ČTD 9/2024     středa 10.ledna


Nové video z Přívratu: Vyhlášení výsledků Iscarex poháru 2023

 

Akce pořádaná poprvé v sále U Coufalů v Přívratu byla dobře navštívená a co víc, pro návštěvníky byl zde i další program - taneční vystoupení Taneční školy Česká Třebová a předváděčka společnosti "Science on", zaměřená na spalování cukru a zvlášť pro sportovce zajímavá. A pak byl hlavní program - v rámci vyhodnocení Iscarex cupu se předávaly poháry malým i velkým....
V absolutním pořadí bylo v závěru nakonec vyhodnoceno 5 nejlepších mužů a žen. Jako nejlepší žena v absolutním pořadí v celkovém hodnocení Iscarex poháru byla Adéla Dvořáková ze Svitav, která podle věku startovala v kategorii Ženy C. V absolutním pořadí bez ohledu na kategorie mužů byl jako nejúspěšnější závodník loňského ročníku Iscarex poháru 2023 vyhodnocen Filip Záveský (Iscarex), který startoval v kategorii Muži A.
Shodou okolností Filip Záveský celé vyhlašování výsledků řídil. Podle jeho úvodu loni startovalo v z závodech Iscarex poháru 2023 1781 unikátních závodníků. Z toho asi polovinu tohoto počtu tvořily děti a mládež, druhou polovinu pak dospělí sportovci. Závody Iscarex poháru byly organizovány ve východočeském regionu, mají již mnoholetou tradici, postupně dochází ke generačním změnám jak mezi organizátory, tak závodníky.
Velké poděkování a ocenění patřilo tako týmu rozhodčích a časoměřičů, kteří patří k trvalým oporám Iscarex týmu: Jsou to především manželé Dvořáčkovi a Petr Voleský. Iscarex cup je dítě Honzy Šimůnka, který věnoval jeho rozvoji velké množství energie a také peněz. Na letošním vyhlášení ročníku chyběl, protože právě v předvečer 7. ledna odletěl na svou další zahraniční cestu do Republiky Kongo a do Kamerunu. Moderátorem celé akce byl tradičně Petr Svoboda, také trvalá opora týmu pořadatelů, který cestu Honzy Šimůnka Samozřejmě vzpomenul a poslal pozdravy.
K textu  je přidáno také vzpomínkové dva roky staré video z vyhodnocení poháru 2021 v Javorce Odkaz je zde

Oznámení o zahájení řízení o změně č.2. územního rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace železničního uzlu Česká Třebová.

Na stavbu: „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství dne 7.2.2022 a nabylo právní moci dne 11.3.2022. Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na dobu 5 let od nabytí právní moci.
Loni byla podána žádost o změnu č. 2 vydaného územního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala požadované náležitosti, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství  vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a současně řízení usnesením přerušil do 31.12.2023. Žádost byla postupně doplněna do termínu 4.1.2024.
Na tomto základě Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství oznamuje zahájení řízení o změně č. 2 územního rozhodnutí dotčeným orgánům a účastníkům řízení. V souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky nejpozději do 15 dnů od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Součástí oznámení je stručná informace o tom, čeho se nová změna č. 2 bude týkat.  Některé změny jsou technického rázu bez vlivu na veřejnost, sítě a komunikace, jiné stojí za uvedení. Materiál je veřejně přístupný na úřední desce Městského úřadu Česká Třebová . Pokusím se tento materiál pokud možno přehledně zpracovat  a zveřejnit jako samostatný příspěvek. Alespoň si tak přiblížíme čeho se bude modernizace českotřebovského železničního uzlu ve městě týkat. Podle dodané dokumentace jsou změny na úseku od odb. Parník cca po Korado. Při prohlížení mně poněkud mate skutečnost, že rozsáhlá dokumentace pro modernizaci železničního uzlu je zakreslena do zastaralého mapového podkladu, ve kterém je např, teplárna a vlečka k teplárně Primony, staré řešení  prostoru cihelny, firmy IMS Drašnar apod. Popis modernizačního projektu a jeho navrhované změny bude ve zvláštním článku  dokumentací. (mm)

Srdečné pozvání na lednový koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová

Novoroční písňový recitál
Veronika Rovná – soprán 
Michal Bárta – klavír 
Ondřej Janča – klarinet
Česká Třebová, Malá scéna,
čtvrtek 18. ledna 2024 v 19:00 hodin
Pro studenty mohou být vstupenky ZDARMA:  Školní mládež do 20 let má nárok na jednu vstupenku ZDARMA na každý koncert Kruhu přátel hudby Česká Třebová pro koncertní sezónu 2023/24. Vstupenku zdarma lze vyzvednout u pokladny v Malé scéně (na zahajovací koncert v KC) před každým koncertem.

