Českotřebovský deník  221/2010 (31.7.)                                 
U rybníka Hvězda se chystá stavba výrobny živičných směsí. Je to dobře?         
V závěru června byl na web umístěn záměr na posouzení  vlivu na životní prostředí pro novou výstavbu výrobny živičných směsí, která má stát na katastru obce Třebovice ně místě bývalé silážní  haly  u rybníka Hvězda se snadným výjezdem na silnici I/43.  Více je popsáno na 90 stranách textu a tabulek v popisovaném záměru.  Předkladatelem je firma BISA, s.r.o. Hradec Králové.  Stručný výtah z oznámení tohoto záměru  je dále uveden.  Každý nechť si udělá nějaký závěr sám. Podle mého názoru je možné záměr hodnotit dvojznačně:  Kladný význam pro náš region je v tom, že blízká výrobna živičných směsí sníží náklady na dovoz tohoto výrobku do našeho města pro případné využití a umožní získat tento materiál třeba i snadněji a někdy i levněji, jsou situace, kdy bude nadvýroba.  Na druhé straně je třeba si uvědomit negativní vliv spočívající ve zvýšení dopravy těžkými nákladními automobily dovážejícími kamenivo i výsledné živičné směsi (viz další záměr), které by zde prostě nejezdily, kdyby zde tato výrobna nebyla. Dále mne osobně děsí velká blízkost rybníka Hvězdy a možnost jeho znečištění ropnými látkami, vždyť při přívalových deštích může v krátké době napršet tolik vody, že to žádné technologické zařízení  nezachytí. A takové situace jsou, zdá se čím dál častější.  A to by mělo  podle mého názoru převážit.   Výrobna živičných směsí by ovšem v regionu byla dobrá. nechápu ale  její umístění v tak velkého rybníka.  O kus dál je  na místě bývalé pily a okolí nevyužitý prostor poblíž křižovatky I/14 a I/43 "nad tunelem", kde by toto nebezpečí nebylo a kde by se "na skutečné střeše Evropy" mohla taková stavba realizovat. Ještě lepší by bylo, kdyby taková stavba byla povinně napojena na železniční vlečku, která by mohla do takové výrobny přivážet jak kamenivo, tak i asfaltové vstupy z pardubické výrobny v Paramu. Domnívám se, že to jsou v naší oblasti i na katastru obce Třebovice nebo v oblasti našeho železničního uzlu splnitelné podmínky.(mm)  Více ve zvláštním článku ZDE

 

