Českotřebovský deník 170/2010 (8.6.)                                   
Výběrové řízení na ředitele SOŠ a SOU technických oborů na Skalce opět neúspěšné.                            Komise se sešla, posoudila návrhy a opět nikoho na pozici ředitele školy nevybrala, stejně jako v loňském roce. I nadále je řízením školy pověřen Ing. Bohuslav Pilgr.
 
Je v tom určitě nějaká protekce....                                                                                                         


To říkají ti, kterým se nelíbí, že nově navržené a prezentované dopravní řešení Nádražní ulice nectí sliby, které byly dány zdejším podnikatelům, obchodníkům  a firmám, které zde sídlí. Bylo jim řečeno,  že je  navržen omezený počet stání pro automobily zásobování a a zákazníky s tím, že doba stání bude omezena 20 minutami, což  jistě postačí pro  dodávku zboží nebo nákup v prodejně. Navíc zde bude také jedno stání pro invalidy. V návrhu, který uveřejnilo město na svém webu 7. června (Viz dále uvedený zvětšený výřez), je však přímo v návrhu vyznačeno vyhrazené parkování pro "Kuchyně Oresi", tedy jednu z firem na této ulici, která tím proti ostatním získala neoprávněně výhodu. "Sliby by se měly dodržovat", míní kritici, budeme žádat také další vyhrazená parkovací místa, třeba je také dostaneme. Nakonec bude ulice plná zaparkovaných vozidel jako tomu bylo doposud.... (mm)
 
 
Gheto v hotelu Padevět, proč ne gheto přímo na radnici?                                                                      

Nejdříve s tím začal Orlický deník, dnes vyšel  článek s poměrně nelichotivým názvem také v MF DNES. Je koncipován tak, jako by začalo  vedení Města (podle napsaného článku - viz ZDE) vadit, kdo bydlí v soukromém objektu hotelu Padevět. Pokud byl zvolen titulek o ghetu na náměstí,  opírá se o to, že někomu konkrétnímu noví obyvatelé Padevětu vadí a že by bylo lépe, kdyby bydleli jinde. Článek vyvolává rozbroje a proto jej musím odmítnout,  Možná vyhovuje bulvárnímu zaměření novin. Nové gheto, to si přece musím přečíst!  Na jedné straně vynakládáme spoustu úsilí o propagaci města, vydáváme propagační brožury a turistického průvodce (a pěkného, oceněného na soutěži v Písku) a na druhé straně stačí takový odsudek v článku  v MF DNES a můžeme začít znovu. K tomu ještě přidám páteční nepravdivou zprávu MF DNES o tom, že zde zrušíme školní jídelnu. Každý, kdo tu nebyl, si představí, že ten Padevět, to bude asi pěkný slum, kolem kterého se nedá bez plynové masky a  bodygardů ani projít. Ale on to je moderní, rekonstruovaný objekt, který chce majitel  využít, nenechá ho přece po nákladné rekonstrukci prázdný. Kdyby se článek opíral  o konkrétní  výčet mimořádných událostí spojených s nějakými problémy, o počty zásahů městské policie a o to, jak se budou  takové situace řešit, pak tomu rozumím, ale  nic takového zde sepsáno není, jen se píše o "obavách" a to je podle mne málo na takovou masivní negativní propagaci města. V článku sice nechybí vyjádření majitele, ale čtenář to chápe po svém. Pravým důvodem pro zveřejnění není to, že  firma Barny s.r.o. (majitel  a provozovatel objektu) velkým nákladem rekonstruovala hotel Padevět a nabídla ubytování i nízkopříjmovým skupinám občanům v důstojných podmínkách, ale to že tito občané zde vadí jiným, o tom, že zde nejsou vítáni. Obyvatelé s nižšími příjmy na tomto místě vadí, jako bychom se jich štítili,  asi je lépe, když jsou sestěhování v ještě větším počtu v lokalitě Borek. Zde pořádek zajišťuje s využitím příspěvků z rozpočtu města a kraje sdružení Naděje, v hotelu Padevět to zvládá (bez příspěvků)  sám majitel.... V nadpisu ještě píši o ghetu na radnici - to by byl možná titulek ještě zajímavější. Důvod by proto byl. Přímo na radnici má totiž svou adresu stálého bydliště uvedenu podle místostarostky Ing. Jaromíry Žáčkové na tři stovky českotřebovských bezdomovců!  To je pane koncentrace nízkopříjmových občanů, kdepak by je zde asi ubytovali.?  (mm)
 
