Bendl zpíval v sobotu 27. února v Bratislavě - dvorana VŠMU                            

Bendl pod vedením Jiřího Kadavého ml. zazpíval v sobotu 27. února na jeho bakalářském koncertě na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě. Jiří Kadavý ml. jako student 3 ročníku oboru sbormistrovství zastává již delší dobu funkci druhého sbormistra vedle prvního sbormistra Josefa Menšíka, který na bakalářském koncertě posílil tenorovou sekci sboru. Jiří Kadavý pro tento koncert nacvičil se sborem některé nové skladby (Ave Maria Patrika Kileena , Exultate Justi Lodovica Grossi da Vidiana, Vyběhla bříza běličká Antonína Dvořáka) a oprášil a do posledního detailu dotáhl řadu již nacvičených skladeb, které v podání Bendlu dlouho nezazněly (Dvořákovy Napadly písně, lidová píseň Mikulecká dědina). Své slovenské premiéry se dočkala i Pálkova Ralbitzská missa, která po 5 letech od premiéry zazněla loni v listopadu v kostele sv. Jakuba v České Třebové. V Bratislavě zazněla většina částí mše. Do z více něž z poloviny zaplněné "Velké sále DVORANA" VŠMU si koncert přišli poslechnout nejen Jirkovi přátelé a studenti fakulty, ale i řada jeho učitelů, včetně doc. Ondreja Šaraje, v jehož třídě Jirka sbormistrovství studuje. Dále přijelo Jirku podpořit několik přátel z České Třebové. Jak potvrdil doc. Šaraj, byl koncert Bendlu v Bratislavě nevídaným zážitkem, a to hlavně z toho důvodu, že studenti oboru sbormistrovství zpravidla vystupují spíše s komorními tělesy, složenými z ostatních studentů fakulty a jejich přátel. Aby přijel vystupovat na bakalářský koncert do Bratislavy 41-členný pěvecký sbor z České republiky, tak to tato fakulta dlouho nezažila. Pro Bendl bylo vystoupení na akademické půdě obrovským zážitkem hlavně proto, že bylo zároveň součástí zkoušky, kterou Jirka zvládnul na výbornou. Bendl, ačkoliv pravidelně reprezentuje město na různých pěveckých festivalech a v rámci spolupráce s partnerskými městy, není tolik zvyklý zpívat před odborným publikem. Členové Bendlu, ač s oslabenou basovou sekcí, dali do vystoupení opravdu všechno a v téměř "soutěžní" atmosféře spolehlivě podali výborný pěvecký výkon, které publikum odměnilo dlouhým potleskem. Odměnou za povedený koncert byla krátká prohlídka Bratislavy včetně návštěvy Bratislavského hradu a společná večeře v akademickém klubu, kde mladý sbormistr poděkoval Bendlu za za dobře odvedenou práci. Za pěvecký sbor Bendl bych chtěla popřát Jirkovi mnoho úspěchů ve zbývajících 2 letech studia sbormistrovství a mnoho talentovaných žáků v jeho třídě na konzervatoři v Kroměříži.                                                                                                                                Pavla Skopalová

 Další fotografie najdete v dalším souboru ZDE