Larischova vila je součástí ležácké tragédie a odboje na Pardubicku

Za účasti celé řady významných hostů včetně hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, předsedy Československé obce legionářské Pavla Budinského, ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka či primátora Pardubic Jana Nadrchala se v prostorách Larischovy vily v Pardubicích uskutečnilo pietní setkání věnované výsadku Silver A, pardubickému odboji a tragédii v Ležákách. 
„Záchrana a rozvoj Larischovy vily v Pardubicích je dlouhodobě jednou z našich priorit v oblasti kultury a památkové péče. Od roku 2016 jsme z krajského rozpočtu uvolnili na záchranu objektu 30 milionů korun. Pro letošní rok jsme pak připraveni pomoci dalším etapám obnovy vily deseti miliony, jelikož Československá obec legionářská získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 55 milionů korun s tím, že celý připravený projekt je oceněn na 79 milionů korun. Jedná se o velkou šanci, abychom objekt společnými silami dostali do stavu, který si zaslouží, jelikož se jedná o důležitou součást nejen ležácké tragédie, ale i celého odboje na Pardubicku,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Ve vile by po rekonstrukci měla být umístěna expozice týkající se vypálení osady Ležáky a ležáckých dětí. Jedná se zároveň o místnosti, kde pobývali ležáčtí obyvatelé před popravou. Umístěna zde bude i zvonice se zvony, které budou zvonit ve výročí jednotlivých poprav. V dalších místnostech bude umístěna expozice Obrana národa věnující se okupaci Čech a Moravy, vzniku a fungování organizace Obrana národa, ale obsahující i expozici například zbrojní dílny nebo věznice. Součástí objektu bude také expozice známé Kavárny Veselka. Další místnosti budou sloužit jako dočasné expozice, místo pro společenské příležitosti, přednášky, koncerty a jiné programy pro až 60 osob. Nedílnou součástí expozice bude také představení historie Zámečku.

 Tříkrálové  koncerty jsou vrcholem Tříkrálové sbírky v České Třebové i v Ústí nad Orlicí

V neděli 7. ledna se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí uskutečnil Tříkrálový koncert, který zakončil v pořadí 24. ročník tradiční Tříkrálové sbírky v Ústí nad Orlicí.
V rámci nedělního koncertu se v kostele představily soubory Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Co-Bo-Drums a Decapoda a dále soubor Alou Vivat a Cecilská hudební jednota a sólisté.
Výtěžek Tříkrálové sbírky, je tradičně určen především na podporu charitních služeb v našem regionu. Oblastní charita Ústí nad Orlicí zaměstnává na 150 lidí a v celém okrese poskytuje téměř dvě desítky služeb lidem všech generací. Služby Oblastní charity využívají mladí i staří - lidé čelící nemocem a zdravotním potížím, chudobě či samotě. Také v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci charitní služby na Orlickoústecku mezi které patří například sociálně terapeutické dílny, Centrum Pod střechou a činnost jeho služeb, pečovatelskou službu, domácí hospic ALFA-OMEGA, rodinná centra, sociální rehabilitaci, nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší a řadu dalších.
V České Třebové se koncert uskuteční v kostele sv. Jakuba v sobotu 13. ledna od 17 hodin. Stejně jako na všech dvaadvaceti předchozích Tříkrálových koncertech i zde vystoupí Českotřebovský smíšený pěvecký sbor Bendl a stejně jako v jiných letech zde bude mít také kvalitního partnera. Bude to hudební skupina Worship sboru Církve adventistů Česká Třebová.  

Masopust v Knapovci

Zveme Vás v sobotu 10. února 2024 ve 14 hodin do Knapovce na masopustní průvod. Shromáždění masek je od 13.30 hodin před bývalou farou (Knapovec č.p. 122). Ve 14 hodin je představení tradičních masek průvodu, zahájení masopustu a následně průvod masek Knapovcem. Masopustní veselí ukončíme pochováním basy. Zveme všechny, kdo mají rádi legraci a chtějí se zapojit do masopustního veselí v maskách i bez masek. Kontakt pro bližší informace: PhDr. Jana Staňková, 603 569 884, jana.stanko@centrum.cz

  
 

 ZA TUČŇÁKY DO PATAGONIE  

Přednáška v Ekocentru Podorlicko, Podbranská 959 Česká Třebová 11.1. 2023 ČTVRTEK  od 18,00
Vyprávění Mgr. Hany Entové o měsíční výpravě do Patagonie a Ohňové země. Kromě navštívených jihoamerických památek bylo cílem cesty pozorování a fotografování místní fauny a flóry. Na své si přijdou i milovníci hor a ojedinělých fenoménů zdejší neživé přírody. K vidění bude fotoprezentace a velkoformátové knihy.  Pořádá ZO ČSOP Podorlicko.  Vstupné dobrovolné.


