Českotřebovské kalendárium - leden 2000

150 let Václava Vlastimila Hausmana (1.1.1850 - 11.4.1903)

Ve své době byl známým skladatelem a hudebním spisovatelem. Základy v hudbě získal u svého otce, učitele v Polici nad Metují. Po studiích na učitelském ústavu a varhanické škole v Praze nastoupil na učitelské místo do České Třebové. V roce 1871 opustil školní službu a plně se věnoval milované hudbě. Jako ředitel kůru a kapelník působil v Rožnově na Moravě a v Německém Brodě. V roli vojenského kapelníka vystupoval v Karlovci v Chorvatsku. Hudební dráhu zakončil v Bílsku ve Slezsku, kde pobyl plných 14 let. S úspěchem komponoval opery, operety, baletní hudbu i skladby církevní. Neméně známá byla i jeho činnost vydavatelská. Ve svých listech zveřejnil část vlastních odborných článků. Bohatý život zaměřený převážně na hudbu ukončil u své dcery E.Z.Rybičkové v České Třebové, kde je také pochován na místním hřbitově.

 

František Preisler mladší (29.1.1915 - 25.3.1983) - nedožitých 85 let

Pochází ze známé hudební rodiny Preislerů. V deseti letech hrál tak dobře na klavír a varhany, že často zastupoval otce i dědečka při veřejných hudebních produkcích. Ve třinácti letech byl přijat na pražskou konzervatoř, kterou vystudoval pod vedením takových osobností jako byli profesoři Wiederman, Douša, Dědeček, B.Ostrčil, J.Křička, J.B.Foerster .... Po absolvování konzervatoře se na krátkou dobu vrátil do rodného města České Třebové. Brzy ale nastupuje dirigentskou dráhu zaměřenou na divadlo (Pardubice, Kladno, Plzeň, Opava, Olomouc). Pohostinsky vystupoval v Národním divadle v Praze, Státním divadle v Brně a na operních scénách v zahraničí. Oddirigoval více než 4100 operních, operetních a baletních představení. Nastudoval kolem 300 operních a 250 operetních premiér. V České Třebové jsme jej často viděli nejen v roli dirigenta, ale i jako klavírního doprovazeče známých hudebních osobností. Hrával také v místním kostele na varhany. Bohatá byla i jeho činnost skladatelská. Je autorem řady scénických, chrámových a příležitostních skladeb, napsal i jednu operetu Šly panenky silnicí.

 

Nedožitých 85 let Antonína Šimečka

Byl hudebním pedagogem, sbormistrem a dirigentem. Narodil se 18.1.1915 v Tuřanech na Kladensku. Sbormistrovskou činnost zahájil v roce 1940. V pěveckém sboru LUKES v Ústí nad Orlicí. V tomto městě také založil městskou hudební školu, na které působil jako první ředitel. V roce 1958 přišel na LŠU do České Třebové na uvolněné místo ředitele. Vedl pěvecký sbor českotřebovských učitelek, dirigoval a také hrál na violu v orchestrálním sdružení Smetana, činný byl v českotřebovském kvartetu i jako předseda kulturní komise MěstNV. Inicioval vznik Komorního orchestru Jaroslava Kociana, pracoval ve funkci krajského školního inspektora. V roce 1990 byl jmenován čestným občanem Ústí nad Orlicí, zde také v říjnu 1993 zemřel.

Jan Skalický