Shrnutí ankety k parku Benátky                                           

 • Anketa k parku Benátky byla vyhlášena na žádost  Města Česká Třebová v listopadovém vydání Českotřebovského zpravodaje a také na webových stránkách Českotřebovského zpravodaje a  po určitou dobu také na webu města Česká Třebová. Anketa byla narušena brzo po vyhlášení  tím, že Město nemělo včas k dispozici svolení autorských kolektivů s novou prezentací jejich prací, přestože soutěžní projekty byly  autorským kolektivům nadací Proměny zaplaceny a  staly se majetkem Města Česká Třebová. Nový souhlas s prezentací získalo Město po dvou týdnech. Během této doby bylo možné na webu vyměnit autorskou pdf prezentaci za fotografie získané z  letní výstavy v Kulturním centru. V tiskové podobě Českotřebovského zpravodaje se již nic na prezentaci měnit nedalo. Patálie se autorským souhlasem tak  nemohla však zastavit již vyhlášenou anketu. Proto velmi překvapilo s nikým nekoordinované vyhlášení regionální televize OIKTV, která  ve  "Zprávách regionu" neuváženě vyhlášenou anketu  zastavila (ač ji sama nevyhlásila). Tím vyhlašovatel ankety dělal spoustu práce zbytečně, počet ohlasů na anketu byl nižší, než kdyby se nešťastný zásah OIKTV nekonal. Poté, když Město souhlas k prezentaci získalo, již nebyla tato skutečnost znovu vyhlášena.  Také na webu města byla anketa stažena a po získání souhlasu autorů zde znovu již umístěna nebyla.  
 • Anketní lístky bylo možné posílat do redakce ČTZ a  na mail vedoucího odboru životního prostředí MěÚ, případně zanechat na infocentru Města v přízemí radnice.

   Podle anketního lístku si účastníci ankety mohli vybírat:

  1) varianty parku  A ( Zahrada nad Metují)                                 B  (Studie RAW Brno)
                              C  (Zahradnický a krajinářský atelier Brno)     D (Arch. atelier Praha 8)
   
  2) priority             a)  možnost sport. vyžití    b) klid a relaxace    c)  relaxace s botanickými a naučnými prvky
  3) vybavení           a)  sezónní občerstvení     b) trvalá restaurace c)  postačí jen WC 
  4) bylo možné připsat vlastní náměty a připomínky
   
  ODPOVĚDI NA ANKETNÍ OTÁZKY                                                                                                                                        

  1)                       varianta A  2x                     varianta B  5x                    varianta C 7x                     varianta D 12x
  V procentech     varianta A 8%                     varianta V  19%                 varianta C 27%                 varianta D  46%                        

  Doplňkové otázky
  2)                       a - sportovní využití  13x       b - klid a relaxace 10x            c - s naučnými prvky 8x
                            Někteří zaškrtli více  variant, obvykle variantu a a b současně.
  3)                       a - sezónní občerstvení 7x     b - trvalé občerstvení 7x       c - postačí WC  12x
   
  Stručný výpis  připomínek, pokud byly formulovány                                                                                                                   

  Doporučuji přemýšlet o zahradní železnici (Lukáš Filipi)
  Park není třeba, jsou důležitější věci (Jiří Vojtas)
  Park je sice také dobré upravit, ale přednost má dostat úprava koupaliště v Křivolíku (Alice Janzová)
  Žádný sport! Jde o park, ne hřiště! (Oldřich. Gregar)
  Park bude mít význam především pro sportovce, nedělejme zde druhou Javorku (Milan Mikolecký)
  Parková železnice by byla velkou zajímavostí parku, pro Třebovou by mohla být  logickou součástí (Pavel Stejskal)
  Nemyslím, že by park měl sloužit pro sport, na to máme sportoviště  sportovních organizací. nedělat kopii Javorky, v jednoduchosti je síla, jde o odpočinek a relaxaci, pobyt v přírodě. (Lenka Halvová)
  Doplnit variantu D o přírodní koupaliště dle návrhu RAW Brno (Dáša Petrželková)
  Nezapomenout na hrací kouty pro děti 1 - 13 let, zákaz venčení psů a zákaz vstupu feťáků (Šárka Cimflová)
  Nemělo by se zapomenout na výrazné večerní osvětlení a kamerový systém. Variantu D považuji za bezchybnou. ( anonym, 18 let)
  Lávky v parku nejsou vhodné, hrozí konflikty chodec - běžec, nepíše se nic o jejich šířce (anonymní názor)
  Nápad s vláčkem je geniální (anonymní názor)
  Doplnit park zajímavými přírodními atrakcemi, zajistí originalitu  (David Smyčka - zaslal návrhy)
  Park upravte tak, aby zde vedla cyklostezka a to už od posilovny Za Vodou (anonymní názor)
  Nevytvářet další megaprojekty, starejme se o stávající parky, např. na Zámostí je jen 1 lavička (anonymní názor)
  Na dalších anketních lístcích nebyly   připomínky uvedeny.
  Obsáhlý odborně fundovaný společný text do ankety zaslali Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc (Přírodovědecká fakulta UK Praha) a architekt Vlado Milunič, spoluautor Tančícího domu v Praze (Praha )  Byl publikován v Čt. zpravodaji 1/2010
  Další názory se se objevily v diskuzním fóru na webu www. zpravodaj.probit.cz, vlastního parku se však většinou netýkaly a poukazovaly na to, že investice do parku není prioritou diskutujících. (viz www.zpravodaj.probit.cz/forum)
   
