Českotřebovský deník 2/2010  (2.1.2010)                              

První víkend roku 2010 byl ve znamení návratu zimy tak, jak meteorologové předpověděli. všechny možnosti sportování tak byly využity naplno: krytý bazén, bruslení na ZS a zejména pak sjezdovka na Pekláku, která má největší kapacitu. Vánoční prázdniny jsme letos díky Pekláku měli na sněhu a mimo dny, kdy pršelo byla tato možnost dobře využita. Nová zima umožní další zvýšení sněhové pokrývky a tím i šanci na to, že letos bude zimní sezóna jako loni vydařená. Zatímco na ulicích nebylo třeba řešit žádnou kalamitu, tak zasněžená sjezdovka zatím potvrzuje své přednosti, snadnou dostupnost, parkování zdarma a profesionálně upravený svah, letos také dětskou sjezdovku a lyžařskou školu POTOK pro děti všeho věku.
 
 
Anketa k výběru sochy Jana Pernera pokračuje                                                                                                                       

Setkal jsem se i s tím, že formulář nefungoval. Problém může být v tom, že formulář lze odeslat jen tehdy, máte-li zřízen vlastní (mailový kleint), pokud posíláte všechno např. přes seznam.cz, pak anketní odpovědi neodešlete. V tomto případě prosím napište odpověď ve formě zprávy  na mail mikolecky@probit.cz.
 
Více anketě a problému najdete ZDE                Anketní lístek najdete ZDE
Přehled zaslaných neformátovaných odpovědí do ankety - ve formátu word
 
Tabulka prvních ohlasů ankety získaných v době do 2.1. 2010 22.00 hodin         
 
Datum

1. ledna 2010

2. ledna 2010

Souhlas s  návrhem RM

1

1

   Nesouhlas s RM

9

5

 nevím - nezájem  

1

0

 

 

 
Přehled zaslaných názorů 
Odmítám výběr rady  města: volím variantu 2 (ev. 4) Vaše poznámka k umístění sochy: S umístěním sochy v podstatě souhlasím. Další místo by se nabízelo u hlavního vchodu do nádražní budovy. 
Další prostor pro Vaše vyjádření: S čím nesouhlasím je velikost kruhové křižovatky, která je značně malá, některými již nazývána "kruháček", řešení dopravní situace v okolí, zvláště zjednosměrnění ulice Nádražní a problematika stání vozidel v Sadové ulici.  
Vybraná socha je nevkusná, nehodí se do tohoto prostoru, spíše zafungoval lobbing. Dle mého názoru se jedná spíš o kýč, a komentáře typu "že je socha nadčasová a neumíme ji ocenit" - jsou absurdní.    Městem uskutečněná anketa pro výběr sochy byla pouze fraškou, která měla umlčet budoucí názory lidí na nedemokratičnost výběru.   Vedení si prosadilo svoji variantu, především pak hlavně zvolená komise (s nepochopitelně zvoleným členem -  starostou Ústí n. Orlicí, který s oblibou vybere ten nejhorší návrh pro naše město).  Celá investice do sochy je v podstatě nepromyšlená, mělo by se investovat do jiných věcí (třeba na údržbu chodníků; místo toho, aby město prosilo lidi o jejich úklid nebo do školství a dalších).  S pozdravem, Zdeněk Pucholt.*
 
(Další odpovědi byly bez doprovodných komentářů).
 
Ještě  v závěru roku před vyhlášením ankety jsem obdržel ohlas, který řadím jako kladný a zahrnuji do tabulky                 
Příspěvek k ohlasům na výběr  sochy J.Pernera
Jako mnoho dalších spoluobčanů jsem využil  možnosti  předem  se vyjádřit v anketě.  Výsledkem konečného výběru jsem příjemně překvapen, protože tento velmi moderně pojatý návrh se i mně líbil nejvíce, přestože jsem jej k realizaci  nenavrhoval, a to z obavy, že většinovou veřejností  by bylo spíše akceptováno konzervativní  řešení – např. návrh umístěný na druhém místě. Jsem proto potěšen skutečností, že se našli odvážní hodnotitelé, kteří vybrali tento moderní návrh charakteristický  svou elegantní optimisticky pojatou podobou. K případným námitkám o „nezřetelné“ postavě nutno podotknout, že reálná podoba J.Pernera se nedochovala, proto nelze nic namítat proti fantazii umělcově. Při realizaci podobných projektů vznikne vždy řada různých názorových oblastí - je to logické a je to v pořádku. Jsem však přesvědčen, že za krátký čas  po umístění sochy a dokončení celého areálu si i současní odpůrci „zvyknou“ a nyní rozporná socha bude krásným uměleckým doplňkem a  ozdobou celého nového prostoru Bezručova náměstí.
Dr. Vlastimil Hýbl

