Českotřebovský deník 302/2010 (20.10.)                                

Zájem o kontroverzní sochu Jana Pernera neutuchá, bude o ní pořad v televizi 

 
Sledujte dne 29.12.2010  Českou televizi!

 Česká televize vysílat další díl z cyklu pořadů "Ta naše povaha česká". Bude zaměřen na kontroverzní díla a mimo jiné zde bude i stať o soše Jana Pernera v České Třebové. Dnes dne 20. října  v České Třebové dopoledne natáčela Česká televize, studio Ostrava záběry do tohoto pořadu, vystupuje zde i českotřebovský odborník na železniční historii a popularizátor historie železnice  Pavel Stejskal   Hlavním cílem zájmu filmařů byla socha Jana Pernera, která bude hrát jednu z hlavních rolí v dokumentu věnovaném kontroverzním projektům v oblasti kultury. Kromě sochy v České Třebové bude v pořadu mimo jiné také nový orloj a hodiny v Brně.                                                                                                                              (Foto z natáčení  Pavel Stejskal)
 
Koalice pro Českou Třebovou děkuje

Děkujeme všem našim voličům, kteří dali v komunálních volbách hlas kandidátce č. 2 a našim kandidátům. I díky vám máme v městském zastupitelstvu 3 mandáty, což je o jeden více, než měla KDU v předchozím zastupitelstvu. Podařilo se nám získat cca o 8 tis hlasů více, jako v roce 2006, kdy jsme měli pouze cca 10,5 tis. hlasů. Je trochu škoda, že jsme nezískali o cca 200 hlasů více - čtyři mandáty by nám slušely.. Nesmíme polevit !!! Čeká nás druhé kolo senátních voleb a v něm by jsme měli  podpořit Petra Šilara, který je dlouhodobě pro mnoho subjektů v našem městě velmi platným spolupracovníkem a patronem řady akcí.  Petr Šilar ve svém senátním obvodě celkově zvítězil, ale v našem městě získal jen cca 550 hlasů a tím obsadil až čtvrté místo. To bychom měli změnit ! Přijďte k volbách a odevzdejte hlasovací lístek se jménem PETR ŠILAR! Je to dobrá volba i pro naše město !
                                                                                                      Mgr. Milan Mikolecký, Ing. Jiří Vencl
 

Za Petra Šilara se staví (a jeho volbu doporučuje) Koalice pro Českou Třebovou a MO KDU ČSL Česká Třebová. Pro naše město může mít význam jen kandidát, který je nejen schopen, ale také ochoten pomoci všude, kde to je potřeba.  Z postupující dvojice kandidátů na senátora v našem obvodu je to pouze Ing. Petr Šilar  
 
Budeme mít  ve Třebové D cinema ?

Veřejná zakázka - digitalizace kina Svět  „Dodávka a montáž vybavení kinosálu kina Svět v Hodoníně digitální technologií dle standardu DCI, technologií pro přehrávání 3D obsahu a doplňujících AV technolog. Takovou inzerci najdeme na internetu  zatím v jiných městech, ale jistě se tomu nevyhneme ani u nás v České Třebové. Promítání  klasickými projektory totiž není do budoucna perspektivní. Distributoři budou vyrábět stále méně kopií, nové tituly se tedy budou dostávat do České Třebové stále později.  Nová technologie umožní projekci s novými prvky, které nelze běžně doma realizovat, tedy např. 3D projekci. filmy se již připravují v této podobě a bude jich stále více. Úprava kina pro takové projekce je investicí v řádu  několika (cca tří) milionů korun, ale jistě se vyplatí. Po přestavbě kina  se  vždy daří zvýšit jak  návštěvnost, tak i tržby, digitální projekce přináší novou kvalitu a nové možnosti, např. on-line přenosy koncertů, velkých sportovních akcí a vše v 3D formátu. Nechceme-li  zůstat na okraji, bude třeba se připravit i na tuto přestavbu technologie. Stávající projektory by zůstaly pro projekci klasických filmů, nový projektor s další úpravou   by pak umožníl dosud nevídané věci. Kulturní centrum nový trend pečlivě sleduje a chystá projekt, ze kterého  se zjistí co bude digitalizace kina znamenat konkrétně pro Českou Třebovou a zdejší kino Svět.   Více ZDE

Církev československá husitská v České Třebové zve širokou veřejnost na divadelní představení ŽE BY HAMLET? Divadla EXPEKUS z Prahy - sobota  6.listopadu ve 14. hodin Mlýnská 900 . Těšíme se na Vás!  

