Podle posledních zpráv je (zatím neoficiálně) stanoven termín na slavnostní otevření Dopravního terminálu Jana Pernera na stejnojmenném náměstí na středu 15. září.  Každý den je vidět nějaký pokrok, myslím, že k lepšímu.  Pro motoristy byl otevřen kruhový objezd a všichni se můžeme nyní na vlastní jízdě přesvědčit o tom, že dopravní poměry zde budou řešitelné, že rozměry kruháku nejsou poddimenzované, ač se to dříve opravdu zdálo. Asfaltový povrch je zdá se velmi kvalitní, také provedené dlažby. Zasázeny jsou stromy, kterým teplo a léto příliš nesvědčí, věřme že to nějak přežijí.  krásně zelené jsou plochy trávníku, můžeme se těšit na vodní prvky, tedy černou otáčející se zeměkouli a vodní kaskádu, jakýsi betonový potůček, který bude samozřejmě také krásně nasvícený.  V příštím týdnu se má instalovat nová Gargulákova socha  Jana Pernera.  Ještě zbývá  nalajnovat přechody, a další vodorovné a svislé značení, namontovat elektronické systémy.  Stav ze čtvrtka 5. srpna je na fotografiích:
 

V Nádražní ulici probíhala montáž mobiliáře. Budou zde světla, bytelné betonové lavičky a také betonové sloupky které oddělá chodník a dočasná či krátkodobá parkovací místa. Pokud zde ale mají bát řetězy, nezdá se mi to jako dobré řešení. Dětmi nerozvážně (nebo i schválně) rozhoupaný řetěz dokáže zaparkované auto velmi poškodit. A v okolí je základní škola, takže o školáky  zde nebude nouze. Bude to  navštěvovaná ulice, proto se nedivně také instalovaným světelným reklamám typu  "citylight". Měly by propagovat také programy Kulturního centra. Všechno ztratí smysl, pokud se nepodaří před esperantem  otevřít letní venkovní kavárničku, zahrádku.