Za Hanou Habrmanovou

12. červen bude  pro mne spojen mimo jiné se smutnou zprávou, která se týká jistě celé českotřebovské kulturní veřejnosti a českotřebovského gymnázia: zemřela prof. Hana Habrmanová.  Byla to osobnost, která se podílela na   formování českotřebovského kulturního života a na gymnáziu, kde působila od roku 1963, tedy 40 let, vychovala stovky absolventů, kteří našli významné uplatnění a rádi na ni vzpomínají ve spojení s předměty český jazyk, dějepis, angličtina, latina  nebo španělština. Až do konce života také na našem gymnáziu učila, v posledních letech již jen několik vyučovacích hodin.týdně. Byla také předsedkyní Spolku přátel a absolventů českotřebovského gymnázia, který vznikl počátkem 90 let především z její iniciativy a byl také jejím dítětem. bylo by spravedlivé, kdyby byla jmenována  jeho čestnou předsedkyní. Právě v letošním roce si naše gymnázium připomíná 95 let od založení a za pět let se chystalo na svoji "stovku". Tu jistě oslaví, ale je moc smutné, že právě Hana Habrmanová už u toho nebude.

Hana Habrmanová   byla také zakládající členkou redakční rady Českotřebovského zpravodaje a od jeho vzniku před 35 lety v r. 1970  napsala  spoustu článků zaměřených především na historii našeho města a jeden rok byla také městskou kronikářkou. Napsala také  mnoho článků do nejrůznějších novin a časopisů, byla spoluautorkou sborníku "Česká Třebová 1278 - 1978" vydaného k 700. výročí první zmínky o městě Česká Třebová. Zajímala se o historii, umění, dovedla každému poradit a pomoci, se zájmem sledovala dění v našem městě.  Zhoubná nemoc, proti které nebylo pomoci, však zkrátila a ukončila nespravedlivě její život. Čest její památce!

-mm-