Kalendárium na měsíc prosinec  2005

 

Nedožitých 75 let Milana GREGARA ( 31.12. 1930 – 18.5. 1998 )

Byl prvorozeným synem řeznického mistra Alexandra Gregara. Jako syn živnostníka neměl na růžích ustláno. Základní vojenskou službu vykonával u jednotek PTP, pak prošel nezvykle velkým počtem zaměstnání. Pracoval v masném průmyslu, Kovovýrobě, Strojtexu, v prodejnách Řempa a Domácích potřeb, v podniku Koventa a Potraviny. Nakonec si našel dělnické místo v přidružené výrobě Státního statku v oboru výroba výživných tablet pro skot.

Znali jsme jej jako velkého českotřebovského patriota. Od mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. V posledních letech života pracoval pro město jako zastupitel zvolený na kandidátce Občanské demokratické  strany, psal rodinnou kroniku a také se stal pravidelným přispívatelem Českotřebovského zpravodaje.

 

10 let od úmrtí Jaroslava KRÁSY ( 7.2. 1924 – 17.12. 1995 )  

Jako českotřebovský rodák vyrůstal v domku čp. 185 poblíž dnešního Nového náměstí. Když se oženil, bydlel v ulici Felixova 1729. Do domku rodičů se později vrátil a tady prožil poslední roky života.

Po základní škole vystudoval v rodném městě gymnázium a v nedaleké Litomyšli mistrovskou školu. Potom až do odchodu do důchodu byl zaměstnán v Tesle Lanškroun jako konstruktér nástrojů.

Od mládí hrál závodně hokej a kopanou, řadu let trénoval českotřebovské fotbalisty, až je přivedl roku 1958 do divize. Působil ve skautském hnutí, kde byl znám pod jménem Jim, byl vášnivým fotografem, čtenářem a sběratelem knih, měl rád výtvarné umění. Jezdil na trampské srazy po celé republice, byl v kontaktu s trampy – řezbáři, jejichž výstavy navštěvoval a fotograficky dokumentoval.

 

35 let od úmrtí středoškolského profesora Antonína LITOCHLEBA (6.6. 1886 – 17.12. 1970 )

Narodil se v Markovicích u Žlebů. Měl dva sourozence, otec brzy zemřel, matka byla zemědělskou dělnicí na knížecím velkostatku. V Čáslavi vystudoval gymnázium a v Praze na univerzitě češtinu a francouzštinu. Učil v Chrudimi, v České Třebové( od roku 1919 do roku 1934 ), v Hradci Králové a Praze. Všude, kde působil, pracoval ve skautském hnutí, byl členem společnosti Francie. V našem městě se podílel na redigování čtrnáctideníku Náš kraj, přispíval také do vlastivědného sborníku Od Trstenické stezky.

 

100 let od narození Marie MARKLOVÉ ( 5.12. 1905 – 17.7. 1983 )

Je českotřebovskou rodačkou. Její rodný domek čp. 853 stával v dnes již neexistující Svatováclavské ulici na Trávníku. Znali jsme ji jako dlouholetou městskou kronikářku, knihovnici a redaktorku časopisu Kolem dokola, který vycházel v parnické textilce. Napsala dvě knížky ( 110 let českotřebovského textilu, Pazdeří ), několik povídek a nespočet článků do novin. V místní jednotě Sokol působila jako cvičitelka dorostenek, náčelnice jednoty, hrála divadlo a tancovala. Když zemřela, dostala od svých přátel na rakev kytici z větví Šimonova trávnického kaštanu.

 

95 let Jaromíra ROLLERA staršího ( 15.12. 1910 – 11.9. 1974 )

Byl známým parnickým knihkupcem, výborným muzikantem, učitelem houslí a také betlemářem. Krátce vedl i dětský pěvecký sbor při základní škole na Parníku. Narodil se v Ústí nad Orlicí, působil v Bratislavě a v Březové nad Svitavou, kde se seznámil se svoji pozdější manželkou. Na Parník přišel v roce 1938. Podnikal zde v knihkupeckém a papírenském obchodě. Po znárodnění pracoval jako dělník v Koventě a prodejnu Kniha převzala manželka, paní Božena Rollerová. Spolu vychovali čtyři děti – Hanu, Jaromíra, Janu a Petra.

Ve volném čase hrával v Českotřebovském smyčcovém kvartetu ( E. Vaníček, Jos. Petrák, J. Roller, R. Urbanec ), v orchestrálním sdružení Smetana a také v parnické Kyralově dechovce. Zasloužil se o založení městské hudební školy v České Třebové, byl jedním z iniciátorů hudebních čtvrtků, zapřičinil se o odhalení pamětní desky Antonína Bennewitze v nedalekém Přívratu. V poměrně mladém věku onemocněl zhoubnou kloubní chorobou, kterou trpěl do konce života.