Poděkování 

Ve čtvrtek 23. září se zásluhou Krajského centra osobní dopravy v Pardubicích a Depa kolejových vozidel v České Třebové uskutečnil další výlet klientů českotřebovského stacionáře. Tentokrát jsme navštívili renesanční zámek v Moravské Třebové. Po prohlídce zámku s výkladem průvodkyně klienti načerpali atmosféru posezením v zahrádce Zámecké restaurace na nádvoří zámku. Za slunečného počasí jsme se přemístili do Třebovské restaurace u náměstí, kde již na nás čekal oběd.  Děkuji všem organizátorům za přípravu tohoto pěkného dne a za asistenci při přemísťování vozíčkářů, kteří by se bez této pomoci nedostali na prohlídku zámeckých prostor.                                                              S úctou  Mgr. Eva Ostruszková
 
Komunismus bude  i bez komunistů  

Pod tímto názvem vyjde začátkem listopadu t.r. útlá knížečka Adolfa Macka, českotřebovského kameramana OIKTV, která je v současné době již předána do tiskárny Fikejs ve Zhoři. Vychází právě v měsíci listopadu,  ve kterém si 17.11. připomeneme již 21 let od tzv. sametové revoluce, co že měla být i  příležitost k tomu, abychom se na uvedené téma více zamysleli. Knížečka bude proto uvedena do života za přítomnosti "kmotrů",  významných osobností našeho kraje a regionu v kavárničce U Tygra ve čtvrtek dne 18. listopadu od 18 hodin.  Součástí akce bude nejen křest této knížky a čtení několika úryvků, ale také beseda, která je tématem z nadpisu uvedena.Už to napovídá, že se bude jednat o besedu zajímavou.  Sestavu hostů zveřejníme, až bude jejich účast na besedě potvrzena.
 
Vybral jsem z úvodu knížky

"Většinu svého života jsem žil v tzv. socialistickém státu. Ideály komunismu byly takovým světýlkem na konci tunelu. Díky tomu tak dlouho se dařilo tomuto režimu existovat i když praxe byla, nenápadně trochu jiná. Nestačí však o tomto „světýlku“ jenom mluvit, je nutné pro něj něco také dělat. Lidé musí pocítit, že světýlko není jenom heslo jako se stalo v případě komunistů, ale postupně musí nabývat jistoty že má aspoň minimální reálný základ.
Celá léta jsem si kladl otázky na které jsem hledal odpovědi. Kolikrát jsem je našel až za několik let. Toto povídání je mým laickým životním vyznáním v lepší společnost. Nebude však jednoduché ji dosáhnout, všichni poctiví lidé se o to budou muset dlouho s mravenčí pílí a velkým úsilím snažit. A jednoduché nebude takovou společnost udržet při existenci a dále rozvíjet. Vždy se najdou lidé pro které bude morálka zbytečnou přítěží.
Většina lidí si dává rovnítko mezi komunistou a komunismem. Já jsem přesvědčen, že se jedná o dva různé termíny s dvěma různými významy. Komunisté měli hezké ideály, ale v praxi realizovali něco co s komunismem mělo jen málo společného. Naopak často vytvořili systémy protikomunistické.  Proto předkládám svůj názor na komunismus, tak jak jsem je vnímal já. Nechci slibovat žádné „krásné zítřky“, ale chci upozornit na možnost, že společnost, takovou o jaké poctiví komunisté snili, se může za určitých okolností stát realitou......"
 
 Jiří Němeček a Bennewitz quartet  nyní hraje v Jižní Koreji.

Na koncertní turné  až do vzdálené Jižní Koreje odletěli před několika dny členové  Bennewitzova kvarteta, jehož primáriem je českotřebovský houslista a absolvent zdejší ZUŠ  MgA. Jiří Němeček. Zájezd absolvují s celým servisem, pozvání obsahuje také dopravu ve business třídě a  komfortní ubytování. Věřím, že přineseme z Koreje jen samé příznivé zprávy....
Zajistíme úklid sněhu včetně odvozu. Tel: 603 267 272       
 
Tisková zpráva europoslance Jana Březiny (Evropská lidová strana)                 

