ČtD 23/2024  středa 24. ledna 


Organizační změny na ČD Cargo nejsou pro Českou Třebovou příznivé 

Další ústup České Třebové ze železniční státní slávy...
Od 1.4. 2024 dojde na ČD Cargo k organizačním změnám na úseku provozu. Doposavad provozní zaměstnance ČD Cargo (strojvedoucí, posunovače, vozmistry, nákladní pokladní atd.) řídilo šest regionálních ředitelství s názvem Provozní jednotka (Ústí nad Labem, České Budějovice, Praha, Česká Třebová, Brno, Ostrava).
Od 1.4. 2024 dojde ke sloučení Provozní jednotky České Budějovice a Ústí nad Labem a sídlo jednotky bude v Ústí nad Labem, sloučení Provozní jednotky Praha a Česká Třebová se sídlem v Praze a provozní jednotky Brno a Ostrava se sídlem v Ostravě. Pro Českou Třebovou to opět znamená ústup ze železniční (státní) slávy. Celkem nepochopitelně se vedení ČD Cargo (paradoxně největší slovo zde má Martin Svojanovský, který žije v Dlouhé Třebové) rozhodlo pro sídlo sloučené jednotky v Praze v pronajatých prostorách, i když v České Třebové budova bývalého Provozního oddílu ČD Cargo patří a personální obsazení a kvalita zaměstnanců hovoří jednoznačně pro Českou Třebovou. U nás v České Třebové je podstatně jednodušší obsadit odborné místo kvalifikovanou silou na rozdíl od Prahy. Mimochodem i ředitel této sloučené jednotky bude z Prahy....
Z nějakých větších řídicích celků státních železničních podniků jsme přišli o depo, o řízení osobní dopravy a jediné co ještě zůstalo je jednotka Správy železnic se sídlem v České Třebové a centrální dispečink ČD Cargo…. Určitou satisfakcí je to, že v České Třebové sídlí privátní firmy podnikající na železnici jako je například: Lokotrain, Retrack, Východočeská dopravní, Retrack CZ, Metrans, Pirell, CZ LOKO, CZ Logistics atd…Schema staré struktury ČD Cargo - kliknutím se zvětší

První zpráva "Regiojet ve Třebové nestaví" byla uprostřed prázdnin


Již o prázdninách byl zveřejněn návrh jízdního řádu, kde nebyly zastávky spojů Regiojet v České Třebové uvedeny a v poznámce jsme se dozvěděli, "požadavek dopravce (tedy Regiojet) se do uzávěrky nepodařilo zrealizovat." Na čí straně byl tedy problém?: Zřejmě na straně Správy železnic! Opravdu to nešlo zařídit? A opravdu s tím už nelze nic dělat? Soukromý dopravce by zastavovat chtěl, jeho požadavek však SŽ nezrealizovala a my jsme nic nevěděli a nikoho se ani nezeptali.... Viz návrh:


NOVÁ VÝSTAVA  ZAHÁJENAV Galerii Kulturního centra máme novou výstavu MojDaVoca

V jejím názvu jsou zakódovány přezdívky autorů, kteří svá díla vystavují – Slezan David Moješčík a Polák Paul Voca. Výstava bude mít dvě části – v této první vystavuje především MojDa, ve druhé části v březnu především Voca.
Davida Moješčíka MojDu není třeba zvlášť představovat, každý, kdo někdy vystoupil z vlaku v ostravském Svinově, viděl jeho ženský akt v nadživotní velikosti dotýkající se země jen třemi body – bronzovou Levitaci. Každý, kdo vjížděl do Prahy autem po dálnici od Hradce a sjížděl k centru přes Libeň, viděl jeho deset metrů vysoký pomník operace Anthropoid. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Mojda v České Třebové vystavoval již v roce 2016. Vystoupila také polská kurátorka výstavy Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
K výstavě uvádíme samostatnou fotoreportáž ZDE 
Českotřebovský deník také na vernisáži natočil krátké video, uvedeme v nejbližších dnech.
Vernisáž druhé části výstavy je naplánována na 19/3. Pawel Wocial/Paul Voca do České Třebové přiveze nejenom sochy, ale také videoart. Voca je sochař, designér a scénograf, který vystavuje po celé Evropě (Londýn, Paříž, Berlín, Benátky, …) Jeho díla jsou pro mnohé provokativní – a to jak svým zpracováním, tak tím, co znázorňují.
Výstava, která potrvá do 12/4, je jedním z vrcholů výstavní činnosti KC v roce 2024.

