Českotřebovské kalendárium 7/2000

Doc. Jiří Josefík – 80 let

Narodil se 29.7. 1920 v České Třebové. Ve svém rodišti navštěvoval reálné gymnázium a v nedaleké Chocni abiturientský kurs při obchodní akademii. Po těchto studiích střídal různá zaměstnání až do konce války. Naposledy pracoval v českotřebovských dílnách ČSD. V roce 1945 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři  Sychra, Slánský), kde absolvoval v roce 1953. Restaurování jako umělecké disciplíně věnuje téměř všechen svůj čas. Napsal řadu odborných článků, do dnešních dnů opravil nespočet nástěnných maleb, hlavně závěsných obrazů všech dob a slohů, naši vlast zastupoval na kongresech pořádaných organizací UNESCO. Na akademii vychoval celou řadu svých následovníků. Střídavě žije v Praze a Miroticích u Písku.

 

Propagační výtvarník Pavel Langhans – 55 let

                Narodil se 14. 7. 1945 v České Třebové. Přestože se vyučil nástrojařem, nikdy se tomuto řemeslu nevěnoval. Přitahovalo jej výtvarné umění, pro které měl vrozený talent. Působil v propagaci n.p.  Perla 02 a v OPMP Koventa. Od roku 1991 má svou vlastní reklamní agenturu.

                Do dnešních dnů namaloval velké množství obrazů a obrázků, které zdobí některé významné prostory ve městě (Městský úřad, restaurace Hory…) Ilustroval řadu knížek, připomeňme nejen letos vydanou publikaci “Toulky minulostí Českotřebovska“, do které namaloval na 50 obrázků, ale i další publikace: Hudební brebty aneb perličky z říše hudby 1995,  Škola hry na kytaru (1994), Krásná pasačka (1994),  O bílé lišce (pohádky - 1991), Z minulosti Českotřebovska (1988) a další. Je autorem dvou zajímavých papírových vystřihovacích betlémů. Třetí betlém s čistě českotřebovskou tématikou připravuje k tisku nakladatelství OFTIS k letošnímu vstupu města do třetího tisíciletí. Je originalitou je to, že postavy betlému mají podobu skutečných českotřebovských občanů.  V posledních letech také vydal ve spolupráci s Městským muzeem a nakladatelstvím OFTIS kreslené pohledy s českotřebovskou tematikou.  Největší úspěch měl s kresleným humorem. První vtip otiskli Pavlu Langhansovi v „Našem vojsku“ a od té doby Získal novou zálibu ve vymýšlení a kreslení karikatur.  Více než dvacet let pak uvádí své obrázky v nejrůznějších novinách a časopisech i na výstavách doma i v zahraničí. Do jisté míry vrcholem v této oblasti byl pro Pavla rok 1989, kdy byl pozván i s manželkou do Anglie k převzetí II. ceny mezinárodní výstavy kresleného humoru. Ostatně obrázky Pavla Langhanse byly i letos součástí mezinárodní výstavy kresleného humoru pořádaného  v Knokke-Heistu v Belgii při příležitosti letošního  fotbalového Mistrovství Evropy  EURO FOOTBALL 2000.  V neposlední řadě je třeba se zmínit o jeho spolupráci s Amatérským filmovým studiem v Ústí nad Orlicí (psaní a kreslení stovek titulků) v letech 1974 – 80. 

Účast na výstavách: Hradec Králové (1985), Praha (Malostranská beseda 1985), Jablonné n.Orl. (1985), Česká Třebová (leden 1986), Ústí n.O.(1986), Ekofór Brno (1986), Skoplje (Makedonie 1987), Norsko Biennalen (1987), Humorest Hradec Králové (1987), Leeds (V. Britanie 1988), Knokke Heist (Belgie 1988), Margate – Velká Britanie (1989). Pavel Langhans je také autorem heraldicky uznané verze městského znaku České Třebové a městské vlajky.

 

Nedožitých 85 let Ing. Otakara Runy (26.7. 1915 – 28.11. 1941)

Byl mimořádně nadaný, vzorných osobních vlastností, vědecky založený, výborný sportovec a muzikant, milovník výtvarného umění.. Na smrt nenáviděl fašismus, proto se stal odbojářem. Působil ve skupině Štancl – Stricker a současně udržoval spojení s ilegální skupinou v rodné České Třebové. Pro tajnou výrobu zápalných náloží, pro sabotážní a destrukční akce byl v říjnu 1941 zatčen a brzy s dalšími svými spolupracovníky popraven (zastřelen) v Praze Ruzyni. K 50. výročí jeho smrti  byla na jeho rodném domě čp. 20 na Starém náměstí 28. 11. 1991 odhalena pamětní deska, kterou připravila a zaplatila Hlávkova nadace Praha. Slavnosti se zúčastnili i tehdejší Runovi spolužáci z vysoké školy. Při opravě fasády domu však byla před časem pamětní deska odstraněna a  znovu umístěna byla až nyní koncem června 2000..