 

Poznámka ke zjednosměrnění Nádražní ulice:                                                                                                                           

Skutečně se uvažuje s tím, že ulice bude  míst vozovku s šířkou 3 metry pro jednosměrný provoz ve směru od ČSOB ke kruhové křižovatce u nádraží.  Jednosměrnou Nádražní ulicí by podle dosavadního názoru neměly projíždět autobusy, pro ně má být vymezena ulice Sadová a ulice Slovanská. Jsou připraveny tři varianty řešení a budou projednány s občany, kteří zde bydlí a podnikají, kteří zde sídlí a podnikají. Pro skládání zboží a zastavování zákazníků se počítá s vymezením několika stání. 5 stání má být v oblasti mezi KC a prodejnou sazka  a tři stání v oblasti naproti  radioteleviznímu servisu. V části před vchodem do KC má být podstatně rozšířen chodník. Byl jsem ujištěn, že se počítá s úpravou a "nalajnováním" parkoviště na Hrdličáku.  Trvalé stání vozidel v Nádražní ulici nebude povoleno, pro stání má být využito podzemní parkoviště  před nádražím nebo  parkoviště na Hrdličáku.  Je zřejmá obava, aby bylo podzemní parkoviště dostatečně využito, proto  bude ve všech okolních ulicích (Sadová, Slovanská, Nádražní (a zřejmě i Komenského)  zákaz stání (vozidla zaměstnanců CZ LOKO, dříve zabírající část Bezručova náměstí, se nyní přestěhovala k zadnímu vchodu do areálu ŽOS, vlastně CZ LOKO,  u bývalé cihelny). Část parkoviště terminálu bude pronajata jako trvalá parkovací místa některých institucí a pro abonenty ČD. Ceny za parkování nejsou známy, budou vycházet z nákladů na provoz celého zařízení. (mm)
 
Úmrtí během Vánočního období (co se nedostalo do lednového vydání ČtZ)                                                                            

Karel Šamšula, Ústí n.O., Třebovská 275 - zemřel 25. 12. ve věku 64 let
Luboš Petr, Matyášova 983 - zemřel 28. 12. ve věku 52 let
Jiří Voleský, Bří Čapků 165 - zemřel 28.12. ve věku  60 let
Dana Nováková, Nové náměstí - zemřela 23.12. ve věku 76 let
Jan Šíp, Staré nám 79, zemřel 14.12. ve věku 50 let
František Petružela, B. Nemcové 133, zemřel ve věku 80 let.
 
Další úmrtí v prosinci 2009   

Josef Pásek, nar. 1928, Česká. Třebová
Arnoštka Rybičková, nar. 1925, Řetová
Květoslava Miková, nar. 1940, Semanín
Oldřich Ropek, nar. 1947, Rybník
Zdeněk Dvořák, nar. 1927, Česká Třebová
Věra Škeříková, nar. 1927, Česká Třebová
Jaroslav Ryšavý, nar. 1943, Česká Třebová
Vladimír Cejnar, nar. 1923, Česká Třebová
Oto Jaška, nar. 1927, Česká Třebová
Věra Přívratská, nar. 1927, Kozlov
Jaroslav Klouda, nar. 1944, Semanín
Ladislav Vomočil, nar. 1938, Česká Třebová
Luboš Záluský, nar. 1960, Česká Třebová
Milan Němeček, nar. 1950, Česká Třebová
Marie Řehořová, nar. 1922, Semanín
Ing. Bohuslav Chládek nar. 1944, Praha                          Čest jejich památce !
 

Zimní letecké fotografie České Třebové a Ústí nad Orlicí                                                                                                         

Fotografie jsou však právě rok staré. připomínají jednak to, jak  vypadají naše města z ptačí perspektivy v zimně a také zde uvidíme to, co dnes už není. Je to např. v té době ještě nezbouraný areál Primony, Bezručovo náměstí v původní podobě a  v Ústí nad Orlicí ještě neporušený prostor tzv. Kociánky (mezi Kulturním domem s budovou střední zdravotnické školy).

 

Ústí nad Orlicí