VIDEOPRŮVODCE VÝSTAVOU SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU   

Na rozdíl od dříve publikované kratičké pozvánky na výstavu můžeme při shlédnutí tohoto videa získat daleko více informací oi zamření a cíli nyní instalované výstavy a to jak od autorů, tak od ředitelky muzea Mgr. Jany Voleské.  Máme také více času na prohlídku výstavy. a je však tak rozsáhlá, že  vyžaduje detailní prozkoumání všech poskytnutých informací. Dobře utříděné texty a obrázky doplňují názorné expozice a živá insektária.  Proto také jeden z autorů výstavy Pavel Bezděčka z Muzea Vysočiny Jihlava doporučuje třeba i opakovanou návštěvu.  Video najdete na odkaze ZDE

VIDEO - Ohlédnutí za výstavou výtvarného oboru ZUŠ

Výstava výtvarného oboru ZŠ byla otevřena 4. ledna 2024 a 18. ledna nyní končí. Na prvním videu jsme se zaměřili na vernisáž výstavy a nebylo moc času na vlastní prohlídku vystavených exponátů. Nyní na druhém krátkém "ohlédnutí" si v klidu můžeme vystavené exponáty prohlédnout  Zavedou nás do různých historických období a představí různé výtvarné techniky A také velkou fantazii žáků výtvarného oboru.
 

Pardubický kraj hledá inspiraci pro budoucí rozvoj v „Silikonovém Sasku“

Delegace Pardubického kraje v čele s hejtmanem Martinem Netolickým a radním pro regionální rozvoj Ladislavem Valtrem navštívila v lednu Sasko. U západních sousedů zástupci našeho regionu hledali příklady dobré praxe v zavádění inovativních postupů, SMART řešení i rozvoje území.
Během pracovní cesty tým složený z členů krajské samosprávy, Regionální rozvojové agentury, Parádního kraje, P-PINKu, Univerzity Pardubice a CzechInvestu navštívil Drážďany, Freiburg a Mittweidu. „Vrcholem naší návštěvy bylo velice konstruktivní a vřelé jednání se saským státním ministrem pro regionální rozvoj Thomasem Schmidtem. Hovořili jsme hlavně o podobných problémech, s nimiž se my i oni potkáváme v každodenní praxi. Debata se týkala hlavně decentralizace státní správy, narůstající byrokracie, formě podpory projektů přímo v dotčených územích, ale i fungování strukturálních fondů a kohezní politiky Evropské unie. Obě strany cítí, že by se na současné situaci dalo hodně věcí zlepšit. Prohlédli jsme si aktivity platformy simul+InnovationHub, která je v Sasku zodpovědná za regionální rozvoj a podepsaná pod mnoha zajímavými aktivitami. Konkrétně mě nejvíce zaujal projekt v Mittweidě, kde se veřejný i soukromý sektor ve spolupráci s tamní univerzitou úspěšně snaží lákat talentované lidi do tohoto menšího města, a zabránit tak odlivu mozků. Jsou v tom relativně úspěšní a rádi bychom se u nich inspirovali, protože se s tímto problémem také potýkáme na úrovni kraje i měst. Jako inspirace nám může sloužit i snaha o to, aby si regiony více rozhodovaly o tom, na co budou určené finance ze státních a evropských fondů. Protože právě v místě díky každodennímu kontaktu a znalostí reálií známe potřeby lidí více než státní úředníci sídlící stovky kilometrů daleko. Jsem velice rád, že se nám podařilo navázat spolupráci a těším se na to, až německé kolegy přivítáme u nás v Čechách,“ uvedl k návštěvě Saska hejtman Martin Netolický.
Východní Němci mají k Česku blízko a chtějí spolupracovat
Setkání se zástupci Pardubického kraje se zúčastnili také generální konzulka Markéta Meissnerová a konzul Jozef Špánik, kteří diplomatickou návštěvu formálně zaštítili a aktivně podpořili její uskutečnění. Česká delegace do Saska přicestovala na pozvání ministra Schmidta, podle kterého je důležité společně sdílet poznatky a předávat si zkušenosti. Obzvláště mezi regiony, které k sobě měly a mají historicky, společensky i ekonomicky velice blízko. „Návštěva z Pardubického kraje mě velmi potěšila. Společně se zabýváme tím, jak můžeme naše regiony – ať už městské nebo venkovské – přeměnit na regiony budoucnosti. Na ministerstvu pro místní rozvoj k tomu přistupujeme zeširoka. Simul+InnovationHub funguje jako platforma a síť pro regionální rozvoj založený na inovacích. S našimi formáty akcí a modelovými projekty, stejně jako se soutěží simul+Kreativ, spojujeme zúčastněné strany z oblasti obchodu, vědy, občanské společnosti a veřejného sektoru, abychom společně inovativním způsobem řešili výzvy v našich regionech. Bylo velmi zajímavé zjistit, jaké aktivity Pardubický kraj v současné době posouvá vpřed v oblasti inovací. Můžeme se tu od sebe navzájem hodně naučit,“ sdělil ministr Schmidt.
Silikonové Sasko ukazuje možnou cestu vývoje
Sasko prožívá v posledních letech masivní ekonomickou transformaci, při které se snaží, aby v regionu nehrály prim pouze tradiční odvětví, ale aby bylo konkurenceschopné v globálním měřítku na poli vědy, techniky a průmyslu 4.0. Proto se v Sasku v posledních dekádách prosadila například výroba mikročipů, důraz je i kladen na výzkum a vývoj moderních technologií. Vzhledem k určité podobnosti s kalifornským Sillicon Valley, které je považováno za světové centrum v oblasti inovací, se východoněmeckému regionu přezdívá „Silikonové Sasko“. „Kromě různých inovačních center jsme měli možnost navštívit i freiburgskou univerzitu a jednat se zástupci vysokých škol. Jako radní pro regionální rozvoj jsem odjížděl s dobrým pocitem, protože ačkoliv je Sasko v některých ohledech před námi a máme se od nich co učit, hlavně v propojení univerzity, firem a dalších partnerů, v jiných oblastech jsme jim minimálně rovnocennými partnery. A to například v podpoře začínajících podnikatelů nebo ve vybavení učeben, kde se u nás v posledních letech  na učilištích i středních a vysokých školách podařilo dokončit zajímavé projekty a velmi pokročit - od modernizace vybavení po praktickou podporu polytechnického vzdělávání s důrazem na moderní technologie. Shodli jsme se, že se potýkáme  s podobnými problémy. Rádi se proto od Sasů něco přiučíme, ale zároveň jim také můžeme nabídnout zajímavé projekty a iniciativy na naší straně jako inspiraci. Tuto spolupráci vítám,“  řekl radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.
PARádní kraj zastřešuje inovace v našem regionu
Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz, FB@paradnikraj nebo LinkedIn.

