Českotřebovské kalendárium   březen 2001           

 

Ing. Jaroslav Hubálek (26. 3. 1886 – 28.8. 1961) – 115 let od narození

 

Patřil k nejoblíbenějším a nejvýznamnějším spisovatelům s mysliveckou tématikou. Už ve studentských letech psal do Loveckého obzoru, Lesní stráže a České myslivosti. Je autorem řady knih o přírodě a zvířatech, přispíval do časopisu Od Trstenické stezky, napsal jednu divadelní hru.

Narodil se v Dolní Dobrouči v rodině známého spisovatele Karla Hubálka. Mladá léta prožil v České Třebové, studentská léta v Písku na revírnické škole a vyšším lesnickém ústavu. Po vojenské službě působil v Ostrově, Bítově na Moravě, Corštejně na Dyji, ale i v Polsku a v bývalém carském Rusku. V létech 1935 – 43 žil v Bystrém u Poličky, za II. světové války v Lomnici nad Lááužnicí na Třeboňsku, po válce se usadil v Lanškrouně. Pracoval zde ve funkci přednosty správy státních lesů. V roce 1948 odešel do důchodu. Zemřel v Novém Jičíně a je pochován na městském hřbitově v Lanškrouně.

 

RNDr. Vladimír Kormout (28.3. 1946) – 55 let od narození

Narodil se v Ostravě, mládí a studentská léta prožil v České Třebové. Je absolventem farmacie a zaměstnancem zdravotní pojišťovny v Praze. Jeho celoživotním koníčkem je především výtvarná činnost a hudba. Obrázky Vladimíra Kormouta jsme měli  možnost poznat na výstavě v Dělnickém domě a na barevných obálkách Českotřebovského zpravodaje v roce 1998.  Výběr kreseb s českotřebovskou tématikou vydalo v roce 1998 také Městské muzeum v České Třebové pod názvem více než výmluvným – Vzpomínky na rodné město.

 

Profesor a archivář Václav Placht (9.8. 1896 – 26. 3. 1991é – 10 let od úmrtí

Narodil se v Děčíně nad Labem. Gymnázium studoval v Klatovech a v Praze, kde maturoval v roce 1915. Ve studiu pokračoval na filozofické a přírodovědecké fakultě UK v Praze (aprobace dějepis – zeměpis). Působil na gymnáziích v Litomyšli, Českém Těšíně, Jablunkově, Hodoníně a od roku 1939 v České Třebové. Koncem války ještě učil v Českém Brodě. Po válce se vrátil do České Třebové, kde byl 13. srpna 1945 jmenován ředitelem gymnázia. Funkci vykonával do roku 1950. V té době byl radou KNV v Pardubicích „přidělen k výkonu práce“ na Střední průmyslovou školu železniční v České Třebové, kde učil až do roku 1958.

Profesor Placht ve funkci archiváře vykonal pro historii České Třebové velký kus práce. Postupně evidoval a zpřístupňoval nejstarší část dochovaných písemností. V té době byly v archívu uloženy vedle vlastního městského fondu archiválie osvětových spolků, cechů, škol, soukromníků. Archív také doplňoval písemnostmi ze skartací, sběrem plakátů a fotografií pro tzv. sbírku soudobé dokumentace. Vše vykonával mimo své zaměstnání ve škole. Zemřel v Praze ve věku 95 let.                                                                     Jan Skalický

Milan Gregar by oslavil teprve sedmdesátku ( 31.12. 1930 - 18. 5. 1998)

Přelom milénia měl pro Milana Gregara znamenat oslavu sedmdesátých narozenin. Bohužel se jí nedočkal. Přiznáme se, že jsme ve víru s dalších událostí na jeho jubileum trochu pozapomněli, ale přece jen ho připomínáme s dvouměsíčním zpožděním. Zaslouží si to.

Narodil se 31. prosince 1930 v rodině mistra řeznického v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Tomuto místu patří jeho nejranější vzpomínky. Rodina se pak přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83, postaveném na místě Podbranského mlýna, kde vznikla také jejich vlastní provozovna. Základní školu vystudoval celkem slušně, patřil do skupiny kluků, kteří se nemínili v životě ztratit. Po dokončení měšťanské školy mu otec předurčil dráhu obchodníka. Jeho mládí je zejména v poválečném období úzce spojeno se "Skálou" a divadlem, které se zde hrálo, a jistě také se všemi možnostmi, které v té době mohl mít, měl a také využíval. Protože však měl stejné názory jako jeho otec, rozhodl tehdejší režim o tom, že vojnu stráví u jednotek PTP. Po návratu z vojny, o které lze napsat memoáry, se vrátil nejdříve zpět k Masnému průmyslu. Odtud pak odešel do Kovovýroby, kde zastával funkci vedoucího odbytu. Ovšem jako syn živnostníka nebyl předurčen pro žádnou lepší práci. Další zaměstnání nastoupil ve Strojtexu, odkud přešel (dokonce již jako vedoucí) do prodejny podniku Řempo a po dvou letech a delimitaci prodejny do podniku Domácí potřeby kde vydržel plných 28 let – v  prodejně elektro. I zde se však našel důvod, jak jej odrovnat z lepšího místa. Přišla výpověď a zase práce jinde - ve zdejších podnicích Koventa a Potraviny. Nakonec si našel místo dělníka v přidružené výrobě Státního statku v oboru výroba výživných tablet pro skot.  To se ale ohlásilo poškozené zdraví. Lékaři objevili nejdříve cukrovku. 24. března 1991 se ohlásila nemoc lidí, kteří prožívali život ve stresu - infarkt. Následovala penze - pro většinu lidí poklidný život, ne však pro Milana Gregara. Pravidelně psal  rodinnou kroniku, a řadou jejich příběhů také zásoboval Českotřebovský zpravodaj. Pracoval i pro město jako zastupitel zvolený na kandidátce Občanské demokratické strany. Ve výkonu této funkce také zemřel v květnu 1998.                                                                 –mm-