Diskusní fórum Českotřebovského zpravodaje

Jak často sledujete
TV zpravodajství OIK TV
pravidelně - nepravidelně -
výjimečně - nesleduji
Jaký je Váš hlavní zdroj informací o dění v České Třebové:
OIKTV - Českotř. noviny - ročenka -
Českotř. zpravodaj - Orlický deník - nesleduji nic
Informací o dění ve městě máte: dostatek  - nedostatek - informace v určité oblasti chybí (ve které?)

 Zajímá vás ve vysílání OIK TV  také dění v Ústí n.O. a v Lanškrouně?

  TÉMA

  Vysílání OIK TV  a Česká Třebová.

Současný stav Tv vysílání OIK TV  z pohledu občana města Česká Třebová považujete za vyhovující, nebo byste navrhl pro příští rok některé změny ? 
Jakýkoliv Váš názor zaměřený na problematiku regionálního a místního vysílání OIK TV napište do volného okénka
 
  (max. 900 znaků)

Děkujeme.