Českotřebovské kalendárium - únor 2002

Václav BERÁNEK  narozen 8.2. 1932 – 70 let od narození

Narodil se ve Zhoři u České Třebové. První tři roky chodil do školy ve svém rodišti, základní školu dokončil na Parníku. Následovalo studium na českotřebovském gymnáziu a na výtvarné katedře pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ( profesoři Bělohlávek, Beran, Kučera ).  Po studiích krátce učil na základní škole v Havířově. V té době zveřejnil své první lavírované kresby v časopise Květen, v Kulturní tvorbě a v ostravském Červeném květu, s nímž po tři léta výtvarně spolupracoval. V roce 1957 nastoupil jako výtvarný redaktor do Krajského nakladatelství v Ostravě ( později nakladatelství Profil ), kde pečoval o výtvarnou podobu publikací. V té době získal k ilustrační či typografické spolupráci celou řadu známých umělců ( A. Born, Vl. Tesař, L. Ševčík, V. Táborská – Kabátová, typograf O. Hlavsa …). Souběžně se v domácím prostředí věnoval ilustraci a volné malířské a grafické tvorbě. V osmdesátých letech objevil nový způsob sebevyjádření, jakousi malovanou koláž, kterou nazval fotoplátnem.  Studijní cesty podnikl do tehdejší NDR, Polska, Maďarska, Holandska, Řecka a Belgie. Své práce vystavoval v Ostravě, Opavě, Liberci, Brně, Hodoníně, Bruntále, Jihlavě, Krnově, Barceloně, Padově, Miami a v Oxfordu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galerijních i soukromých sbírkách v ČR i v zahraničí. Návštěvníci výstav i odborná kritika oceňují jemnou poetičnost Beránkova díla, jeho smysl pro barevné vidění i umělcovy kreslířské a grafické „ řemeslné“ dovednosti.     Jeho životní osudy nebyly jen příznivé. Po srpnu 1968 byl diskriminován a nakonec vyloučen ze Svazu výtvarných umělců. Téměř přes noc se stal malířem na „ volné noze „. V posledních letech se ozvala i nemoc. Přestože má rád severní Moravu, do kraje svého mládí se neustále vrací. Má zde sestru, přátele a stále ještě pěknou přírodu.

Jaroslav HÝBL ( 24.2. 1892 – 2.7. 1917 ) – 110 let od narození

Narodil se v rodině hostinského a rolníka v České Třebové. Základní školu vychodil v místě rodiště, učitelský ústav v Poličce. Učil na Lhotce, Parníku, Čermné a České Třebové. Ihned po vypuknutí 1. světové války v roce 1914 narukoval k 98. pěšímu pluku do Vysokého Mýta. Pro své protirakouské smýšlení byl poslán místo do důstojnické školy na ruskou frontu. V bojích v Karpatech padl do zajetí a odvezen do Kyjeva. Zde vstoupil do čsl. legií. Jako desátník 5. roty 1. pluku Mistra Jana Husa se zúčastnil památné bitvy u Zborova. Při přestříhávání drátěných překážek byl střelen nepřátelskou kulkou a na místě zemřel. Odpočívá ve společné mohyle u Cecové v Polsku. Při příležitosti legionářského sjezdu v České Třebové v roce 1930 mu byla odhalena pamětní deska od akademického sochaře Františka Formánka. Najdeme ji ve vestibulu školy v Nádražní ulici.                                    

Josef  KVASNIČKA ( 16.3. 1868 – 1.2. 1932 ) – 70 let od úmrtí

Narodil se v Dubské Lhotě u Vodňan. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze      ( prof. J.V. Myslbek ) a na vídeňské akademii. Do našeho města přišel s otevřením reálného gymnázia v roce 1912 , aby zaujal místo profesora kreslení a modelování. V městských sadech Javorka je od něho bronzový relief  Mistra Jana Husa, v městském muzeu mají jednu jeho kresbu.Po kratším pedagogickém působení odchází z České Třebové do Vodňan, kde také zemřel.

Dvojí výročí Jiřího PICHLA ( 1872 – 1952 ) -  130 let od narození a 50 let od úmrtí

Narodil se v rodině strojvedoucího ČSD. Jeho rodným domem byla bývalá škola čp. 11. Dům stojí v ulici za kostelem poblíž náměstí. Základní školu absolvoval v České Třebové, gymnázium v Hradci Králové.  Po studiích odešel přímo k žurnalistice. Začal v chrudimském krajinském časopise Hlasy východních Čech, pokračoval v Pelclových Rozhledech, Českých novinách, České demokracii a Českém slově. Ve dne pracoval v redakci, večery trávil na schůzích a přednáškách. Organizoval Ústřední školu dělnickou a poté i Dělnické gymnázium. Za 1. republiky byl dvakrát zvolen do Senátu a také za prvního popřevratového starostu na Královských Vinohradech. Působil také v novinářských organizacích: ve Spolku českých žurnalistů, Jednotě českých novinářů a hlavně v Syndikátu československých novinářů. V roce 1920 byl zvolen syndikem a v této funkci setrval do 11. června 1939. Při oslavě   70. narozenin J. Pichla roku 1942 byl jubilant na schůzi novinářů jednomyslně zvolen doživotním čestným syndikem českých novinářů. Za německé okupace byl pod dozorem německé policie a v ústraní zůstal i po  2. světové válce. Od narození Jiřího Pichla uplyne 18. února 130 let a letos tomu bude také 50 let, co zemřel.

