Příloha Českotřebovského deníku  2024 

                                               81 let od úmrtí učitele a odbojáře Antonína Šonky  

 

 
Dne 5. ledna 2024 jsme si připomněli 81 let od úmrtí Antonína Šonky, člena odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme
Antonín Šonka se narodil 25. února 1893 v Dolních Heřmanicích u Lanškrouna. V první světové válce bojoval za Rakousko-Uhersko v 1. pěším pluku a dosáhl hodnosti četař. Po zajetí vstoupil do čs. legií v Rusku a bojoval se 4. střeleckým plukem, se kterým se účastnil mimo jiné i bojů u Bachmače. Po válce se dne 6. září 1923 oženil s Marií Šulovou ze stejné obce. Měli spolu syna Vladimíra. Do České Třebové se přistěhovali v roce 1933 a bydleli v rodinném domku, který si nechal postavit v ulici Pod Robovým kopcem, dnes v Zahradní ulici čp. 1518. Antonín Šonka pracoval jako učitel nejmladších žáčků na chlapecké (červené) škole.
Krátce po vzniku Protektorátu se zapojil do celorepublikové odbojové skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ), kterou v České Třebové založil parnický poštmistr Karel Votroubek, který úzce spolupracoval s profesorem na gymnáziu Dr. Oldřichem Markem. PVVZ organizoval a řídil tzv. Pošťáckou složku a tzv. Železničářskou složku odboje. Počátkem roku 1940 byl Dr. Marek pověřen generály Eliášem a Bílým vedením organizace ÚVOD ve východních Čechách. Organizace PVVZ byla její součástí. Karel Votroubek se poté mohl plně věnovat řízení Pošťácké složky nejen v České Třebové, ale i v dalších městech. Přímým řízením celé pošťácké složky PVVZ v ústředí byl pověřen Dr. Karel Bondy.
Votroubkovi první spolupracovníci, které přesvědčil pro vstup do odboje, byli: Dr. Oldřich Marek, Antonín Šonka, Josef Doubrava (přežil), František Müller (přežil), Bohumil Vašina (přežil), František Kovář (přežil) a Marie Fišarová (přežila). Tito odbojáři potom získali další lidi. Byli to: František Bednář (přežil), Václav Jeništa (přežil), Václav Pírko, učitel Stanislav Richtr, Ladislav Silbrník (Železničářská složka odboje), pan Šváb (přežil), Václav Kučera, poštovní úředník v Litomyšli Oldřich Vavřín a topič ČMD Jaromír Skákal (přežil). Scházeli se doma u Karla Votroubka nebo u Františka Kováře. Každý z členů měl svůj úkol, o kterém druzí nevěděli.
Úkolem Pošťácké složky bylo získávat informace o okupantech rozlepováním a čtením jejich dopisů a odposlechem a záznamem jejich telefonických hovorů a hlášení. Členové této skupiny se také podíleli na odhalování udavačů. Dopisy adresované gestapu tajně rozlepovali a v případě nutnosti jejich odeslání zdržovali, nebo udaného varovali, aby mohl včas zlikvidovat kompromitující materiály. Tím zachránili mnoho občanů před zatčením. Ve spolupráci s vedením PVVZ byla vypracována a používána soustava krycích adres a přepážek, na které byla prostřednictvím členů Pošťácké složky PVVZ zasílána korespondence s centrem. Jednalo se především o zpravodajské informace, včetně informací od železničářského odboje, případně od dalších složek odboje. Neocenitelná byla také pomoc pošťáků při roznášení ilegálního tisku, především časopisu českého nekomunistického protifašistického odboje V boj. Důležitou úlohu v odboji měli také zaměstnanci vlakových pošt při rozvážení ilegálního tisku do jiných měst, převážení lidí hledaných gestapem apod.
Úkolem Antonína Šonky bylo sledovat činnost NSDAP, gestapa, SS, SD, SA a mnoha dalších německých organizací v České Třebové. Pravidelně se navštěvoval s Ladislavem Silbrníkem, který mu dodával informace získané Železničářskou složkou odboje PVVZ v České Třebové. Získané informace odesílali s Karlem Votroubkem pomocí kurýrů do Prahy pplk. Josefu Mašínovi z odbojové skupiny Tři králové, který je přeposílal vysílačkou SPARTA II do Londýna. Antonín Šonka se také podílel na kolportaci ilegálního časopisu V boj, organizoval finanční sbírky pro rodiny, kde byl někdo zatčen a podílel se na vyzbrojování celé organizace.
Po vyzrazení jejich odbojové činnosti členy této odbojové skupiny, přišli dne 10. července 1941 do jeho domku dva gestapáci a ptali se Marie Šonkové na manžela, který se před nimi schoval na půdu. Když odpověděla že není doma, vzkázali mu, aby se druhý den hned ráno bezpodmínečně hlásil v Pardubicích na gestapu. Protože měl strach o rodinu, hned druhý den do Pardubic odjel. V Pardubicích na gestapu byl zatčen a jako všichni ostatní byl krutě vyslýchán. Výslechy trvaly až do 25. srpna 1941, kdy byl převezen do pankrácké věznice a byl převážen k výslechům do Petschkova paláce. Po dvou měsících 27. října 1941 byl převezen do Drážďan, 18. listopadu 1941 do Lipska, druhý den 40 km severozápadně do Halle (Salle), odkud byl po dvou dnech převezen do věznice Ichtershausen u německého Erfurtu. Zde byl umístěn do samovazby, kde po třinácti měsících věznění a psychického teroru v noci ze 4. na 5. ledna 1943 spáchal sebevraždu. Soudu se nedožil.
Po smrti manžela jezdila Marie Šonková často do Sudet ke svým rodičům v Dolních Heřmanicích. V té době již v Heřmanicích působila mezi partyzány Národního sdružení československých vlastenců, kteří v době největšího zatýkání 1. dubna 1944 přejmenovali svůj oddíl na 1. severomoravský prapor Dr. Edvarda Beneše, aby nacistům dokázali, že jsou celým tělem i duší za svým prezidentem.
 
