Českotřebovské kalendárium - leden 2001

Nedožitých 60 let PhDr. Pavla Brkla (30. 1. 1941 -  23. 3. 1993

Narodil se v České Třebové. Byl znám jako vynikající klavírista, učitel a především sbormistr pěveckého sboru na Střední pedagogické škole v Litomyšli. Hudba, kterou velice miloval, ho provázela po celý život. Během školní docházky navštěvoval hudební školu, hrál na klavír. V roce 1962 absolvoval Filozofickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci – obor Český jazyk – hudební výchova. Specializovaným studiem v oboru sborového zpěvu neprošel, spolupracoval však s různými pěveckými sbory jako klavírista.

            Orientoval se především na jazzovou a taneční hudbu. Proto nikoho nepřekvapilo, když se jeho diplomová práce zabývala skladatelskou tvorbou Jaroslava ježka. V celostátní soutěži za ni obdržel třetí místo.

            Po dokončení Filozofické fakulty nastoupil na základní školu v Dašicích. A ve školním roce 1965/66 přešel na Střední pedagogickou školu v Litomyšli, kde působil až do své předčasné smrti.  V roce 1974 založil na škole dívčí pěvecký sbor, který se stal nezanedbatelnou součástí bohatého litomyšlského hudebního života. Spoluúčinkoval např. s orchestrem Gustava Broma při provedení jazzové mše Jaromíra Hniličky nebo při každoročním zahajování Smetanovy Litomyšle. Účastnil se i vrcholných soutěží pěveckých sborů pedagogických škol, v nichž dosáhl významných úspěchů.

            Pavel Brkl se věnoval též kompozici. Některé jeho sbory má v repertoáru Pěvecké sdružení jihočeských učitelek. Ve svém rodném městě a také bydlišti hrával ve velkém tanečním orchestru Collegiál a ve Velkém swingovém orchestru. Zemřel v České Třebové, kde je také pochován.

 

Ladislav Čeněk Jankele – 105 let od úmrtí (20.2. 1871 – 17. 1. 1896)

            Narodil se v rodině českotřebovského tkalce, lakýrníka a malíře Karla Jankeleho. O Ladislavově mládí nevíme téměř nic. Až z písemností prof. Hýska se dovídáme, že jako fundatista starobrněnského kláštera vystudoval gymnázium, odkud přešel na studie do Prahy. Na pražské univerzitě se věnoval studiu filozofie a práva.

            Z jeho básnické tvorby se zachovaly básně Rodná stráň, Kontury podzimu, To bylo kdysi a V mé duši pusto. Všechny byly otištěny v Pelclových rozhledech. Zemřel u rodičů na nemoc chudých, souchotiny. Nebylo mu ani 25 let. Pochován byl za přítomnosti kaplana Alexandra Štancla na třebovském hřbitově.

 

Karel Pokorný – 110 let od narození autora pomníku Sbratření (18.1. 1891 – 12.2. 1962)

Narodil se v Pavlicích u Znojma. Ve čtrnácti letech odešel na vandr do Vídně, aby se vyučil zámečníkem. Pak pracoval jako dělník ve Vídni a nedalekém  Atzgersdorfu. V roce 1910 se vrátil domů. Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu (prof. Drahoňovský) a Akademii výtvarných umění (J.V. Myslbek). Po absolutoriu zůstal v Myslbekově atelieru až do Mistrovy smrti v roce 1922.

V díle Karla Pokorného se objevovaly převážně sociální motivy, vytvořil také řadu podobizen. Po II. sv. válce se věnoval převážně monumentální  tvorbě. Z jeho prací byly realizovány pomníky významných osobností české kultury (Kare IV. Božena Němcová, Alois Jirásek…) K nejvýznamnějším poválečným realizacím patří pomník Sbratření (1945 – 1950), který vytvořil pro Českou Třebovou. K odhalení došlo 10. června 1951 na náměstí za přítomnosti ministra Dr. Plojhara.  Nesmíme zapomenout ani na jeho pedagogickou činnost na ČVUT a v letech 1945 – 61 také na Akademii výtvarných umění.                                        Jan Skalický

 

Josef Tesař – nedožitých sedmdesát roků

Jsou lidé, na které se nezapomíná, i když už nejsou mezi námi. To proto, nikdy nikomu neublížili, naopak rozdávali radost, pohodu a dobrou náladu. Mezi takové určitě patří Pepa Tesař. Milující manžel, laskavý otec, obětavý dědeček, milý a čestný a poctivý člověk, Třebovák tělem i duší, výborný kamarád, který byl pravidelným účastníkem setkání starých kamarádů z českotřebovských osad.

            Pepík měl hezký hlas a krásně zpíval. Zpíval s dechovkou i s tanečním orchestrem, většinou sám, jindy v uetu, sborově s trampy. Však byl také členem legendárního Tremp-tria, které zpívalo ve složení Vlasta mehl, Květa Tomeš a pepa Tesař. Časopis Mladý svět s rubrice Táborový oheň napsal v září 1967 o potlachu na Utahu, kterého se zúčastnilo 500 spokojených návštěvníků: Ze zpěváků sklidilo největší ovace originální Tramp – trio z České Třebové.

            Proč si Pepíka připomínáme? Protože 24. lena 2001 by se dožil 70 let a 5.3. uplynou tři roky od jeho úmrtí. Čest jeho památce!                              -zv-