Další rozvoj Rehabilitačního ústavu  Brandýs nad Orlicí 

 
Další rozvoj Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí byl předmětem  jednání krajských radních v pondělí 15 ledna 2024. Ti schválili zajištění projektové dokumentace pro výstavbu nové budovy, ve které by měly být poskytovány služby komplexního neurorehabilitačního kranioprogramu, tedy komplexní intenzivní rehabilitační péče pro pacienty se získaným poškozením mozku po cévních mozkových příhodách ischemických či hemoragických nebo kraniotraumatech.
„Do Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí jsme investovali v poslední době například do komplexní modernizace rehabilitačního bazénu za 28 milionů korun. Starý bazén rehabilitačního ústavu byl vybudován v 60. letech minulého století a již nebyl schopný pokrýt požadavky jak personálu, tak samotných pacientů. Na to navázala rekonstrukce vodoléčby včetně pořízení moderního přístrojového vybavení,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Nyní před krajskou organizací stojí nová velká výzva v podobě výstavby nové budovy pro poskytování komplexního neurorehabilitačního kranioprogramu. „Jedná se o projekt, jehož cílem je poskytování komplexní intenzivní rehabilitační péče pro pacienty se získaným poškozením mozku po cévních mozkových příhodách ischemických či hemoragických nebo kraniotraumatech. Součástí záměru je 15 až 20 lůžek, sesterna, ambulance či 22 cvičeben fyzioterapeutů. Prostor by byl i pro pracoviště pro ergoterapeuty, místnosti pro robotické přístroje, elektroléčbu, magnetoterapii, klinického logopeda a psychologa,“ vyjmenovala některé součástí projektu náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková. „Kranioprogram budeme v rámci rehabilitačního ústavu postupně rozjíždět již nyní v prostorách, které máme nyní k dispozici, avšak do budoucna lze očekávat větší zájem o toto spektrum rehabilitační péče, a proto bychom chtěli pacientům nabídnout moderní prostřední s moderními přístroji,“ uvedla Matoušková.
Krajští radní proto na svém pondělním jednání schválili zajištění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby. „Celkové náklady na přípravu a realizaci stavby se předpokládají ve výši 382 milionů korun včetně daně. Příprava stavby však nebude zahájena bez zajištění způsobu financování a to včetně rozhodnutí o nasmlouvání nové kapacity lůžek rehabilitační péče od zdravotních pojišťoven, což je nezbytnou podmínkou pro generování kalkulovaných příjmů. Jedná se však podle našeho názoru o mimořádný projekt, kterým se určitě chceme zabývat a upřesnit si jeho reálnou finanční nákladnost,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí vznikl v roce 1898. V současné době je akreditovaným zdravotnickým zařízením s certifikátem uděleným Spojenou akreditační komisí ČR. Kapacita ústavu je 220 lůžek včetně nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů. V rehabilitačním ústavu provádí rehabilitaci pacientů především s onemocněním pohybového ústrojí – po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému a také nemocné s bolestmi páteře a kloubů.