Českotřebovské kalendárium na květen

Jan BAÜMLER ( 16.5. 1868 - 10.6. 1949 ) - 135 let od narození

Narodil se v Tachově a do našeho města přišel v roce 1902. Se svým společníkem Josefem Bittnerem zde založili známou firmu “Baűmler a Bittner, závod pokrývačský a asfaltérský, podnikatelství betonových prací a instalace hromosvodů”. Jan Baűmler působil v mnoha českotřebovských spolcích. Byl spoluzakladatelem Řemeslnické besedy, předsedou spolku Vzájemnost, prvním místopředsedou Živnostensko - obchodnické strany středosta- vovské, starostou Východočeské hasičské župy Hubálkovy a starostou Sboru dobrovolných hasičů v České Třebové. Pracoval také ve funkci místopředsedy Městské spořitelny a Okrašlovacího spolku, v měst- ském zastupitelstvu a ve správní radě živnostenské pokračovací školy. Zemřel v litomyšlské nemocnici ve věku 81 let.Milan GREGAR ( 31.12. 1930 - 18.5. 1998 ) - 5 let od úmrtí
V rodném městě České Třebové byl známým obchodníkem a příznivcem sportu, hlavně kopané. V mládí hrál divadlo a konferoval společenské, kulturní a sportovní akce. Aktivně působil v automotoklubu a v hasičském sboru. Nejprve v České Třebové, později na Lhotce.
Narodil se v rodině řeznického mistra v domě čp. 69 v Klácelově ulici. Později se rodina přestěhovala do nedalekého vlastního domu čp. 83. Dům s řeznickým krámem a vším co k němu příslušelo byl postaven na místě Podbranského mlýna. Milan absolvoval základní školu i školu obchodní v místě rodiště. Po tomto studiu se ještě na přání otce vyučil řeznickému řemeslu. Jako syn živnostníka neměl na růžích ustláno. Po absolvování základní vojenské služby, kterou vykonával u jednotek PTP, prošel nezvykle velkým počtem zaměstnání. Pracoval v masném průmyslu, Kovovýrobě, Strojtexu, v prodejnách Řempa a Domácích potřeb. Potom ještě působil v podnicích Koventa a Potraviny.Nakonec si našel dělnické místo v přidružené výrobě Státního statku. V té době se již hlásila nemoc. Nejprve u něho lékaři objevili cukrovku, pak z akumulovaného celoživotního stresu infarkt. Odešel do důchodu, ale neodpočíval. Psal rodinnou kroniku a přispíval do Českotřebovského zpravodaje. Pracoval také pro město jako zastupitel zvolený na kandidátce Občanské demokratické strany.
Jan Skalický

MUDr. Radomír Lána padesátníkem
Dne 5. května 2003 oslaví padesátku MUDr. Radomír Lána, primář oddělení ORL nemocnice v Ústí nad Orlicí. I když dnes žije a pracuje v Ústí nad Orlicí, kam se přestěhoval s rodinou do domku po prarodičích, své dětství a mládí prožil spolu se svým starším bratrem Ivošem u nás v České Třebové a i dnes ho můžeme u nás často vidět např. na významných kulturních událostech. Oba jeho rodiče působili na českotřebovských zá- kladních školách jako učitelé, otec Bohuslav Lána učil na základní škole v Nádražní (tehdy ovšem Leninově) ulici, maminka pak na I. stupni základní školy. V mládí se věnoval jak sportu (např. v atletickém oddílu v Ústí n.O.) a také hudbě (studoval houslovou hru). MUDr. Radomír Lána navázal na veřejnou činnost tatínka, který byl platným členem Bendlu i Orchestrálního sdružení Smetana, a tak řadu let hrál u partu druhých houslí v tehdy ještě ústeckém období Komorního orchestru Jaroslava Kociana.
Po maturitě na českotřebovském gymnáziu v roce 1972 (třídní profesor Miroslav Chudý) odešel na studium medicíny a dále působil na oddělení ORL v ústecké nemocnici pod vedením dalšího českotřebovského lékaře MUDr. Františka Vencla. Ve svém oboru se vypracoval na vysokou odbornou úroveň a zaujal pozici v čele tohoto oddělení. V posledních letech se také začal angažovat politicky především v komunální politice. Je platným členem zastupitelstva města Ústí nad Orlicí za ČSSD a za tuto stranu také kandidoval na velmi čestném místě i vposledních parlamentních volbách v roce 2002. A záleželo vlastně jen na něm, zda se dostane na volitelné místo kandidátky či nikoliv. Před politikou však dal přednost své odborné práci lékaře.
MUDr. Radomíra Lánu znám vlastně od mládí vždy jako čestného člověka a vynikajícího odborníka, který svou práci dělá poctivě a není lhostejný k problémům svého města, regionu i celé společnosti. Do dalších let mu přeji zdraví, které rozdává jiným. Padesátka vlastně nic není - žádný moudrý člověk by si nepřál být mladší ! 

Milan Mikolecký