komunikace se starosty a vlastníky pozemků. Proto jsme se rozhodli jít námi osvědčenou cestou i na Králicku,“ dodal hejtman Netolický s tím, že na příštím jednání by se měli starostové seznámit se systémem výkupu.  TZ

Aktuální videa z akcí základní umělecké školy AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

Výtvarné výstavy v Kulturním centru v roce 2024


I po Novém roce pokračují pravidelné výstavy v galerii Kulturního centra. Nový rok otevřela výstava výtvarného oboru českotřebovské ZUŠ (4/1 - 18/1 2024).
V úterý 23/1 bude vernisáží zahájena výstava soch Davida Moješčíka MojDy. Jeho jméno není třeba zvlášť představovat, každý, kdo někdy vystoupil z vlaku v ostravském Svinově, viděl jeho ženský akt v nadživotní velikosti dotýkající se země jen třemi body – bronzovou Levitaci. Každý, kdo vjížděl do Prahy autem po dálnici od Hradce a sjížděl k centru přes Libeň, viděl jeho deset metrů vysoký pomník operace Anthropoid. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Mojda v České Třebové vystaví několik starších soch, ale také sochy zcela nové, po obhlídce prostor se již konkrétní podoba výstavy rýsuje. Kurátorkou výstavy je Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
V únoru vystřídají sochy abstraktní malby Václava Kočího. Václav Kočí je umělec věnující se zejména konceptuální malbě. Jeho akryly na plátně jsou na první pohled charakteristické užitím geometrické abstrakce, jež zprvu působí jako čistá vizuální hra s plochou, linií a barvou. I do České Třebové autor přiveze rozměrná plátna, která, věřím, veřejnost zaujmou. Vernisáž je naplánována na 20/2 2024, výstava potrvá do 15/3.
Další v řadě výstav začne 19/3 a bude jí výstava polského sochaře Pawla Wociala. Ten do České Třebové přiveze také videoart. Pawel Wocial je sochař, designér a scénograf, který vystavuje po celé Evropě (Londýn, Paříž, Berlín, Benátky, …) Jeho díla jsou pro mnohé provokativní – a to jak svým zpracováním, tak tím, co znázorňují. Výstava, která potrvá do 12/4, je jedním z vrcholů výstavní činnosti KC v roce 2024.
Na květen je připravena výstava černobílých fotografií Karla Ševčíka (16/4 – 10/5), kterou vystřídá výstava naší výtvarné skupiny Maxmilián (14/5 – 7/6). Do prázdnin stihneme ještě výstavu výtvarníků DDM Kamarád (11/6 – 21/6). Galerie KC nebude prázdná ani o prázdninách, ve spolupráci s Městským muzeem tu totiž proběhne výstava Velorex ve výtvarném umění. V druhé půli roku se můžete těšit na bronzy Jiřího Dudychy, malby Anežky Kovalové, organické sochy Jana Kováříka a rok uzavře výstava fotografií Karla Plicky.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás ve výstavní síni!                                                      Mgr. Josef Kopecký, ředitel KC


Hrubá stavba pavilonu rychnovské nemocnice postavena

V areálu rychnovské nemocnice za plného provozu pokračují práce na výstavbě nového multioborového pavilonu a modernizaci několika pater stávajícího pavilonu DIGP. Na stavební části kraj zatím proinvestoval zhruba 114 milionů korun z celkových 756 milionů korun bez DPH. Nové části nemocnice by měly začít sloužit pacientům příští rok.
V areálu nemocnice momentálně probíhá výstavba nového pavilonu urgentního příjmu – pětipodlažní přístavby stávajícího pavilonu DIGP – a rekonstrukce tří podlaží stávajícího objektu DIGP. Obě budovy budou propojeny, čímž vznikne jeden multifunkční celek, jehož zprovoznění je plánováno koncem roku 2025. Důležitá stavba umožní změnu systému příjmu pacientů a zefektivnění poskytování zdravotnické péče.
„Větší část hrubé stavby nového objektu je dokončena. Nyní probíhá stavba zbývající části, kde došlo ke zpoždění z důvodu nálezu vodovodního řadu v základové jámě, o kterém neexistovaly žádné záznamy. Následně se ukázalo, že je to hlavní vodovodní řad, který zásobuje vodou všechny hydranty v areálu nemocnice, proto musel být přeložen tak, aby nedošlo k přerušení zásobování vodou. Dalším zdržením byl základ stávajícího pavilonu DIGP, který zasahoval do stavební jámy a stavaři ho museli odstranit. V prvních dvou podlažích hrubé stavby objektu nového pavilonu nicméně práce pokračují a probíhá zde již montáž rozvodů vzduchotechniky," popsal pokračování stavebních prací Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za investice.
Ve stávajícím pavilonu DIGP dělníci dokončili rekonstrukci kotelny, která byla na začátku topné sezony uvedena do zkušebního provozu. Proběhla také přeložka svislé i vodorovné kanalizace objektu v souvislosti s novým dispozičním řešením. Současně s tím skončily stavební práce na čtvrtém nadzemním podlaží, kde vznikly tři nové ambulance gynekologie, které již slouží pacientkám.
V areálu nemocnice se postupně připravují přeložky plynu, medicínských plynů, vody, slaboproudu a silnoproudu. Finišují se práce na výstavbě nového energocentra, kde ČEZ zahájil realizaci nové elektro přípojky do tohoto nového objektu.
Celkem v areálu Nemocnice Rychnov nad Kněžnou kraj plánuje prostavět 756 milionů korun, dalších zhruba 130 milionů bude stát nové vybavení. Ze zmíněné částky je v tuto chvíli prostavěno 114 milionů korun. Státní dotaci do výše 300 milionů korun kraji postupně vyplácí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Přípravu, administraci a realizaci akce kompletně zajišťuje oddělení průmyslových zón krajského Centra investic, rozvoje a inovací.
„Královéhradecký kraj si je vědom smyslu této významné investice pro Rychnovsko. Rychnovskou nemocnici vnímáme jako součást páteřní sítě krajského zdravotnictví. Svědčí o tom nedávno schválené částečné osamostatnění, díky čemuž má nemocnice větší ekonomickou nezávislost na Oblastní nemocnici Náchod, pod kterou stále patří. V investování do sítě našich nemocnic nezpomalujeme a v současné i nadcházející době jsme do každé z našich nemocnic v Jičíně, Trutnov, Náchodě a Rychnově připraveni investovat jednu miliardu korun, což výrazně pomůže zefektivnit jejich provoz, ale zejména ještě zlepší kvalitu poskytované péče o pacienty," potvrdil hejtman Martin Červíček.
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a zároveň i turisticky oblíbenou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny. V nemocnici pracuje 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče, přičemž disponuje 250 lůžky. (Zdroj: Orlicky.net)