ČTD 4/2024      pátek 5.lednaTříkrálová sbírka pomáhá potřebným

Tříkrálová sbírka je největší celostátní dobrovolnická akce, Charita ČR je pověřena její organizací. Oficiální veřejná sbírka je řádně povolena Magistrátem Města Prahy. Pokladničky jsou pečetěny a rozpečeťovány za přítomnosti zástupce obecních/městských úřadů a zástupců Charity (asistentů TS). O každé pokladničce a jejím obsahu je veden úřední záznam (výčetkový list). Veškerá dokumentace je po sbírce uložena na Diecézní charitě Hradec Králové. Výtěžek TS je rozdělen dle  schválených záměrů použití. Každá skupinka koledníků TS má u sebe zapečetěnou pokladničku se znakem Charity ČR, průkaz vedoucího skupinky, na kterém je číslo shodné s číslem pokladničky, a občanský průkaz, kterým se v případě potřeby prokazuje.
Také v našem městě Česká Třebová se do ulic na začátku ledna vydali tři králové:  Kašpar, Melichar a Baltazar. Jako vždy přinášejí radost a boží požehnání. Pokud jste krále s kasičkou nepotkali, je tu pro vás také letos on-line koleda nebo možnost přispět do kasičky na podatelně MěÚ Česká Třebová. Zatím se v informacích oblastní charity pro náš okres nic nepíše o možnosti využívat QR kód, který mají např. nalepený na tříkrálových kasičkách v Litomyšli. Zde není třeba  mít strach, že nemáte nachystaný přesný obnos.
Tříkrálový koncert v Kostele sv. Jakuba se uskuteční v sobotu 13. ledna 2023 od 17:00. Vystoupí Pěvecký soubor Worship Česká Třebová pod vedením Lenky Farkačové a Smíšený pěvecký sbor Bendl pod vedením Josefa Menšíka a Davida Lukáše.

Sbírku v našem městě organizuje oblastní charita Ústí nad Orlicí

Oblastní charita Ústí nad Orlicí poskytuje v okrese 17 služeb a všechny mají společného jmenovatele: PODPORA RODINY. „Rodina je místem lásky a života, místem, kde láska rodí život.“ – Jan Pavel II  Oblastní charita Ústí nad Orlicí provozuje čtyři střediska Domácí zdravotní péče – v Letohradě, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně a Chocni.
Nabízené služby  Rodičům s  malými dětmi slouží dvě Rodinná centra a  mládeži Nízkoprahový klub.
Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu zajíždějí přímo do ohrožených rodin v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním dovednostem a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.
V  Občanské poradně se potkáváme s  neblahými vlivy, které ohrožují rodiny – např. dluhy, exekuce, rozvody, neplacení výživné[1]ho. Následky většinou nesou ženy s  dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí naivně a  nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček, které slibují zaručené štěstí, a přivedou tak rodinu do vážných problémů.  Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, věrné péče o rodinu a trpělivé práce na pracovišti. Nemocným je určena Domácí zdravotní péče a  Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Domácí hospic ALFA-OMEGA pomáhá rodinám, které se starají o nevyléčitelně nemocné příbuzné. Zdravotně handicapovaným lidem je k  dispozici Osobní asistence, Pečovatelská služba či Sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující rodiny pro spolupráci velmi důležité. I lidem, kteří domov nemají, poskytujeme v našich zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života. V  minulém roce byla také vytvořena skupina na podporu Ukrajinců, kteří utekli před válkou. Většinu těchto služeb spolufinancujeme z Tříkrálové sbírky.

Jaké byly výsledky loňské Tříkrálové sbírky 2023?

V rámci okresu, tedy oblastní charity Ústí nad Orlicí byla celková částka 3 738 476 Kč,  z toho "on line koleda" 47 133 Kč.  Přímo v České Třebové  se do 50  kasiček sebralo 255 977 Kč, nejvíc pak v Letohradě (360 045Kč - 47 kasiček), kde jsou občané nejštědřejší.  Česká Třebová je druhá a na třetím místě je Ústí nad Orlicí, kde se do 75 kasiček sebralo 248 565 Kč.