 

Jan Skalický

K jubileu Hany Brusenbauchové
Hana Brusenbauchová, úspěšná sportovkyně a dlouholetá pracovnice v tělovýchově (tělem i duší) oslaví v prosinci kulaté narozeniny.  Vyrůstala ve sportovní rodině, začínala s lyžováním a gymnastikou a na lyžích dosahuje stále výborných výsledků.  Vyhrála několik mistrovství republiky v biatlonu, byla  juniorskou reprezentantkou v lyžování. V tenise patřila  dlouhá léta mezi nejlepší hráčky v kraji. Vypočítat všechny její dosažené přebornické tituly a vítězství by bylo na zvláštní publikaci. Aktivně se řadu let věnuje veteránskému tenisu, kde se s úspěchy účastní i soutěží mezinárodních, např. též Mistrovství Evropy a světa jak jednotlivců, tak i reprezentace družstev. V rámci ČR se účastní většiny celostátních akcí s umístěním vždy do 3. místa.  Ani na lyže dosud nezanevřela. Hlavní náplní ve sportovním dění je však činnost trenérská a funkcionářská. Po sloučení  lyžařských tříd (kdy 10 let pracovala jako trenérka a vychovala mj. např. i Ivetu Zelingerovou), pokračuje ve funkci trenérky ve SKI klubu, kde se nyní věnuje těm nejmenším dětem. V letním období má pak na starosti s dalšími kolegy  trenéry a cvičiteli výcvik elévů a žactva v tenisu, včetně organizačního zajištění a chodu oddílu tenisu a vlastně i celé TJ Lokomotiva. 
Po dvě volební období je  Hana Brusenbauchová také členkou městského zastupitelstva, sportovní komise a nyní dokonce i rady města. I zde udělala pro město spoustu práce. Známe ji tak jako organizátorku Týdne sportu, Běhů Terryho Foxe,  trvale pečuje o rozvoj TJ Lokomotiva. Za své aktivní působení především ve sportovní oblasti obdržela Cenu města   Kohout 2000. Výše popsané činnosti se mohla věnovat jen díky velkému pochopení celé rodiny. Je skromná, obětavá, nikomu neodepře podporu nebo pomoc. Je to osobnost, jakých máme u nás moc málo.Proto do další aktivní činnosti přejeme sportovní „zlom vaz!“   red

 

Mgr. Jan Šebela – 65 let        

Snad proto, že své narozeniny slaví na Štědrý den, je  Mgr. Jan Šebela, roduvěrný Třebovák a nadšený místní patriot také znalcem českotřebovských vánočních betlémů. Tomuto svému koníčku věnoval posledních pět let života, aby získal dosud nejúplnější dokumentaci o tom, co v České Třebové a okolí máme doma v rodinách, v městském muzeu a v majetku římskokatolické farnosti. Publikace na toto téma je prakticky připravena do tisku. To však zdaleka není všechno, o čem bychom měli napsat.  

Téměř po celý život pracuje Mgr. Šebela v podniku Korado, a. s., Česká Třebová (dříve Koventa) v různých funkcích, v současné době jako vedoucí archivu. Již od mládí zajímal o historii svého rodného města a kraje a v průběhu let vybudoval se synem Martinem bohatou sbírku dokumentárních fotografií a starých pohlednic s tématikou České Třebové a jejího okolí, čítající dnes úctyhodných cca 17 tisíc položek. Více než patnáct let je spolupracovníkem našeho městského muzea. Je autorem řady drobných publikací, vydávaných českotřebovským muzeem, a autorsky se podílel i na vydání prvního dílu „Toulek minulostí Českotřebovska“. Z jeho pera pochází  pamětní spis, uložený spolu s dalšími dokumenty do báně chrámu sv. Jakuba při poslední rekonstrukci kostelní věže v roce 1991. Zajímá se také o regionální geologii a paleontologii. V této oblasti mu asi nejvíce schází předčasně zesnulý  kolega  doc. RNDr. Ilja Pek, Csc., se kterým dlouhá léta spolupracoval na uspořádání, determinaci a evidenci geologicko - paleontologické sbírky muzea a sepsal několika odborných statí s touto tématikou. Jeho velkým přáním je vybudování trvalé expozice Městského muzea v České Třebové  a její zpřístupnění veřejnosti. Do dalších let přejeme  jubilantovi pevné zdraví a očekáváme, že ve své práci pro naše město bude nadále pokračovat !  -red