ČESKOTŘEBOVSKÉ  KALENDÁRIUM BŘEZEN 2024
85 let Jiřího JASANSKÉHO, narozeného 11.3. 1939 na Lhotce

Je významnou osobností motoristického sportu u nás i ve světě. Přesto v našem městě, odkud pochází, je téměř neznámý. Jako žák a dorostenec hrál hokej v Sokole Lhotka. V deseti letech se naučil jezdit na motorovém kole. Jak jej napadla myšlenka stát se motocyklovým závodníkem ? Vše způsobil terénní závod motocyklů Po lyžařských stezkách s borci jako byl Jaromír Čížek, Jaroslav Kmoch, František Rón, Saša Klimt a další. Závodění jej doslova uchvátilo. Otec si přál mít syna nástrojařem. Jirka si  ale prosadil své a šel se učit do Přelouče automechanikem. Zde ve vojenských opravnách začala jeho dráha motocyklového závodníka. Základní vojenskou službu již nastoupil jako držitel první výkonnostní třídy. V Dukle Praha jezdil s třistapadesátkou ESO motokrosy a s Jawou 350 terénní soutěže. Po celé dva roky se nemohl rozhodnout, které disciplíně dát přednost. Při Zlaté přilbě v Pardubicích, která se jezdila na travnaté dráze a startovaly také motokrosové stroje, obsadil Jiří Jasanský se svým ESEM 350 druhé místo za O. Klaudingerem. Po ukončení základní vojenské služby využil možnosti nastoupit do motoristického oddílu Rudé hvězdy Praha. Kromě sportovního vyžití zde získal i zaměstnání. Brzy se stal také továrním jezdcem Jawy. Protože se mu začalo více dařit v terénních soutěžích než v motokrosu, zaměřil se na ně. Absolvoval mnoho závodů u nás i v zahraničí. Šestidenní začal jezdit v roce 1963. Tehdy se soutěžilo ve Špindlerově Mlýně, a hned se dostal do týmu , který bojoval o Stříbrnou vázu s Roučkou, Hasákem a Hamršmídem. V roce 1974, po triumfálním úspěchu našich barev při Šestidenní v italském Camerinu, pověsil přilbu na hřebík a začal se věnovat trenérské práci. Pokud jde o soutěže v Šestidenní, stihl dvanáct startů, jednou byl členem Trophy – teamu, jedenáctkrát bojoval o Stříbrnou vázu. Dvě soutěže nedokončil, ze všech ostatních jej hřejí zlaté medaile.
 
95 let od narození a 30 let od úmrtí Radko JASANSKÉHO

(19.10. 1929 – 6.3. 1994), nábytkářského odborníka a sportovce
Narodil se v rodině majitele truhlárny Antonína Jasanského na Parníku. V České Třebové absolvoval reálné gymnázium, na vysokou školu se ale nedostal. Vyučil se truhlářem a při zaměstnání vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Vojenskou službu měl jako syn podnikatele prodlouženou a strávil ji mezi vojáky PTP v ostravských dolech. Zde byla patrně prapříčina jeho pozdějších zdravotních potíží. Po návratu z vojny se vrátil ke svému povolání truhláře a zůstal mu věrný po celý život. Své zkušenosti z odborné truhlářské praxe také předával mládeži jako učitel na Středním odborném učilišti ČSVD v České Třebové. Po sametové revoluci pomáhal ještě rodině se znovuvybudováním vrácené firmy na Parníku.
K jeho zálibám už od dětství patřil sport. Byl výborným hráčem ledního hokeje a tenisu, později dlouholetým rozhodčím a obětavým funkcionářem v obou sportech. Radko Jasanský sledoval veškeré sportovní dění v našem městě a pravidelně s ním seznamoval širokou veřejnost prostřednictvím sportovní skříňky tenisového oddílu a oddílu ledního hokeje, sportovní rubriky Českotřebovského zpravodaje a regionálního tisku. Dlouhého a spokojeného důchodu se ale nedočkal. Zemřel předčasně ve věku 64 let. Ještě v tom samém roce co zemřel, uspořádali kamarádi z tenisu na jeho počest 1. ročník Memoriálu Radko Jasanského, na kterém byl in memoriam vyznamenán za obětavou práci, členství v okresním a krajském tenisovém svazu a jednatelství v TJ Lokomotiva medailí Karla Koželuha ke 100. výročí organizovaného tenisu.
 
125 let od narození Aloise Břetislava MALICHA

(24.3. 1899 – 13.7. 1958), středoškolského profesora
Narodil se v Litomyšli v rodině krejčího Alexandra Malicha. Vystudoval místní gymnázium a v Praze Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu UK. Studia zakončil promocí v roce 1923. Nejprve byl zaměstnán jako pomocná vědecká síla při Mineralogickém ústavu Přírodovědecké fakulty UK, po roce nastoupil dráhu středoškolského pedagoga. Začínal jako suplent, definitivní profesuru získal od 21. května 1929. Učil na gymnáziích v Litomyšli, v Českých Budějovicích, Užhorodě a nakonec v České Třebové. Zde působil v letech 1937 až 1958. Profesor Malich vyučoval podle své aprobace převážně zeměpis a přírodopis. Přírodní vědy byly jeho velkou láskou a předmětem celoživotního studia. Věnoval se zejména ornitologii a z geologických věd pak mineralogii a paleontologii. Výsledky ze sběratelské činnosti zveřejňoval v odborném tisku. Své hluboké vědomosti si nenechával pro sebe. Přenášel je nejen do vyučovacího procesu, ale i na širokou veřejnost svými poutavými přednáškami. Oblíbené bývaly i jím pořádané přírodovědecky zaměřené exkurze po okolních lokalitách. Na českotřebovském gymnáziu spravoval přírodovědné sbírky.
 
150 let od narození Quido Tomáše KOCIANA

 (7.3. 1874 – 3.1. 1928), akademického sochaře, pedagoga a tvůrce českotřebovské Šárky
Narodil se v Ústí nad Orlicí v rodině soukeníka Romana Kociana. Vrozený umělecký talent postupně rozvíjel na Odborné sochařské a kamenické škole v Hořicích, Uměleckoprůmyslové škole a Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho snem byla pedagogická činnost na AVU v Praze, ale ten se nikdy neuskutečnil. V letech 1906 až 1927 učil figurativnímu modelování na Odborné sochařsko- kamenické škole v Hořicích. Vedle svého povolání se také věnoval vlastní tvorbě. Vytvořil celou řadu plastik – návrhů pomníků, portrétů, reliéfů i volných plastik. Socha Šárky, která se nachází v městském parku Javorka vznikla v letech 1909 až 1911 v reprodukční dílně Karla Jozefa podle předlohy Q. Kociana. Byla zhotovena z pískovce po 518 hodinách práce. Mezi tehdejšími kritiky byla socha velice dobře přijata. Hovořilo se dokonce o tom, že tentokráte zase žák překonal Mistra. Po této události učitel na svého vynikajícího žáka delší dobu zanevřel. Usmířila je až anonymní práce Mrtvý Abel. Profesor Myslbek ji ohodnotil první cenou. Po zjištění, že je prací Kocianovou, šel za svým žákem s upřímnou omluvou. Socha Šárky je evidovaná jako kulturní památka. Původně stávala na místě nad pavilonem, v devadesátých letech byla v rámci rekonstrukce parku přemístěna na Velkou sluneční louku. Zásluhou Okrašlovacího spolku byla socha v roce 2003 celkově opravena.
 Jan Skalický