1) Evropský parlament si posvítil na platební morálku podniků i úřadů, přísné lhůty splatnosti i sankce za jejich porušení by však měly být doplněny o stimulační a inovativní opatření
Dnes schválená směrnice o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích podle mého názoru přispěje ke zlepšení platební morálky v obchodních vztazích. Zejména pro malé a střední podniky je včasnost plateb od věřitelů mnohdy otázkou bytí a nebytí. Účinnost schválených pravidel bude záviset na tom, do jaké míry budou tvrdá opatření typu úroků z prodlení a sankčních poplatků doplněna o stimulační opatření zaměřená na předcházení opožděným platbám a technická inovativní opatření jako jsou elektronické faktury. Věřím, že schválená zpráva přispěje k vyšší ochraně postavení zákazníka, zejména v případech, kdy je ekonomicky slabší stranou, a že opožděné platby budou považovány za nepřijatelnou praxi. Souhlasím se zrovnoprávněním sankčních pravidel pro podniky a orgány veřejné moci jako potvrzení principu rovnosti všech subjektů před zákonem. Možnost členských států prodloužit platební lhůtu pro zdravotnická zařízení až na 60 dní považuji za rozumnou, neboť zohledňuje slabší časovou předvídatelnost příjmů nemocnic danou specifičností systému zdravotního pojištění.
2) Celoevropská mateřská: ANO minimálnímu standardu, NE maximálnímu luxusu 

K celoevropské mateřské obecně:
Podporu mateřství považuji za důležitý předpoklad nalezení cesty z populační krize Evropy. Evropa naléhavě potřebuje potomstvo, jinak se stane závislá na přistěhovalectví z kulturně odlišných částí světa.
Není však rozumné naordinovat všem státům jednotnou dávku ve výši platu při tak propastných rozdílech v ekonomické vyspělosti jako panují třeba mezi Německem a Bulharskem. Opatření s dopadem na státní rozpočty musí být šitá na míru ekonomikám jednotlivých států.
V českých podmínkách představují úvahy o plně hrazené mateřské dovolené výzvu pro vládu, aby náležitě seřadila své rozpočtové a reformní priority. Podporu mateřství je třeba považovat za výraz odpovědnosti k budoucím generacím, na níž je reformní plán vlády správně založen. Jsem přesvědčen, že na budoucích daňových poplatnících by se šetřit nemělo.
 
K jednotlivým problematickým bodům:
Mateřská ve výši plného platu představuje necitlivý zásah do sociálních systémů mnoha členských států. Pro mnoho chudších států EU se jedná o luxus, který si zkrátka nemohou dovolit. Spíše než o kategorický požadavek by se mělo jednat o cíl, k němuž budou státy postupně směřovat.
Je třeba vycházet z toho, že mateřská není odměnou za práci, ale je poskytována ze systému nemocenského pojištění jako přiměřená náhrada ušlého příjmu z důvodu těhotenství a mateřství.
Rozšíření působnosti směrnice i na OSVČ, zejména pokud jde o povinnou 6-ti týdenní mateřkou dovolenou, by ze směrnice činilo legislativní paskvil. OSVČ totiž na rozdíl od zaměstnankyň nemají žádného zaměstnavatele, nevykonávají práci podle jeho pokynů, tudíž ho nemohou ani žádat o poskytnutí volna v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě. Naopak vykonávají činnost vlastním jménem na vlastní odpovědnost. Mateřská by proto pro ně měla být z logiky věci vždy pouze možností a nikoliv povinností.
Možnost vybrat si nepovinnou mateřkou před porodem by způsobilo zmatek v národní legislativě a zatemnilo by základní smysl mateřské v podobě umožnění matce a dítěti vytvořit si mezi sebou pevné pouto. Zákoník práce totiž v současnosti stanoví, že zaměstnankyně si nástup na mateřskou dovolenou určuje sama, nejdříve ji však může nastoupit 8. týden před očekávaným dnem porodu. Možnost vybrat si celou mateřkou před porodem by jednoznačně poškozovala zájem dítěte a jeho právo na náležitou mateřkou péči v citlivém a zranitelném raném období po narození.
Zařazení otcovské dovolené působí jako naprosto cizorodý prvek. Původním cílem směrnice je ochrana mateřství zaměstnankyně, nikoli lepší sladění zaměstnání a rodinného života.  Postavení otce jako rodiče do této směrnic nepatří a mělo by být řešeno např. v rámci institutu otcovské dovolené.
Vzhledem k tomu, že uvedená opatření podle mého názoru nemají ve směrnici "o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň" místo, jsem rozhodnut dnes hlasovat proti této směrnici.