František Císař   (* 13. 7. 1864  † 17. 5. 1928)

 

Na sklonku 19. století ve Třebové vznikla a působila stavební firma Františka Císaře, ve své době občany města poměrně vyhledávaná.

Zednický mistr František Císař se narodil dne 13. července 1864 v rodině Františka Císaře st., rolníka v Klinci v tehdejším okrese Zbraslav, a jeho manželky Antonie. V České Třebové se oženil se slečnou Elektou Müllerovou, sestrou zdejšího populárního hostinského Josefa Müllera, nájemce tovární restaurace v objektu čp. 651 v Ústecké ulici, náležejícím textilní firmě HPS.

Manželům Císařovým se postupně narodily dvě děti. Syn Josef se stal zasloužilým a známým ředitelem kůru v Pardubicích, kde také hrával v místním krematoriu, vyučoval hře na klavír a housle, spolupracoval s pardubickým divadlem a stal se uznávaným hudebním skladatelem. Josefovy hudební sklony nepochybně ovlivnila skutečnost, že i jeho otec se vedle své zednické profese věnoval hře na housle a na citeru. Dcera Františka Císaře Marie se usadila v Praze.

František Císař žil s rodinou v domě ředitele Občanské záložny Oldřicha Tykače čp. 5 v Klácelově ulici, kde se dne 7. října 1894 narodil syn Josef. Později se Císařovi přestěhovali do vlastního domku čp. 809 v Komenského ulici, postaveného v letech 1904 - 1905.

Z rozsáhlého výčtu staveb většího i menšího rozsahu, které František Císař ve Třebové uskutečnil, připomeňme např. stavby domků čp. 655 Aloise Kunsta v Litomyšlské ulici a čp. 654 při Riegrově ulici (oba 1895), čp. 105 Alexandra Jílka v Litomyšlské ulici (1897) a čp. 106 a 96 v téže ulici (1901). Z dalších realizovaných prací je možno uvést např. zřízení krámů v domě Josefa Gzíla čp. 11 v Klácelově ulici (1896), v chalupě Stříbrných čp. 176 v Riegrově ulici (1916), v chalupě Novotných čp. 611 na Tyršově náměstí či v domě čp. 482 řezníka Františka Stolína ve Skuhrovské ulici (oba 1925). V roce 1905 vystavěl František Císař fotoateliér firmy Rafael v domě čp. 51 v Hýblově ulici, konírnu ve dvoře restaurace na Horách (1906), udírnu řezníka Josefa Fliedra v chalupě čp. 404 v Pražského ulici a v roce 1916 adaptoval chalupu čp. 471 v Kobylím dole.

František Císař se jako stavební znalec účastnil spolu se zástupci městského úřadu komisionelních prohlídek místních budov pro účely posouzení jejich technického stavu a novostaveb, ohledně způsobilosti k obývání.

V pozdější době se manželé Císařovi přestěhovali do svého dalšího domu čp. 612 v dnešní Riegrově ulici. Zde František Císař dne 17. května 1928 ve věku třiašedesáti let zemřel.

Od jeho narození letos v červenci uplyne rovných 140 let.

 

Martin Šebela