Městská knihovna ZAHAJUJE NOVÝ CYKLUS POŘADŮ

Příběhy umění a historie
Pásmo přednášek Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové. Od 18 hodin. Vstupné: 40 Kč.
13. února:        Nenápadné skvosty našeho okolí
19. března:      Osudové ženy českého středověku
9. dubna:         Leonardo da Vinci
10. září:           Slavní secesní architekti
8. října:            Impresionisté
12. listopadu: Malé velké cestování


Aktuální videa z akcí základní umělecké školy AKCE PRO VEŘEJNOST V EKOCENTRU PODORLICKO V ÚNORU


29. 2. 2024 ČTVRTEK od 18,00  DO INDIE BEZ LETADLA
Přednáška cestovatele učitele geografa Mgr.Zdenka Hübnera o cestě do vzdálené Indie. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  

Výtvarné výstavy v Kulturním centru v roce 2024


I po Novém roce pokračují pravidelné výstavy v galerii Kulturního centra. Nový rok otevřela výstava výtvarného oboru českotřebovské ZUŠ (4/1 - 18/1 2024).
V úterý 23/1 bylavernisáží zahájena výstava soch Davida Moješčíka MojDy. Jeho jméno není třeba zvlášť představovat, každý, kdo někdy vystoupil z vlaku v ostravském Svinově, viděl jeho ženský akt v nadživotní velikosti dotýkající se země jen třemi body – bronzovou Levitaci. Každý, kdo vjížděl do Prahy autem po dálnici od Hradce a sjížděl k centru přes Libeň, viděl jeho deset metrů vysoký pomník operace Anthropoid. Pro Ostravu vytvořil také sochu Leoše Janáčka – v médiích byla hodně řešena jeho ostravská socha Věry Špinarové. Mojda v České Třebové vystaví několik starších soch, ale také sochy zcela nové, po obhlídce prostor se již konkrétní podoba výstavy rýsuje. Kurátorkou výstavy je Anna Madejská. Výstava potrvá do 16/2 2024.
V únoru vystřídají sochy abstraktní malby Václava Kočího. Václav Kočí je umělec věnující se zejména konceptuální malbě. Jeho akryly na plátně jsou na první pohled charakteristické užitím geometrické abstrakce, jež zprvu působí jako čistá vizuální hra s plochou, linií a barvou. I do České Třebové autor přiveze rozměrná plátna, která, věřím, veřejnost zaujmou. Vernisáž je naplánována na 20/2 2024, výstava potrvá do 15/3.
Další v řadě výstav začne 19/3 a bude jí výstava polského sochaře Pawla Wociala. Ten do České Třebové přiveze také videoart. Pawel Wocial je sochař, designér a scénograf, který vystavuje po celé Evropě (Londýn, Paříž, Berlín, Benátky, …) Jeho díla jsou pro mnohé provokativní – a to jak svým zpracováním, tak tím, co znázorňují. Výstava, která potrvá do 12/4, je jedním z vrcholů výstavní činnosti KC v roce 2024.
Na květen je připravena výstava černobílých fotografií Karla Ševčíka (16/4 – 10/5), kterou vystřídá výstava naší výtvarné skupiny Maxmilián (14/5 – 7/6). Do prázdnin stihneme ještě výstavu výtvarníků DDM Kamarád (11/6 – 21/6). Galerie KC nebude prázdná ani o prázdninách, ve spolupráci s Městským muzeem tu totiž proběhne výstava Velorex ve výtvarném umění. V druhé půli roku se můžete těšit na bronzy Jiřího Dudychy, malby Anežky Kovalové, organické sochy Jana Kováříka a rok uzavře výstava fotografií Karla Plicky.
Těšíme se na Vaši návštěvu u nás ve výstavní síni!                                                      Mgr. Josef Kopecký, ředitel KC