Svoz vánočních stromků

Zajišťuje opět společnost Eko Bi s.r.o. Následně dojde k jejich zpracování na městské kompostárně, proto prosíme o odstranění veškerých ozdob a dalších nerozložitelných materiálů, které by jejich další zpracování ztížily či znemožnily. Odstrojené vánoční stromky můžete nechat přistavené u nádob na bioodpad v den jejich svozu, či (zejména v případě bytových domů) u kontejnerů na SKO. Budou sváženy v dny, kdy je běžně svážen bioodpad, pouze prosíme, aby nebyly u kontejnerů a nádob odkládány dříve než 24 hodin předem. V letošním roce byl opět stanoven také mimořádný svozový termín – 12. ledna, kdy bude jeden svozový vůz zajišťovat výhradně svoz stromků, proto vás prosíme o využití tohoto termínu v co největší míře (týká se především lokalit se zástavbou bytových domů).

Kouzelná výstava žáků ZUŠ v Kulturním centru


Výstava v Galerii Kulturního centra je otevřena od 4. do 18. ledna 2024.   Vernisáž výstavy se konala v malém sále Kulturního centra, kulturní program zajistil hudební obor školy.  Bylo to setkání s rodičovskou veřejností, o výstavě a práci a jejím zaměření v letošním školním roce pohovořily dvě učitelky výtvarného oboru Bc. Aneta Pirklová (keramika) a Mgr. Markéta Doležalová,  Paní učitelka Libuše Nerado byla omluvena pro onemocnění.  Následovala prohlídka výstavy. Výstavní síň - jindy vážná a potemnělá  se při této výstavě naopak rozzářila naplno. Obrázky byly všude kam oko dohlédlo, od zemně až vysoko v prostoru nebo na stěhách,  dvourozměrné i třírozměrné. Mnoho nápadů dovedený až do dokonalosti. Je třeba to prohlédnout v klidu. Invenci i provedení musím pochválit, tato výstava v ničem nezaostala za těmi předcházejícími.  Více ZDE

Českotřebovský deník natočil na vernisáži výstavy výtvarných a keramických prací  žáků výtvarného oboru  ZUŠ krátké video, bude uvedeno během zítřka - pátku 5. ledna 2024

Velký ohlas článku Ing. Varačky ohledně parkování u pošty 02

Tento text patří mezi nejvíce navštívené příspěvky v poslední době, počet zobrazení o hodně přesáhl číslo 6 tisíc a svědčí o tom, že se jedná o problematiku, která by se měla znovu nějak posoudit. 
Nevím např. zda se problémem zabývala také dopravní komise rady města. Jak se ukazuje, tak se rozhodnutí přece jen dotýká zřejmě velkého počtu lidí. Jde především o to, že došlo nedávno ke zrušení pošty na Parníku a všichni musí na poštu k nádraží a už tak mají starosti a náklady navíc. Proto se vyhlášené opatření logicky nelíbí.  Je sice možnost dvacetiminutového stání v podzemí. Tam se ale musí přes závoru, místo k parkování může být "dole" hodně daleko a musí se po schodech. To všechno stanovený limit "zdarma" zkracuje.  Ač jsem se nikde neptal, tak důvod vidím v chybějící závoře, která by jasně odměřila těch povolených 20 minut zdarma a donutila zaplatit ty, kteří limit přesáhnou. Takto se placením mnoho lidí neobtěžuje. Závora je ale investice, tak se do toho nikomu nechce. 
Jako příklad pro srovnání bych použil orlickoústeckou nemocnici, kde můžete autem vjet přes závoru, ale máte limit 45 minut zdarma. Někdy to stačí, jindy nestačí. Ale limit  je stanoven. Přitom nedostatek parkovacích míst v areálu by také mohl hovořit pro zpřísnění režimu. Proto se přimlouvám o přehodnocení situace na parkovišti u nádražní pošty. (mm)


