Vzpomínka na Slávka Vosyku

Kladný vztah a zájem o hudbu se u Slávka Vosyky projevoval  již od mládí.  Učil se na housle a v pozdějších letech, kdy ho okouzlil svým pojetím swing a jazz   se začíná učit na tenor saxofon. V době studií na místním gymnáziu je členem orchestru mladých, jehož vedoucím byl p.Dobromil Keprt. Tímto orchestrem  tehdy prošlo na 50hráčů, hrál ve větším obsazení a působil až do doby, kdy spolu s některými dalšími muzikanty (Luboš Hejda a další), nastoupil Slávek  na základní vojenskou službu.

Po návratu z vojny se začíná uskutečňovat jeho sen – založit v České Třebové kapelu ve stylu a obsazení orchestru Glenna Millera.  Tak 6.dubna 1954 vzniká orchestr COLLEGIÁL, jehož vedoucím a hráčem saxofonové sekce se stává Slávek a jeho členy jsou jak bývalí spoluhráči z mládežnického orchestru, tak i noví členové ze široké třebovské muzikantské základny. Orchestr hrál ve složení 3-4 trubky, 4 trombony, 5 saxů, rytmická skupina a zpěv a získal si ve městě velice brzy řadu příznivců. V r.1975, kdy orchestr hraje již jen v tanečním obsazení,tj.trubka, trombon, sax, rytmika a zpěv, předává Slávek vedení souboru Luboši Hejdovi. Od této doby působí již jen jako hráč v sekci primů Orchestrálního sdružení SMETANA, až do ukončení jeho činnosti.

Na jaře roku 1980, na krajských přehrávkách v Jablonném n./ Orlicí, zjišťuje zájem muzikantů o hru ve velkém orchestru (týká se obsazení) a 24.11.1980 se koná první koncert nově založeného Velkého swingového orchestru Č.Třebová, tehdy ještě pod křídly českotřebovské Osvětové besedy s předsedou Oldřichem Tomešem. Tím si Slávek splnil přání, které v sobě nosil od doby, kdy došlo k zúžení obsazení původního orchestru COLLEGIÁL na orchestr taneční.

Nově založený orchestr byl jediným v té době v okrese a jedním z mála orchestrů v kraji (Khail,Mužík), který hrál velkokapelový swing. Orchestr měl standardní velkokapelové obsazení tzn.4 trubky, 4 trombony, 5 saxů a rytmika, je složen z hudebníku celého regionu a hraje orchestrální skladby velikánů swingové hudby G.Millera, D.Ellingtona, G.Gerschwina, B.Goodmanna a dalších. Od prvního vystoupení se orchestr těší velkému zájmu posluchačů, zvláště generace, která si pamatovala období, v němž působil velký COLLEGIÁL, ale i ostatních věkových skupin, pro které je vystoupení orchestru jakýmsi doplněním celoroční hudební nabídky.

Činnost orchestru by nebyla možná a nedosáhla by svých úspěchů, nebýt až neskutečného zápalu, pečlivosti a času, který Slávek dokázal pro orchestr obětovat. Navázal úspěšnou a pro orchestr velice prospěšnou spolupráci se členy orchestru G.Broma -  Josefem Audesem, Mojmírem Bártkem a Jaromírem Hniličkou, kteří nám pomohli, hlavně v začátcích, prokousat se úskalími swingové muziky, jejímu správnému chápání a interpretaci. Sám Slávek čerpal od „bromovců“ nové informace týkající se moderních aranží swingové a jazzové hudby, které poté uplatňoval ve svých úpravách, které orchestr předvedl na mnohých koncertech.

Posledním vystoupením Slávka před orchestrem bylo 24.11.2001 na slavnostním koncertu u příležitosti 20.výročí založení VSO. Dalším vystoupením zabránilo zhoršení zdravotního stavu, které zabránilo realizaci jeho dalších plánů s orchestrem.

Jakým překvapením pro orchestr, ale i přítomné byla jeho účast na jarním koncertě, věnovanému 100.výročí narození G.Millera, kde se Slávkovi dostalo zaslouženého, velmi vřelého a srdečného přijetí, jak od publika, muzikantů tak i moderátora koncertu, přítele orchestru a samotného Slávka  p. Alfréda Strejčka.

To však nikdo netušil, že nás zanedlouho potká smutná zpráva, oznamující Slávkův prohraný boj s nemocí a jeho definitivní ukončení činnosti na swingové scéně. Je již pátým členem orchestru, který nedobrovolně zasedá u pomyslného pultu nebeského swingového orchestru.

Jeho práce, kterou pro orchestr a hudbymilovnou veřejnost po celou dobu vykonával, nechť je pro nás závazkem v pokračování  jím nastoupené cesty. Čest jeho památce!

Nikdy nezapomeneme!                                                                           

Členové VSO