Marie Šonková, rozená Šulová, byla velice významnou spojkou v této organizaci. Dojednávala schůzky a rozvážela poštu, zbraně a výbušniny mezi partyzány, které také sama obstarávala u své švagrové paní Šulové v Poděbradech. Paní Šulová pracovala na městském úřadu a měla napojení na odbojovou skupinu Šíma-Uher 777, která vznikla na přelomu let 1942–1943. Jejím vedoucím činitelem byl Žid žijící v ilegalitě Dr. Rosenzweig. Používal krycí jméno Dr. Uher, plukovník Uher nebo plukovník Černý. Občanské doklady měl ale vystaveny na jméno Karel Rybář. Druhým z čelných představitelů byl poděbradský architekt František Šíma. Skupina vyráběla v dílnách bratrů Jírovců vysílačky a výbušniny. V této organizaci byla paní Šulová zapojena i se svým manželem. Tak bylo zajištěno bezdrátové spojení s exilovou vládou v Londýně. Všechny informace pro místní odboj šly přes paní Šulovou a Šonkovou. Toto spojení bylo aktivní od srpna do října 1944, kdy konfident gestapa Víťa Lopařík zařídil zatčení manželů Šulových, Dr. Uhra a správce vysílačky z Libice nad Cidlinou. Z koncentračního tábora se vrátili pouze Dr. Uher a paní Šulová. Bylo obdivuhodné, že paní Šonkovou nikdo nevyzradil, přestože ve skupině byla velice známá. Po válce bydlela paní Šulová u své švagrové paní Šonkové v Javorce čp. 1518 v České Třebové. Paní Šonková pracovala jako prodavačka v obchůdku s potravinami u Hýblů v Javorce.
Vladimír Hampl ml.