 

Miroslav Škrabal – 125 let od narození (10.7. 1875 – 21.6. 1896)

Narodil se v České Třebové v rodině učitele a hudebníka Ferdinanda Škrabala v domě čp. 17 na náměstí. Na pražské konzervatoři, kterou navštěvoval v letech 1888 – 1895, patřil k nejlepším žákům profesora Antonína Bennewitze. Po absolvování školy uspořádal několik koncertů ve východních Čechách (Kostelec n. Orl., Chroustovice, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Pardubice, Holice v Čechách). Komponovat začal pravděpodobně v 18 letech. Dochovala se tvorba písňová, melodramatická, z okruhu komorní hudby (klavírní tria a smyčcová kvarteta, skladby pro klavír a drobnější skladby pro housle). Před odjezdem na umělecké turné do Ameriky onemocněl z přepracování zánětem mozkových blan a ve zemřel v nedožitých  21 letech.

 

Jaroslav Benátský st. (* 17. 4. 1913  † 3. 7. 1995)

 Tytam jsou časy, kdy v přeplněném sále desítky dětských oček pohlížely na jeviště a netrpělivě očekávaly začátek loutkového představení a příchod svého oblíbeného hrdiny na scénu. Nebyla televize, nebylo video a pro děti byla návštěva loutkového divadla skutečným zážitkem, na nějž se vzpomínalo ještě dlouho poté. Jedním z těch, kteří ukryti v zákulisí za oponou, zahaleni tmou, měli vlastně vše, co se v tu chvíli v sále odehrávalo, „na svědomí“, byl i dlouholetý člen, herec a režisér tehdejšího loutkářského odboru JKP ROH v našem městě pan Jaroslav Benátský st. Narodil se dne 17. dubna 1913 v České Třebové jako nejmladší ze šesti dětí v rodině strojvedoucího Viléma Benátského. Ten měl zálibu v loutkovém divadle a proto jí velice záhy propadl i malý Jaroslav. Otec mu zhotovil několik loutek pro jeho první divadélko, sestra  ušila kostýmy, navrhla scény a životní cesta malého Jaroslava byla jednoznačně určena.

   Po ukončení základní školní docházky se Jaroslav Benátský vyučil zámečníkem u firmy Josef Štarman v České Třebové a v letech 1930 – 1932 absolvoval Průmyslovou školu strojnickou v Kolíně. Poté nastoupil na místo zámečníka do tehdejší Šreflovy továrny na armatury. Po nelehkém životním období bez zaměstnání a ukončení vojenské služby pracoval nějaký čas jako konstruktér elektrických strojů a přístrojů v Brně. Po návratu do rodného města prožil tříleté období v českotřebovských železničních dílnách a dne 15. června 1941 se stal zaměstnancem výtopny, kde zastával nejprve místo strojního topiče, později se stal strojvedoucím. V roce 1961 byl ze zdravotních důvodů přeřazen do funkce personálního strojmistra lokomotivního depa, kterou vykonával až do svého odchodu do důchodu.

   Láska k loutkovému divadlu vyvrcholila v roce 1943, kdy se Jaroslavu Benátskému podařilo dát dohromady kolektiv sedmi lidí stejného nadšení  a začalo se hrát na malém rodinném divadélku. V roce 1945, po rozšíření souboru o další členy a zhotovení scén pro závěsné loutky o výšce 50 cm, se začalo hrát v malém sále Dělnického domu. Nevyhovující podmínky vedly v roce 1947 k postavení vlastní budovy na pozemku Československé církve na Trávníku (bývalá zahrada Vyskočilovy vily čp. 900), pod jejímž patronátem bylo divadlo provozováno. Dřevěná budova s názvem ÚSVIT se na řadu let vryla do paměti zdejších občanů. Mezi těmi, kteří s Jaroslavem Benátským účinkovali na scéně ÚSVITU, byli např. manželé Pařízkovi, Fojtovi, Rédlovi, Štanclovi, Opatřilovi, J. Kunst a také akademický malíř Jiří Josefík, který sál vyzdobil dvěma obrazy, umístěnými po stranách jeviště, představujícími Sněhurku a čarodějnici, a po řadu let vedl divadelní scénu. ÚSVIT se záhy dostal na úroveň moderních loutkových scén s vyhovujícím jevištěm, technickým a zvukovým zařízením. Z představení zde v prvních letech provedených, je možno připomenout např. tituly Broučci, Perníková chaloupka, Kašpárek čaruje, O Popelce a další.