 
 

 ZA TUČŇÁKY DO PATAGONIE  

Přednáška v Ekocentru Podorlicko, Podbranská 959 Česká Třebová 11.1. 2023 ČTVRTEK  od 18,00
Vyprávění Mgr. Hany Entové o měsíční výpravě do Patagonie a Ohňové země. Kromě navštívených jihoamerických památek bylo cílem cesty pozorování a fotografování místní fauny a flóry. Na své si přijdou i milovníci hor a ojedinělých fenoménů zdejší neživé přírody. K vidění bude fotoprezentace a velkoformátové knihy.
Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  Vstupné dobrovolné.

Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku             


Pěstoun na přechodnou dobu je smysluplné poslání

Pěstouni na přechodnou dobu jsou součástí systému náhradní rodinné péče v České republice. Pokud musí být dítě, zpravidla  se jedná o menší děti, z vážných důvodů umístěno mimo vlastní rodinu, jsou tím nejlepším z možných řešení přechodní pěstouni.  Rodiče mají možnost stabilizovat si poměry. Pokud se jim to nepodaří, orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) hledá dítěti náhradní rodinu. Přechodní pěstouni nabízí lásku, zázemí a bezpečí dítěti, které se ocitlo mimo svou vlastní rodinu.  S přechodnými pěstouny se nedávno setkal také radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.
Máme velkou radost, že se nám zájem o přechodné pěstounství rozrostl. V minulých letech se nám za rok hlásili 3-4 zájemci, ale v loňském roce jich bylo 16. Přikládám to zvýšené propagaci tohoto „povolání“ jak naším krajem a doprovodnými organizacemi, tak i dokumentárními seriály České televize Plné hnízdo a Děti narozené dvakrát,“ říká Pavel Šotola a pokračuje: „Lidé si uvědomují, že v tomto případě se jedná o plnohodnotné zaměstnání, které ale není ohraničeno osmihodinovou pracovní dobou. Jednotlivci či rodiny se po absolvování přípravy o dítě starají 24 hodin sedm dní v týdnu. Někdy je u nich dítě pár dnů, týdnů, někdy i rok. Pak se buď vrací do vlastní rodiny, nebo se předává dlouhodobým pěstounům či osvojitelům. Jak slyšíme od pěstounů, hlavním důvodem jejich rozhodnutí bývá pomoc dítěti na jeho cestě životem a snaha udělat něco smysluplného v době, kdy na to mají čas a podmínky.“
Pardubický kraj se snaží zájemcům o pěstounství usnadnit přípravu, která v minulosti probíhala pouze v krajské Poradně pro rodinu v Pardubicích. Nyní jsou do ní zapojeny i další dvě organizace, takže není potřeba tak dlouho čekat na proces přípravy na pěstounství. „Myslím, že pěstouni oceňují, že se v přípravě dozví nejen ty hezké věci, které pěstounství přináší, ale i to, jak se vyrovnávat se složitějšími situacemi,“ komentuje zkušenosti pěstounů ze setkání Pavel Šotola.V současné době je u přechodných pěstounů v našem kraji umístěno 28 dětí, z toho je 20 mladších tří let. Ze statistiky z minulých let vyplývá, že nejvíce dětí od přechodných pěstounů přechází do dlouhodobé pěstounské péče, menší část se vrátí k rodičům a některé děti jsou osvojeny.
Pěstounská péče na přechodnou dobu je náročná, někteří pěstouni po určité době končí, anebo se z nich stávají dlouhodobí pěstouni. Proto je potřeba připravovat stále další zájemce o pěstounství na přechodnou dobu.
Lidem, kteří se rozhodnout stát se pěstouny, je potřeba vyjádřit velké poděkování, protože se vzdají svého pohodlí ve prospěch cizích dětí a jejich šance na lepší život.  TZ