Výstavba železničního uzlu Česká Třebová

V protikladu se současným trendem na železnici, který je veden k racionalizaci a snaze o omezení železniční sítě, byla investiční aktivita státu a Českých drah před 40 - 35 lety V r. 1969 vydaly ČSD stručnou informační publikaci, údajně "při příležitosti splnění hlavních cílů výstavby železničního uzlu"  Měla za poslání "udržet ve vědomí všech zúčastněných na výstavbě a místní veřejnosti paměť na rozsáhlou investiční činnost, kterou byla významně změněna tvářnost celého uzlu i přilehlých částí města. Podle záměru uvedeného v této publikaci se potvrdilo, že uzel Česká Třebová je situovaný v klíčové poloze hlavní železniční magistrály našeho státu, zůstane natrvalo jedním ze základních článků vlakotvorby i po případných změnách struktury nákladní přepravy. Z hlediska výkonnosti se předpokládá, že uzel Česká Třebová dosáhne v nejbližších letech řadící kapacity ve výši cca 5000 vozů denně. To ovšem za předpokladu úplné  dostavby uzlu (t.j. páté etapy, která však dodnes nebyla dostavěna).

Jaké etapy byly a nebyly realizovány:

1. etapa výstavby (215 mil. Kčs) - realizace 1960. - 1970 Rozsáhlé úpravy kolejišť, výstavba hlavních provozních budov, vybudována semanínská smyčka, výstavba vjezdových kolejí od Brna, prodloužení nástupišť....

2. etapa výstavby (103 mil. Kčs). odjezdové koleje směr Olomouc a Brno, hrubé zemní práce na seřaďovacím nádraží. Realizace v letech 1958 - 1965

3. etapa výstavby (50 mil. Kčs) - zabezpečovací a sdělovací zařízení celého uzlu. (1963 -  71)

4. etapa výstavby (156 mil. Kčs) - výstavba jednotného třídícího nádraží, dostavba vjezdové a směrové skupiny. Bylo provedeno v letech 1965 - 70. Právě před 35 lety v r. 1969 byla dána do provozu staniční skupina včetně mechanizace svážného pahrbku a výpravní budovy staniční skupiny. V této etapě byla také v r. 1968 dostavěna uzlová kotelna ČD.

5.  nerealizovaná etapa, tzv. dostavba uzlu měla stát 190 mil. Kčs. Nebyla nikdy dokončena, podstatou mělo být dobudování zařízení od¨větví traťového hospodářství, vozové depo a překladiště včetně komerčního obvodu. celková přestavba uzlu měla stát v tehdejších cenách 714 mil. Kčs.

Popis etap by měl být mnohem podrobnější, není to však předmětem článku. Jeho cílem je připomenout nedávnou dobu a relativizovat veškeré dříve vytištěné proklamace - po 35 letech se situace obrací, republika je menší, nevozí se uhlí, železnice nemá dostatek práce, kterou jí bere silnice a především to, že stát podporuje především dopravu silniční, resp. přepravu nákladů po silnicích....