V této složce budeme zveřejňovat obrázky a články zaměřené k historii města. Ve zvláštním oddíle zde budou zveřejněny fotografie a v jiném pak historické články. Už bylo více pokusů takovou sekci založit a udržovat, naposledy v roce 2017. Doufám, že ten současný záměr se vydaří, zájem o historické fotografie je velký a zásoba v archivu je veliká.

Fotografie postupně uspořádáme podle lokalit, zvlášť budou např. snímky z Parníka, z parnické textilky, z Javorky, z jednotlivých částí města i okolních obcí, také ze srazů různých školních tříd a z historických událostí v našem městě, kde pak bude členění chronologické. Celkem se jedná až o stovky fotografií. To ovšem bude doplňováno postupně, je to dlouhodobý úkol. Snaha bude taková, aby zde každý týden bylo něco  nového (vlastně starého).....

Historické články uspořádáme pokud možno podle abecedy, nikoliv podle data zařazení. Zde budeme moci využít články, které máme v archivu a pouze je znovu souhrnně zpřístupníme a upravíme pro nové zveřejnění. Jde také o stovky článků.

SEKCE FOTOGRAFIE PRO PAMĚTNÍKY 

SEKCE HISTORICKÉ ČLÁNKY NEJEN PRO PAMĚTNÍKY|

Diskuzi k této problematice bude také možné vést přes facebookový profil Českotřebovského deníku, který k tomu bude přizpůsoben nebo samozřejmě také přes e-mail mikolecky@probit.cz a WhatsApp 604 685 835