  Další poznatky
  Zájem občanů o tuto problematiku nebyl velký, celkem bylo zasláno 26 odpovědí.  Z nich si jen dva účastníci ankety vybrali variantu A - "Park na lávkách" z z architektonického ateliéru Zahrada nad Metují, nejvíce hladů dostal návrh D architektonického atelieru Praha8.  Lze soudit, že nový park v České Třebové je na okraji zájmu občanů. Část účastníků v diskuzi.poukazovala na potřebu jiných investic. Malý zájem o anketu lze interpretovat i tak, že občanům města je nový park spíše lhostejný. Považuji za významné, že do ankety  nebyl dodán  žádný názor ani z jedné ze dvou ZO ČSOP v České Třebové ani z Okrašlovacího spolku. Naproti tomu jsem velmi vděčný  za obsáhlý příspěvek Prof. RNDr. Pavlu Kovářovi, CSc., (přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) a pražského architekta Vlado Miluniče).v příloze

  Negativní přístup některých občanů k dalšímu pokračování projektové přípravy pro park Benátky  je zřejmě způsoben nedostatkem informací a jistou skepsí v tom smyslu, že nám "vyschl finanční pramen" a nyní již v této věci nic neuděláme. Opak je však pravdou! Ukazuje se, že  existuje vynikající možnost pro získání dotace v ROP EU z tzv,. "Osy 6" - oblast podpory 6.5 - "Podpora regenerace urbanizované krajiny", do které patří zakládání a obnova parků, stromořadí a významných skupin  stromů v sídlech, na hřbitovech, lesoparcích, školních zahradách. Důležité je, že  pro tuto oblast lze žádat dotace až na 80% ceny projektu a to včetně všech investic spojených se zpřístupněním parku a na pořízení projektové dokumentace!  Za 4 miliony našich prostředků bychom  realizovali projekt na 20 milionů a upravili 2,5 ha velký městský pozemek ve středu města a napojili ho  na další městské komunikace. Program je atraktivnější, než předchozí nabídka od Nadace Proměny, kde se počítalo s tím, že Město musí zafinancovat výstavbu mostku a lávky přes Třebovku a  odstranit další problémy, kterých postupně přibývalo. Podíl města na investici  by se tak zvýšil z původních 10%   třeba až k polovině vynaložených nákladů.  

  Do roku 2014 máme ještě možnost čerpat prostředky z  uvedených fondů, potom už prostředky nebudou. Jde o šanci, kterou město nechce nechat bez povšimnutí. Podle harmonogramu  má být v říjnu 2010 vypsána VI. výzva na podávání žádostí na dotace pro projekty z výše uvedené oblasti 6.5. Do tohoto termínu lze realizovat tzv. "územní řízení", je to reálný termín.  Právě provedená anketa tedy svůj význam má, podává určitou informaci o názorech občanů na nový park v této lokalitě. Všichni, kteří nad anketou mávli rukou tedy udělali chybu, propásli možnost, jak ovlivnit rozvoj města v dalších letech.

  Zpracoval Mgr. Milan Mikolecký                                                                                                                  19. ledna 2010