Jaké bylo novoroční znečištění ovzduší

 

Využívám publikovanou tiskovou zprávu ČHMÚ Praha, která každoročně popisuje  novoroční situace po stránce sledování exhalací v ovzduší.
Na přelomu let 2023/24 (tedy 31/12 2023  až 1. ledna 2024), byly vůbec nejvyšší hodinové průměrné koncentrace částic PM10 naměřeny na stanici ve Frýdku-Místku, dále na stanici Praha 9-Vysočany a Ústí n. L.-město. V případě menších částic PM2,5 byly rovněž koncentrace nejvyšší ve Frýdku-Místku, dále v Praze 7-Holešovicích a moravskoslezských Věřňovicích na česko-polských hranicích.

Výzkum ČHMÚ ukázal, že vliv hromadného odpalování drobné zábavní pyrotechniky na Nový rok má výrazně vyšší vliv na znečišťování ovzduší než jeden profesionální ohňostroj.

Situace před půlnocí
Situace po půlnoci
Situace po půlnoci ukazuje na všeobecné zhoršení tedy i v České Třebové - lokalita je zaznamenána!
Zvýšené koncentrace znečišťujících látek na jednu stranu jasně indikují vliv odpalování pyrotechniky na znečištění ovzduší, na straně druhé, nejsou přímo úměrné odpálenému množství. Zde vstupuje do hry například i počasí, a to zejména rozptylové podmínky, které determinují, jak rychle se znečištění rozptýlí i jaké budou výchozí koncentrace před půlnocí. Při nízkých rychlostech větru, sušším období, velmi nízkých teplotách a výskytu přízemní teplotní inverze mohou být koncentrace velmi vysoké už před půlnocí – o to více pak stoupnou během půlnoci bez ohledu na absolutní odpálené množství pyrotechniky.
Nelze tedy na základě těchto dat říci, že zrovna ve Frýdku-Místku se letos odpalovalo nejvíce. Jak z důvodu vlivu počasí, který může být odlišný v různých městech, tak protože vyšší znečištění bude naměřeno tam, kde je měřicí stanice blízko odpalům – zejména na náměstích a sídlištích, kde kromě vysoké intenzity odpalů bývá i horší rozptyl s ohledem na okolní zástavbu. Pokud se v konkrétním městě odpaluje blízko měřicí stanice, bude to na datech znát, neznamená to ale, že v jiném městě nemohla být situace ještě horší, jen nemusela být naměřena. Přímo v místech intenzivních odpalů lze očekávat koncentrace prachových částic ještě výrazně vyšší, a to i v řádu tisíců mikrogramů na metr krychlový
 
Černá - Frýdek, červená - Praha Holešovice, modrá - Veřňovice Podobný průběh mají měření i v jiných lokalitách
Jsou také porovnávána znečištění za posledních 20 novoročních oslav, a to pro tři největší česká města – Prahu, Brno a Ostravu. Tyto mapy opět indikují pouze úroveň znečištění, která některé roky byla velmi významná.  Maximální koncentrace prachových částic naměřené krátce po půlnoci zejména ve městech bývají často vůbec nejvyšší naměřenou hodnotou z celého roku!  Ze zveřejněných grafů je také zřejmé , že v době covidu bylo novoroční znečištění podstatně menší.
Z pohledu potenciálních zdravotních dopadů je dobré zmínit, že při odpalování pyrotechniky primárně vznikají menší částice. Čím je částice menší, tím je potenciálně nebezpečnější, protože proniká hlouběji do dýchacího systému. Navíc kromě absolutní koncentrace je důležité i složení částic. Právě to je v případě odpalování pyrotechniky velmi problematické. V pyrotechnických předmětech se používá například řada různých kovů, obsažených v různých sloučeninách, které jsou v ovzduší velmi nežádoucí a mohou mít krátkodobé i dlouhodobé dopady na lidské zdraví.

    Zdroj: Český hydrometeorologický ústav Praha, 2. ledna 2024


A nyní  k hlučnosti ohňostrojů 


Ohňostroje nejsou nic strašného. Světelnost a hluk při bouřce je mnohem větší, říkají pořadatelé. Pokud se ovšem ptáte odborníků, kteří se hlasitostí zabývají,  tak budou zvedat varovný prst a vypočítávají decibely, které ještě ucho zvládne, když je připravené a kde vzniká někdy až nevratné poškození sluchového orgánu. 
Budeme-li důslední, musíme tedy ohňostroje zakázat nebo lépe nepořádat, ušetříme peníze, ochráníme ovzduší. Současně je však třeba přísně omezit, tedy vlastně zakázat  amatérské ohňostroje  s pomocí tzv. zábavné pyrotechniky, které škodí vlastně plošně po celém města jejichž vliv je podstatně větší než vliv profesionálního ohňostroje, který musí splňovat regule.  Jinak řečeno organizováním tzv. tichého ohňostroje toho mnoho nezachráníme, bude stejně hluk a smrad..
Velká města ohňostroje nepořádají. Je to ovšem spíše bezpečnostní opatření, nejde zde o setkávání lidí, ale příležitost k řádění v davu. Tím totiž docházelo k velkému soustředění lidí a bezpečnost davu nemohla být při současném neodborném užívání amatérské pyrotechniky (při vlivu alkoholu) zajištěna.  V malých městech, např. u nás v České Třebové je silvestrovský ohňostroj příležitostí k setkávání ve vzácné chvíli změny letopočtu a myslím, že bychom ji měli nadále využívat. A současně zakázat užívání zábavné pyrotechniky zvláště v davu lidí, to se nějak uhlídat dá. 
Hlučnost profesionálního ohňostroje je po dobu 8 - 10 minut, to se vydržet dá. Hlučnost nevázaného užívání zábavné pyrotechniky však tento interval o několikrát přesahuje a zde působí často neočekávaně a zákeřně, např. na dětí a zvířata. S tím by se něco udělat mělo. Milan Mikolecký