Českotřebovské kalendárium na březen_2004

 

Za Václavem BLAŽKEM

 

Narodil se na Parníku u České Třebové 12. července 1922 v rodině železničáře. Matka pracovala v místní textilce jako tkadlena. Základní školní vzdělání absolvoval v místě rodiště, následovala studia na textilní škole v Ústí nad Orlicí a Vyšší kreslířské škole textilní v Brně. Tu ale pro totální nasazení do textilní výroby v Německu dokončil až v roce 1947. Ihned po ukončení studia nastoupil do vzorovacího střediska textilní továrny na Parníku. V roce 1949 byl jmenován vedoucím vzorování a v této funkci setrval až do roku 1982, kdy odešel do důchodu. Při zaměstnání ještě vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Brně.

Ve volném čase se věnoval sportu ( aktivně hrál kopanou a lední hokej, cvičil v Sokole ), myslivosti a malování krajin. Jako českotřebovský patriot se do posledních dnů také zajímal o dění ve městě, zvláště o osud textilního podniku PRIMONA.

Zemřel nečekaně po krátké nemoci 28. ledna 2004. Rodina, přátelé i široká veřejnost se s ním naposledy rozloučila 3. února v kapli hřbitova v Dlouhé Třebové. Dlouhotřebovský hřbitov je také místem jeho posledního odpočinku.

 

 

Jiří JASANSKÝ – nar. 11.3. 1939 na Lhotce – 65 let od narození

 

Je významnou osobností motoristického sportu u nás i ve světě. Přesto v našem městě, odkud pochází, je téměř neznámý. Jak jej napadla myšlenka stát se motocyklovým závodníkem?  „ Vše způsobil terénní závod motocyklů Po lyžařských stezkách a já jako divák objevil svůj první idol, místního závodníka Mirka Pachla. Když byl závod povýšen na oblastní podnik, otevřely se mi oči dokořán. Vidět v akci Jaromíra Čížka, Jaroslava Kmocha, Františka Róna, Sašu Klimta a další vynikající závodníky, to byl pro mě zážitek, který pak ovlivnil můj další život. Závodění mě doslova uchvátilo ….“

Po základní škole, kterou ukončil na Parníku, odešel do Přelouče, aby se zde vyučil automechanikem ve vojenských opravnách. A právě zde začala jeho dráha motocyklového závodníka. Jako člen motooddílu Dukly Přelouč si na soutěžích vyjezdil III. a II. výkonnostní třídu. A závodil i na vojně. V Dukle Praha jezdil s třístapadesátkou ESO motokrosy a s Jawou 350 terénní soutěže. Po celé dva roky se nemohl rozhodnout, které disciplíně dát přednost. Přesto zde udělal slušný výkonnostní pokrok. Zásluhu na tom měl náčelník, manažer, trenér a psycholog v jedné osobě František Mošna. Když vojnu ukončil, využil možnosti nastoupit do motoristického oddílu Rudé hvězdy Praha. Kromě sportovního vyžití zde získal i zaměstnání. Brzy se stal také továrním jezdcem Jawy. Protože se mu začalo více dařit v terénních soutěžích než v motokrosu, zaměřil se na ně. Absolvoval mnoho závodů u nás i v zahraničí. Šestidenní začal jezdit v roce 1963. Tehdy se soutěžilo ve Špindlerově Mlýně, a hned se dostal do týmu, který bojoval o Stříbrnou vázu s Roučkou, Chasákem a Hamršmídem. V roce 1974, po triumfálním úspěchu našich barev při Šestidenní v italském Camerinu, pověsil přilbu na hřebík a začal se věnovat trenérské práci. Pokud jde o soutěže v Šestidenní: stihl dvanáct startů, jednou byl členem Trophy – teamu, jedenáctkrát bojoval o Stříbrnou vázu. Dvě soutěže nedokončil, ze všech ostatních jej hřejí zlaté medaile.

 

 

Radko JASANSKÝ ( 19.10. 1929 – 6.3. 1994 ) – 10 let od úmrtí

 

Narodil se v rodině majitele truhlárny Antonína Jasanského na Parníku. V České Třebové absolvoval reálné gymnázium, na vysokou školu se ale nedostal. Některým českotřebovským funkcionářům se pravděpodobně nelíbil jeho původ. Tak se vyučil truhlářem a při zaměstnání vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Vojenskou službu měl jako syn podnikatele prodlouženou a strávil ji mezi vojáky PTP v ostravských dolech. Zde byla patrně prapříčina jeho pozdějších zdravotních potíží. Po návratu z vojny se vrátil ke svému povolání truhláře a zůstal mu věrný po celý život. Své zkušenosti z odborné truhlářské práce také předával mládeži jako učitel na středním odborném učilišti ČSVD v České Třebové. Po sametové revoluci pomáhal ještě rodině se znovuvybudováním vrácené firmy na Parníku.

K jeho zálibám už od dětství patřil sport. Byl výborným hráčem ledního hokeje a tenisu, později dlouholetým rozhodčím a obětavým funkcionářem v obou sportech. Radko Jasanský sledoval veškeré sportovní dění v našem městě a pravidelně s ním seznamoval širokou veřejnost prostřednictvím sportovní rubriky Českotřebovského zpravodaje a regionálního tisku.

Když zemřel, přišlo se s ním 10. března 1994 rozloučit do obřadní síně českotřebovského krematoria spousta přátel, známých, spolužáků, spolupracovníků, jeho bývalých žáků a sportovců.

Podrobný článek o Radko Jasanském je připraven pro říjnové číslo Českotřebovského zpravodaje. Připomeneme si jeho nedožité 75. narozeniny.

 

Prof. Alois Břetislav MALICH ( 24.3. 1899 – 13.7. 1958 )  - 105 let od narození

 

Narodil se v Litomyšli v rodině krejčího Alexandra Malicha. Vystudoval místní gymnázium a v Praze Filozofickou a Přírodovědeckou fakultu UK. Studia zakončil promocí v roce 1923.

Nejprve byl zaměstnán jako pomocná vědecká síla při Mineralogickém ústavu Přírodovědecké fakulty UK, po roce nastoupil dráhu středoškolského pedagoga. Začínal jako suplent, definitivní profesuru získal od 21. května 1929. Učil na gymnáziích v Litomyšli, v Českých Budějovicích, Užhorodě a nakonec v České Třebové ( 1937 – 1958 ). Prof. Malich vyučoval podle své aprobace převážně zeměpisu a přírodopisu. Přírodní vědy byly jeho velkou láskou a předmětem celoživotního studia. Věnoval se zejména ornitologii a z geologických věd pak mineralogii a paleontologii. Výsledky ze sběratelské činnosti zveřejňoval v odborném tisku. Své hluboké vědomosti si nenechával pro sebe. Přenášel je nejen do vyučovacího procesu, ale i na širokou veřejnost svými poutavými přednáškami. Oblíbené bývaly i jím pořádané přírodovědecky zaměřené exkurze po okolních lokalitách. Na českotřebovském gymnáziu spravoval přírodovědecké sbírky.

 

 Jan Skalický