Záměry Tříkrálové sbírky 2024

 

·         OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ

o    Charitní pečovatelská služba - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.
200 000 Kč
o    Nízkoprahové centrum pro lidi bez přístřeší - na úpravu prostor a na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.
150 000 Kč
o    Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
90 000 Kč
o    Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
54 000 Kč
o    Sociální rehabilitace - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, oprava zahradního domku na ukládání zahradnických potřeb.
50 000 Kč
o    Domácí hospic ALFA-OMEGA - náklady na provoz aut – PHM, servis a údržba; vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady.
100 000 Kč
o    Centrum Pod střechou - na provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady. Úprava okolí budovy:  úprava zahrady pro větší využití při aktivitách Rodinného centra.
200 000 Kč
o    Centrum Kopretina Horní Sloupnice - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).
36 000 Kč
o    Sociální sprcha - na provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.
50 000 Kč
o    Fond slouží na financování nových projektů a rozvoj stávajících projektů.
Např. oprava garáže v Ústí nad Orlicí, oprava sklepů - odvlhčení.
300 000 Kč
o    Přímá pomoc - Pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.
170 000 Kč
o    Sociálně terapeutické dílny - na zajištění služby - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.
200 000 Kč
o    Integrace a pomoc ukrajinským uprchlíkům. Cílem služby je integrace a adaptace osob z Ukrajiny.
200 000 Kč

  •