Českotřebovské kalendárium - září 2005

Marie Blodíková  - nedožitých 95 let (* 5.9. 1010 + 23.4. 1987)

V řadě posledních almanachů  Divadelního souboru Hýbl je vzpomínána především doba poválečná a doba padesátých let jako významná pro českotřebovské ochotnické divadlo. Právě v této době patřila mezi přední členy souboru znamenitá herečka, zpěvačka a klavíristka, která se také jako nemnoho žen prosadila také jako režisérka. Marie Blodíková, která by se v září t.r. dožila 95 let. Patřila do poválečné generace  ochotníků společně s Olinkou Markovou, Marií Koukalovou, Jarkou Vařečkovou, Jindrou Skřivánkovou, Josefou Kšírovou, Lídou Šlemrovou, Andělou Kučerovou, hrála s Čeňkem Kesslerem,  Karlem Tomšem, Oldřichem Bittlem, Josefem Uvízlem, Mirkem Dočkalem, Jaromírem Šlemrem, Jindřichem Bohuňovským, Josefem Klímou, k divadlu přivedla i svou snachu Magdu Blodíkovou, která byla nejen dobrou herečkou, ale zařadila se i mezi režiséry (Smrt na samotě)...  Tuto práci "odstartovalo" už v říjnu 1945 provedení Čapkovy Matky právě v režii Marie Blodíkové. Nebyla to jediná její režie, o její soustavné práci  v divadelním souboru Hýbl svědčí řada výpisů, které tehdy pečlivě a zasvěceně připravil pro "Hlas Osvětové besedy", vycházející v padesátých letech, režisér Jaroslav Hosnedl. V květnu 1956 tak např. režírovala hru J.K. Tyla Pražský flamendr, hrála a pomáhala  s režií J. Kšírové v r. 1957 při inscenaci Shakespearových veselých paniček Windsorských, další režií byl např. Tetanevův "Zpovědník" s Oldřichem Bittlem v hlavní roli. V té době měl DS Hýbl  k dispozici neuvěřitelný počet 15 režisérů (M. Blodíková, O. Bittl, J. Hájek, J. Hosnedl, M. Chudý, J. Kšírová, A. Kučerová, B. Lána, O. Marková, Fr. Pecháček, B. Routek, J. Šlemr, B. Štangler, K. Tomeš a J. Uvízl).  Tehdy bylo možné (v době kdy televize byla ještě v plenkách) běžné, během roku uskutečnit až osm premiér (1958).  Pokud Marie Blodíková nehrála či nerežírovala, tak měla v souboru další důležité úkoly, jako nakonec i další aktivní členové Hýbla. Za všechno ostatní uvedu příklad z divadelního programu z r. 1957: "Provedení výpravy: R.Pelcl, K. Tomeš, V. Němeček, K. Čáslavka, Fr. Mihule. Světla: Jan Řeháček. Masky Miroslav Chudý, Text sleduje Marie Blodíková, kroje z pražské půjčovny...."

Ani dnes, 18 let po její smrti,  není žádné podrobnější hodnocení dlouholeté činnosti DS Hýbl, ve kterém by Marie Blodíková a její práce pro českotřebovské divadlo nebyla zmíněna. To je myslím přesvědčivým důkazem jejího přínosu pro dramatické umění v České Třebové v době, kdy se naše město bez  práce DS Hýbl neobešlo. 

Před 25 lety jsme se naposledy rozloučili s Josefem Švenkem

„Jsem hrdý na to, že jsem se narodil v tak malém městě, ale s tak velkou kulturní tradicí a čilým muzikanstským životem, s takovým a tak výborně vedeným orchestrem, jako je Orchestrální sdružení Smetana. Těším se, že v dohledné době opět přijdu mezi Vás a budu zase jedním z Vás. V upomínku na koncert, na který nikdy v životě nezapomenu…“  Tato slova napsal Josef Švenk pořadatelům do pamětní kroniky KPH,  když  naposledy účinkoval doma v České Třebové 27. května 1976. Slova, o kterých jistě netušil, že v ní jsou jeho slova poslední. Svědčí o tom, že i až do své smrti zůstal Třebovákem.  Zemřel na zájezdu v cizině a poslední rozloučení  se konalo  25. září 1980 bylo na českotřebovském hřbitově. Josef Švenk byl vynikající umělec,  člen Slovenské filharmonie Bratislava. Při zaměstnání vystudoval AMU u prof. Kautského a dosáhl virtuozity takového stupně, že úspěšně vykonal konkurs na místo 1. hornisty ve Slovenské filharmonii a s tímto orchestrem navštívil snad většinu zemí světa. Ještě dnes je uvede v českém hudebním slovníku osob a institucí

60 let od založení Veřejné obchodní školy a Obchodní akademie v České Třebové.

Ihned po skončení II. světové války se tehdejší představitelé města rozhodli požádat ministerstvo školství a osvěty o zřízení Veřejné obchodní školy a Obchodní akademie v České Třebové. jejich žádosti bylo vyhověno a tak následně bylo zřízeno Kuratorium pro obchodní školství v České Třebové, do vedení školy byl jmenován Ing. František smeták, v  prvním učitelském sboru byli Helena Pacíková, Olga Fuchsová a Emil Čermák, školníkem Alois Svoboda. Škola byla umístěna v nejvyšším podlaží chlapecké školy na Farářství. Dne 1. září 1945 vyučování zahájilo 45 žáků. Další rok 12946 byla otevřena další třída obchodní školy a k tomu zahájena výuka na Obchodní akademii, na škole začal učit ing. Jaromír ľemr, JUDr. Fr. Kratochvíl, prof. Adamec a další. Po únoru 1948 však bylo rozhodnuto školu zlikvidovat a převést do stejné školy ve Svitavách. tento proces byl dovršen maturitami v r. 1950.  Obnovené obchodní akademie se dočkala Česká Třebová na Střední odborné škole v budově na Tyršově náměstí 81 v devadesátých letech, kde bylo předtím možné studovat ekonomickou školu pouze ve večerním studiu.  V rámci optimalizace středního školství v Pardubickém kraji však byla tato škola před 5 lety sloučena s dřívější VDA, denní studium obchodní  akademie bylo v České Třebové opět zrušeno  Školní budovu nyní využívá Základní umělecká škola.

Milan Mikolecký