Dále: město se bojí gheta na náměstí - ZDE (MF DNES 8.6.)
                                                                                                                                                                                
55 let po maturitě                                                                                                                                   

V poslední době pravidelně po roce se schází třída IV.M , která maturovala v r.1955, v restauraci KORUNA na rohu Nového Náměstí v České Třebové. Ve středu dne 26. května se zúčastnilo 14 spolužáků dříve Vyšší průmyslové školy železniční nyní VDA - Střední odborné školy Gustava Habrmana. Na toto naše výročí 55 let od maturity jsem zajistil prohlídku školy s prezentací zástupce ředitele Ing. Zdeňka Jirečka, za což mu účastnící srazu vřele děkuji. Viděli jsme počítačovou učebnu, dílny včetně kovárny, kde dominoval dílenský učitel Kmošek, řada z absolventů vzpomínala na strojí buchar AJAX, na kterém jsme si vykovali kladívka. Byla tam i soustružna s dílenským učitelem Kovaříkem a truhlárna, ve které dominoval dílenský učitel Stolín, kde jsme v pravém úhlu spojovali prkénka pomocí ozubů. Samozřejmě nejvíce se vzpomíná na průpovídky doc. Ing. Ludvíka Shejbala , např.: Když se zkouší, jste vyschlí jako skořice, nebo Jak nebudete studovat, tak budete praskat jako kaštany na horké plotně atd. Vzpomínali jsme  na ředitele Ing. Arnošta Jindřicha, Antonína Bouchala a na posledního třídního ing. Viktora Prieschinga.  Ale nehovořilo se jen o škole, ale i o dalších událostech z mládí, nechyběly ani zážitky z fotbalového života Míly Jiskry a Kamila Jindry. Dodnes vzpomínají na gól, který vsítil Míla Jiskra tehdejší ZJŠ Brno až z poloviny hřiště (v divizním boji v sezóně 1959/60).  Zápas tehdy skončil 1:1. Na fotografii před školou jsou účastnící setkání v letošním 55 jubilejním roce:  Zdeněk Hartman, Jaroslav Doležel, Kamil Jindra, Josef Michalička, Miloš Borůvka, Evžen Mrštný, Ing.Miloslav Jiskra, Milan Hess, Rudolf Sýkora, Ing. Slavomír Němeček, Karel Milichovský, Bohuslav Srp, Jana Bučková a klečící organizátor srazu Ing. Jiří Vencl. Příští setkání se uskuteční opět za rok a to 25. května 2011.                                                                                                          Ing. Jiří Vencl

 
Charita pomáhá při povodních                                                                                                                                                   

Humanitární pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc dodávají postiženým povodněmi na severní Moravě a ve Slezsku čistící a dezinfekční prostředky a deky a monitorují situaci pro případnou další pomoc. Diecézní charita ostravsko-opavská uvolní ze svých zdrojů až půl milionu Kč a na pomoc obětem je vyhlášena také veřejná sbírka: č. ú. 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, v.s. 333. nebo dárcovská SMS ve tvaru: DMS POVODNE2010 na č. 87777. Na pomoc postiženým můžete přispět také na pobočce Oblastní charity v Letohradě. Děkujeme vám.   (Podle tiskové zprávy CHČR ze 17.5.2010)
 
V Lanškrouně vydalo tamní Městské muzeum velmi pěknou publikace o J. Pravečkovi starším.                                    

Jindřich Praveček  prožil velkou část svého života v našem městě a aktivně zde působil v oblasti kultury. Byl m.j. zakladatelem pěveckého sboru Bendl. Městské muzeum v Lanškrouně je velmi aktivní, publikaci autorů Heleny a Jaroslava Ženíškových připravilo skvěle, věřím, že bude v prodeji i v České Třebové. Zatím uvádím alespoň kopii titulní strany publikace, na které najdeme fotografii, kterou často uvádím v Českotřebovském zpravodaji v souvislosti s výročím tohoto našeho významného občana. 

Smutná zpráva - zemřel Josef Borýsek. Kulturní oblast života města utrpěla velkou ztrátu,  v neděli 6. června zemřel po těžké nemoci ve věku 68 let pan Josef Borýsek. Jeho jméno je spojeno s jeho působením v českotřebovské dechovce a také ve vlastním tanečním orchestru, který byl ve městě v celém regionu velmi oblíben a který dokázal pobavit, padl do noty zejména střední a starší generaci.   S orchestrem vystupoval pravidelně v kulturním centru, také v Lidovém domě v Litomyšli, v českotřebovském stacionáři na Lhotce i na dalších příležitostech, město Česká Třebová  a Spolek od sv. Kateřiny reprezentoval naposledy   také při externím vystoupení "Jabkancových umělců" na "předváděčce" ve slovenském Svitu. Byl také platným a aktivním členem Kulturní komise.