 

 

 

Karel POKORNÝ ( 18.1. 1891 – 14.2. 1962 ) – 40 let od úmrtí

Byl jedním z posledních žáků J.V. Myslbeka na Akademii výtvarných umění, kde studoval v letech 1914 až 1918. Po absolutoriu zůstal v Myslbekově ateliéru až do Mistrovy smrti v roce 1922.

     Realismus jeho učitele předznamenal celou sochařskou tvorbu tohoto umělce. Od rané Fronty na chleba z roku 1917 prostupuje celým jeho dílem. Ve 20. letech  se věnoval pod vlivem Otto  Gutfreunda sociálně zaměřenému civilismu – Dělnice na poli ( 1924), Pomník zasypaným havířům ( návrh vznikl v roce 1925 , v roce 1934 byl realizován ), Padlý           ( 1926) …..V předvečer  2. světové války pracoval na pomníku sv. Václava ( 1938) a pomníku Leoše Janáčka ( 1938 – 1939). Po druhé světové válce  v monumentálních plastikách dosáhl suverenního zvládnutí figur a vztahů mezi postavou a drapérií v dokonale vyvážených plochách ( Jiří Kotalík ). K nejznámějším dílům té doby patří slavné sousoší Sbratření ( 1946 – 1950 ), určené pro Českou Třebovou a ve druhém odlitku pro prostranství před hlavním nádražím v Praze, socha Karla IV. ( 1949 – 1953 ), Boženy Němcové ( 1952 – 1954) a Aloise Jiráska ( 1959 ). Zapsal se také do historie Akademie výtvarných umění v Praze, kde v letech 1945 až 1962 prošlo jeho speciální školou 79 žáků. Za své dílo získal řadu státních cen a v roce 1956 titul národního umělce.

Max ŠVABINSKÝ ( 17.9. 1873 – 10.2. 1962 ) – 40 let od úmrtí

     Narodil se jako nemanželské dítě Marii Švabinské v Kroměříži. V místě rodiště studoval na německé reálce, ale tu nedokončil. V roce 1891 odešel na malířskou akademii do školy Maxe Pirnera, kterou absolvoval roku 1897. Grafické technice se naučil později u Julia Mařáka a rytce Eduarda Karla. Svůj umělecký obzor si ještě rozšířil studijním pobytem v Paříži a cestami po Francii, Německu, Itálii, Holandsku a Belgii.     Od roku 1910 byl profesorem na Akademii, kde vedl řadu let grafickou školu a také speciální školu pro figurální malbu, kterou převzal po Vojtěchu Hynaisovi. Patřil mezi zakladatele spolku výtvarných umělců Mánes, byl členem a později předsedou Sdružení českých umělců – grafiků Hollar. Dosáhl technické virtuozity ve všech výtvarných oborech, suverénně ovládal kresbu tužkou, uhlem a perem. Kresba mu byla východiskem pro brilantní zvládnutí grafické techniky. Celkem vytvořil přes osm set grafických listů. Vyvrcholením jeho kreslířského a grafického projevu jsou jeho podobizny, tvořící jedinečnou galerii význačných osobností ( F. Palacký, A. Dvořák, J. Neruda, J. Wolker, M. Aleš, F.X. Šalda, V. Náprstek,…..). V užité grafice vytvořil četné návrhy na poštovní známky, bankovky, knižní obálky a plakáty. V malířských dílech uplatňoval nejvíce sklon k monumentalitě. Nejproslulejší prací v této oblasti jsou Žně. Na tomto obraze pracoval plných 13 let. Ilustroval také řadu knih a básnických sbírek.Do vesničky Kozlov  nad Českou Třebovou přišel poprvé v doprovodu mladičké Elišky Vejrychové po vánocích roku 1895. Od té doby sem jezdil téměř pravidelně až do roku 1919. Vytvořil zde spoustu obrazů, kreseb, grafických listů a rodinných portrétů.  Právem se mu dostalo mnoha poct a uznání. Ať již to byl čestný doktorát filozofie  ( 1933), či jmenování národním umělcem ( 1945). V roce 1951 byl M. Švabinský vyznamenán Československou cenou míru a o rok později Státní cenou. Je také čestným občanem Kroměříže a obce Kozlova. Když zemřel, byly jeho ostatky převezeny na  Vyšehrad.. Odpočívá ve vybrané společnosti, kousek od Boženy Němcové a Bedřicha Smetany.

     V těchto dnech probíhá ve Valdštejnské jízdárně v Praze velká výstava z díla Maxe Švabinského. Pro návštěvníky je připraven malý a velký katalog, dále pohlednice, blahopřání a záložky do knih se Švabinského  tématikou. Výstava s názvem Ráj a mýtus potrvá do 31. března 2002.

 Jan Skalický