   V roce 1951 přešel soubor pod hlavičku ZK ROH ČSD a začala jeho účast na okresních , krajských i celostátních  přehlídkách a soutěžích. (Chrudim, Bratislava, Ústí nad Labem).      Jaroslav Benátský se po řadu let věnoval také dramaturgii  úpravám některých pohádek pro potřeby loutkového divadla. Byly to především pohádky Boženy Němcové, a K. J,. Erbena (Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Popelka, Šípková Růženka aj.). Stal se také autorem hry Ztratila se Mánička.    Zásluhy o soubor „dřevěných herců, loutek, měl modelář a výtvarník Václav Fojt, z jehož rukou pochází řada dodnes dochovaných půvabných loutek, které po řadu let na scéně ÚSVITU přinášely malým divákům radost a smích.

    V padesátých letech loutkářský soubor uvedl hry Pan Johanes, Venoušek se učí čarovat od Josefa Skupy, Jak dědeček zasadil řepu, Hrdinové severu, O domečku na kopečku, Zvířátka a loupežníci, Kůzlátka a vlk a mnohé další. Za provedení hry Hrdinové severu ze života polárních badatelů se v roce 1955 dostalo našemu soubopru čestného uznání Ústředního domu lidové tvořivosti na národní přehlídce v Chrudimi a současně soubor obdržel za provedení této hry čestné uznání na celostátní loutkářské přehlídce v Bratislavě.    Neúnavná činnost pana Jaroslava Benátského a celého souboru neupadla ani v šedesátých letech, kdy došlo v rámci výstavby dnešního Nového náměstí k demolici budovy ÚSVITU. Veškeré zařízení bylo uloženo po domácnostech a na dalších, často nevyhovujících místech.

   V roce 1960 byla v blízkosti bývalého Fialova mlýna v Mlýnské ulici na Trávníku zahájena v tzv. „Akci Z“ stavba budovy Malé scény, jež měla nahradit zmizelý ÚSVIT. Na stavbě pracovala řada rodičů dětí, členů tehdejších občanských výborů a samozřejmě se zapojili i loutkáři. Stavba byla dokončena v roce 1962 a občané města získali důstojný stánek kultury.  Od doby jeho postavení zde byla českotřebovskými loutkáři i jejich hosty v rámci okresních a krajských přehlídek nekonečná řada představení   V roce 1974 navázal Jaroslav Benátský písemnou spolupráci s Václavem Čtvrtkem, týkající se dvoudílné dramatizace pohádek o Rumcajsovi. Známý spisovatel s provedením souhlasil a tak v našem městě byla uvedena hra Jak se stal Rumcajs loupežníkem.   Loutkářství se stalo Jaroslavu Benátskému celoživotní láskou. Vždyť také do roku 1978 za dlouhých pětatřicet let trvání loutkářského souboru v České Třebové shlédly tři až čtyři generace dětí více než pětadevadesát her, které soubor nacvičil a sehrál na 550 představeních, která navštívilo přibližně 48 000 diváků.

    V červnu roku 1982 bylo v rámci zakončení 31. ročníku tradiční přehlídky Loutkářská Chrudim uděleno mimo pěti individuálních cen také sedm čestných medailí ministerstva kultury ČSR „Za rozvoj amatérského loutkářství“. Jednu z nich získal i pan Jaroslav Benátský. Jeho životní práce byla poprávu oceněna.    Jaroslav Benátský byl činný i ve svazu invalidů, kde organizoval zejména autobusové zájezdy. Od svých čtyřiasedmdesáti let se zabýval stavbou modelů parních lokomotiv. Pátý model, zmenšená lokomotiva Modrý Albatros, zůstal již pro nemoc nedokončen.     Bylo toho mnoho, co Jaroslav Benátský pro naše město nezištně vykonal.  V den svých osmdesátých narozenin očekával vedle gratulantů z řad členů rodiny, přátel a známých také návštěvu tehdejších představitelů města. Ti bohužel nepřišli a Jaroslav Benátský do konce svého života nezapomněl na toto velké zklamání.     Se svojí rodinou i naší veřejnost se pan Jaroslav Benátský, zasloužilý kulturní pracovník, rozloučil dne 3. července 1995 ve věku dvaaosmdesáti let. V těchto dnech si připomínáme páté výročí jeho úmrtí.

    Na Jaroslava Benátského dodnes vzpomínají jeho kamarádi a spolupracovníci z českotřebovských loutkářských souborů a to především mladší generace, jíž vždy s ochotou a rád předával své dlouholeté zkušenosti.                                                                                                                                                                      Martin Šebela