Riziko dalšího prodloužení termínů dokončení modernizace III.  a IV. železničního koridoru se podle NKÚ zvyšuje 
Kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) byla zaměřena na výstavbu III. a IV. železničního koridoru, na kterou bylo ze schválené investiční potřeby 117,6 mld. korun k 30. září 2009 vyčerpáno 29 mld. Dále byl prověřován stav v přípravě výstavby vysokorychlostních tratí.  Ministerstvo dopravy (MD) k výstavbě III. a IV. koridoru navrhlo v letech 2001 a 2002 vládě ke schválení podhodnocenou investiční potřebu 97,1 mld. korun. Problematické bylo i krytí investiční potřeby zdroji financování, zejména šlo o prostředky Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a úvěry. Do jisté míry se tak opakovaly nedostatky, které NKÚ zjistil v minulých kontrolních akcích. „Investiční potřeba se zvýšila o 21 % na 117,6 mld. Kč a termín dokončení výstavby se posunul o šest let do roku 2016. Efektivnost výstavby, kterou ministerstvo uvedlo při schvalování projektu modernizace III. a IV. železničního koridoru k realizaci, tak klesla o více než jednu třetinu,“ konstatoval prezident NKÚ František Dohnal.   
Ministerstvo dopravy nepřijalo dle kontrolorů z NKÚ žádná opatření k zajištění realizace modernizace III. a IV. koridoru podle aktualizovaných modelů financování. Zjištěný stav v realizaci výstavby koridorů ukázal, že ani aktualizované modely financování nebudou dodrženy, protože je vysoce pravděpodobné, že dokončení výstavby si vyžádá další navýšení investiční potřeby o 15 % na 135,5 mld. Kč a termín dokončení se posune minimálně o dva roky. Vyčerpáno bylo 29 mld. korun, tj. 25 % předpokládaných finančních prostředků, a dokončeno bylo 28 % z celkové stavební délky III. a IV. koridoru, přestože již uplynula téměř polovina předpokládané doby realizace. 
Tento vývoj investiční potřeby a časové realizace modernizace III. a IV. koridoru dále zhorší efektivnost výstavby. Přitom přepočty ukazatelů efektivnosti z roku 2008 provedené Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) u dvou úseků III. koridoru a u IV. koridoru ukázaly, že vypočtená efektivnost byla, i při použití vyšších sazeb pro ocenění společensko-ekonomických účinků proti původním hodnocením, blízko hranice efektivnosti. K opožďování realizace a zvyšování nákladů akcí docházelo především ve fázi zpracování přípravných dokumentací a projektů staveb. Nejvýznamnějšími příčinami byly problémy vzniklé v souvislosti s územními a stavebními řízeními, zejména vypořádávání požadavků jejich účastníků. Dále koncepční změny realizace úseku III. koridoru Praha – Beroun a úseku IV. koridoru Tomice – Bystřice u Benešova a v neposlední řadě změny vyvolané požadavky SŽDC nebo MD po schválení přípravné dokumentace staveb. Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu III. a IV. železničního koridoru a na přípravu výstavby vysokorychlostních tratí.
Kontrolováno bylo období od roku 2006 do září 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrola byla prováděna od června 2009 do ledna 2010. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a její organizační jednotky Ředitelství, Stavební správa Plzeň a Stavební správa Praha. 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 pod číslem 09/19. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Jiří Adámek.

 

10. zasedání Monitorovacího výboru Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.                     

Jednání byl přítomen i ředitel úřadu regionální rady soudržnosti severovýchod Mmgr. Zdeněk Semorád, ale hlavní postavou celého dne byl ředitel České jednotky Evropské komise pan Jack Engwegen. Ten se zajímal nejen o vlastní čerpaní Evropských dotací, ale navštívil i osobně v odpoledních hodinách i otevření nově zbudovaného obchvatu Chvaletic (začatek stavby říjen 2008) a dále prohlédl výstavbu - staveniště Multifunkčního centra v Heřmanově Městci. Akce bude slavnostně otevřena 1.9.2010. V obou případech byly použity evropské dotační programy. Více z fotografií a jejich popisek. Foto Luboš Kozel