Výběr aktuálních videí Českotřebovského deníku


Soud zamítl žalobu proti emisní výjimce.
Elektrárna Chvaletice směřuje ke splnění nových limitů

Olomouc, 9. ledna 2024 – Výjimka z nových evropských emisních limitů pro Elektrárnu Chvaletice platí. Krajský soud v Ostravě na konci loňského října zamítl žalobu, kterou podali ekologičtí aktivisté na Ministerstvo životního prostředí. Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že výjimka byla udělena v souladu se zákonem, nezpůsobí závažné znečištění a neohrozí vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Elektrárna Chvaletice mezitím pokročila v aplikovaném výzkumu a připravuje technologie ke snížení emisí rtuti. 
„Soud potvrdil, že výjimku využíváme tak, jak to vyžaduje evropská i česká legislativa – tedy ne k obcházení pravidel, ale k získání času na hledání technického řešení a provedení nezbytných ekologických investic,“ vysvětluje generální ředitel Elektrárny Chvaletice Václav Matys a dodává: „Uplynulých pět let bylo velmi náročných. Zatímco nás aktivisté tahali po úřadech a soudech a dělali vše pro to, aby zastavili ekologizaci i elektrárnu samotnou (což bylo hlavně v době energetické krize nepochopitelné), my jsme celou tu dobu snižovali emise a prováděli aplikovaný výzkum. V současnosti jsme díky tomu na nejlepší cestě k vyřešení emisí zbytkové rtuti. Ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem jsme nedávno dokončili testy solného roztoku, který v našich podmínkách funguje velice efektivně a v následujícím období nám pomůže splnit nové evropské emisní limity i na tuto problematickou látku.“
Krajský soud rozhodoval o případu již potřetí, a musel tak respektovat dva zrušující rozsudky Nejvyššího správní soudu. V nejnovějším rozsudku mimo jiné potvrdil, že správní úřady stanovily výši limitů i dobu trvání výjimky přiměřeně a v souladu s požadavkem, aby výše investičních nákladů odpovídala přínosům pro životní prostředí. Elektrárně Chvaletice tedy přiznal přechodné období do 17. srpna 2027 s mírnějšími emisními limity pro oxidy dusíku ve výši 190 mg/m3 a pro rtuť ve výši
23 μg/m3. Během této lhůty musí provozovatel předkládat pravidelné zprávy o ladění a doplňování ekologizačních technologií a o dosažených výsledcích.
Odůvodnění rozsudku rovněž vysvětluje, proč se navzdory přechodovému období budou ekologické dopady elektrárny snižovat a kvalita ovzduší poroste. S odkazem na rozptylovou studii uvádí, že množství emisí oxidů dusíku vykazuje díky investicím do tzv. denitrifikace sestupnou tendenci. Oproti stavu se splněným emisním limitem je pak rozdíl v imisních koncentracích prakticky neměřitelný: Tvoří pouhých 0,5 % imisního limitu.   
O udělení emisní výjimky rozhodují krajské úřady či Ministerstvo životního prostředí na základě jednotné metodiky a odborného posouzení mnoha studií a vyjádření nezávislých organizací zabývajících se ochranou životního prostředí. Zejména kvůli nově zavedenému přísně stanovenému limitu na rtuť požádaly o výjimku téměř všechny velké elektrárny a teplárny. Úřady zaregistrovaly 23 žádostí a všem vyhověly – jen některé výjimky zpřísnily či zkrátily. Přestože Elektrárna Chvaletice požádala o výjimku již na konci roku 2018 hned mezi prvními, finálního schválení se dočkala až jako poslední.
V letech 2019-2021 elektrárně postupně udělily výjimku krajské úřady v Pardubicích a Olomouci, v obou případech ji však Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán zrušilo a vyzvalo k odstranění formálních či faktických nedostatků, respektive doplnění podrobností týkajících se ekonomických a ekologických aspektů. V létě pak olomoucký krajský úřad výjimku znovu zpřísnil, ale udělil, a ministerstvo ji na podzim tentokrát definitivně potvrdilo.
Na úrovni správních orgánů však příběh neskončil a v letech 2022-2023 pokračoval v soudních síních. Krajský soud v Ostravě výjimku dvakrát zrušil a Elektrárna Chvaletice dvakrát uspěla s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Napotřetí již krajský soud žaloby ekologických organizací zamítl, a definitivně tak rozhodl o platnosti výjimky. V průběhu posledních pěti let byly úřady a soudy v „případu Chvaletice“ nuceny učinit přes 60 písemných vyjádření, výzev a rozhodnutí. V jiných případech přitom stačily pouze dva nebo tři takové úkony.
Elektrárna Chvaletice je jedním z největších výrobců elektřiny v ČR. Díky strategické poloze pouhých 30 km od geografického středu ČR je energetickým srdcem východních Čech. Je také jedinou elektrárnou v regionu, která má certifikaci na vyrovnávání výkyvů v síti, obnovení dodávek po rozpadu sítě i tzv. ostrovní provoz. Zůstává tedy významnou bezpečnostní a stabilizační součástí české elektrizační soustavy. V roce 2022 dosáhla kvůli kritickému nedostatku stabilních zdrojů v celé Evropě nejvyšší výroby v historii.
V současnosti realizuje Elektrárna Chvaletice jednu z největších soukromých ekologických investic v Česku, která přinese nejvýznamnější snížení emisí od 90. let a splnění nových evropských limitů. Společnost patří k významným zaměstnavatelům v regionu.
Skutečský festival se blíží  

Už jen 2,5 měsíce zbývá do zahájení 19. ročníku festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Vstupenky jsou v prodeji a sedm různých koncertních prostor, (vedle Skutče festival hostuje také v Chrasti, Luži, Proseči a na Rychmburku v Předhradí) se pomalu zaplňuje.
Program aktuálního ročníku reflektuje dvě skutečnosti. Tou první jsou výročí obou hudebních skladatelů, které festival nese ve svém názvu. V případě V. J. Tomáška si na koncertě 21. dubna připomeneme už 250 let od jeho narození, u V. Nováka půjde o 75 let od jeho úmrtí a na jeho dílo vzpomeneme na koncertě v muzeu (v domě, kde žil) 21. března. Neopomíná však ani dvousté výročí narození B. Smetany a to, že rok 2024 je Rokem české hudby.
„Vše nasvědčuje tomu, že se lidé začínají ke kultuře vracet, což považuji v dnešní době za obzvlášť potřebnou změnu. Vždyť co by byl život bez hudby, bez kultury? Věříme, že 20. ročník v roce 2025 budeme moci oslavit bohatším programem s řadou jedinečných koncertů a představení,“ komentoval současnou situaci Jaroslav Hetfleiš, starosta města Skuteč, které je pořadatelem festivalu.
Největší kulturně společenská akce ve Skutči začne v neděli 17. března koncertem Václava Hudečka a souboru Musici Boemi a zdobí ho takové tituly jako Vivaldiho Čtvero ročních dob nebo Mozartova Malá noční hudba.
K nejoblíbenějším součástem programu patří tradičně opereta. Zájmu nakupujících se těší Podskalák – lidová opereta s evergreeny Karla Hašlera. Milovníci klasického tance si přijdou na své při Kytici – baletním provedení slavné Erbenovy sbírky s hudbou Ondřeje Brouska v provedení Komorního baletu Praha.
Hojně navštěvované bývají i koncerty v kostelech. Plno bývá pravidelně v Proseči, kde letos v tamním evangelickém kostele přivítáme vokální soubor Ensemble Frizzante s Valérií Zawadskou. V chrasteckém kostele tradičně vystoupí pěvecké sbory Rubeš a Slavoj. Jejich nově připravený program se zaměřil na filmovou hudbu. Dva ze členů CouCou Tria – Radka Rubešová a Michal Svoboda zavítají do skutečského kostela s pořadem Francouzské epigrafy. Rodačka ze Skutečska – úspěšnou mezzosopranistku Jolanu Slavíkovou s doprovodem harfy uslyšíme v poutním kostele Na Chlumku v Luži. Seskupení tří žen – Musica Dolce Vita následně provede koncertní program Hudba královen, na hradě Rychmburk v Předhradí.
Závěr programu 19. ročníku bude patřit opeře. V koncertním provedení árií z oper Rusalka a Prodaná nevěsta uslyšíme v neděli 12. května Terezu Mátlovou, Daniela Hůlku, Vladimíra Chmelu a další.
Předprodej vstupenek probíhá na www.vstupenkyskutec.cz a bližší informace, včetně podrobného programu najdete na webu www.hudebniskutec.cz.