Dálniční přivaděč Lanškroun - R35 ve fázi EIA                                                    

Oznámení záměru výstavby silnice I/43 v úseku R35 – Lanškroun (dále jen Oznámení) je zpracováno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon). Obsah oznámení je v souladu s přílohou č. 3 zákona. Hodnoceným investičním záměrem je výstavba dvoupruhové komunikace, která umožní napojení města Lanškroun na připravovanou rychlostní silnici R35 Hradec Králové – Olomouc, jejíž trasa prochází ve vzdálenosti cca 11,5 km jižně od Lanškrouna. Cílem Oznámení je identifikovat významné problémy životního prostředí v dotčeném území a nejzávažnější vlivy a střety, které lze při výstavbě a provozu silnice očekávat. Detailní vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí bude provedeno v rámci Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona, která bude zpracována v další fázi projektu (dále jen „Dokumentace“). Návrh silnice je v současnosti zpracován na úrovni vyhledávací studie1, kterou zpracovala firmou OPTIMA spol. s r.o. v roce 2008. Z toho vyplývají některé neznalosti a neurčitosti, které budou řešeny v dalším stupni zpracování projektové dokumentace.
Záměrem je vybudovat novou silniční komunikaci, spojující plánovanou rychlostní silnici R35 v prostoru Mladějova s připravovaným jižním obchvatem města Lanškrouna. Délka hodnoceného úseku je cca 13 km. Trasa silnice I/43 je navržena a posuzována v kategorii S 9,5/70, tj. v následujícím příčném uspořádání dle ČSN 73 6101: dva jízdní pruhy 3,50 m, vodící proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 0,50 m a nezpevněná krajnice 0,75 až 1,50 m. Vybudování silnice I/43 bude navazovat na výstavbu silnice R35 a obchvatu Lanškrouna. Z važována je rovněž možnost pokračování silnice I/43 severním směrem k městu Králíky a dále na hraniční přechod s Polskou republikou, kde jsou však podmínky pro vedení silnice méně příznivé. Obdobně lze uvažovat s prodloužením směrem na jih za účelem přímého propojení  Lanškrouna a Moravské Třebové. V přímé souvislosti s výstavbou silnice I/43 je možné očekávat realizaci drobnějších záměrů, jako jsou čerpací stanice pohonných hmot. Lze rovněž předpokládat, že stabilizace trasy nové silnice I/43 v řešeném území ovlivní rozvojové záměry obcí. V rámci přípravy územních plánů je možné očekávat umisťování výrobních a skladových ploch do okolí nové silnice a k situování obytných souborů do větší vzdálenosti. Napojení města na silnici R35 po stávajících silnicích by bylo možné pouze z MÚK Opatovec po stávající silnici I/43, která prochází intravilánem obcí a je situována v poměrně nevýhodné poloze pro příjezd od Olomouce i od Brna (při příjezdu po plánované R43). Dalším účelem nové komunikace je vybudování kvalitního dopravního spojení měst Lanškroun a Moravská Třebová, pro které je dnes využíváno především silnice 3. řídy č. 36810, která je vedena dlouhými úseky zástavby obcí a nemá vyhovující technické parametry. Výhledově pak nová silnice I/43 vytváří předpoklady pro napojení oblasti Králicka. Začátek navržené trasy silnice I/43 je na rychlostní silnici R35 v mimoúrovňové křižovatce Kunčina, která je navržena severně od Moravské Třebové mezi obcemi Kunčina a Mladějov na Moravě  Trasa vede severoseverozápadním směrem, prochází mezi obcemi Mladějov na Moravě a Rychnov na Moravě, kde je navržena křižovatka se stávající silnicí III/36811. Trasa dále pokračuje směrem ke Květné (část obce Trpík), kde se přibližuje na cca 350 m k východnímu okraji zástavby, načež se širokým obloukem stáčí k severovýchodu. Trasa dále pokračuje směrem na obec Luková, kde vznikne úrovňová styková křižovatka s přeložkou silnice III/36818, obchází tuto obec z východu a přibližuje se k obci Žichlínek. Zde se hodnocená komunikace opět stáčí do směru severoseverovýchodního. Mezi obcí Luková a Žichlínek přechází navrhovaná trasa železniční trať č. 270. Při počátku obce Žichlínek bude vybudována úrovňová průsečná křižovatka se silnicí III/36818. Trasa je navržena ve variantách v okolí Žichlínka a při napojení v Lanškrouně. Trasa je na další mapě vyznačena modře, varianty červeně.

XII. výstava výtvarného umění  v Ústí nad Orlicí - Kulturní dům,  vernisáž 4. srpna 19.30 hodin           

Dvanáctý ročník výstavy se slavnostní vernisáží, na které se prezentují výtvarníci různých oborů z celé republiky. Kromě obrazů malovaných různými technikami jsou zastoupeny i keramické kachle, drátkované a korálkové šperky, fotografie, křížková výšivka, patchwork, malované kameny, tiffany technika, malba na textil a hedvábí, plastika, grafika...
 
Z policejních hlášení:                                                                                                                             

Ve čtvrtek se na policisty z České Třebové obrátil třicetiletý muž z Choceňska. Mužům zákona oznámil, že v noci ze středy na čtvrtek někdo ze zaparkovaných vozidel v jedné firmě na Českotřebovsku odčerpal bezmála šest set litrů nafty. Škoda přesahuje částku pětadvacet tisíc korun. V případě, že bude nenechavec dopaden, hrozí mu za přečin krádeže trest odnětí svobody až na dva roky.Policisté také mimo jiné zaznamenali případ odcizeného kola. Pětapadesátileté ženě se z jednoho z panelových domů v Ústí nad Orlicí ztratilo jízdní kolo. Za použití násilí se pachatel vloupal do sklepní kóje a odvezl si dámské trekingové jízdní kolo zn. Rock Machina šedočerné barvy. Škoda byla předběžně odhadnuta na sedm tisíc korun. Po pachateli a jízdním kole policisté pátrají. Po deváté hodině ve čtvrtek dopoledne při dopravně bezpečnostní akci se policistům na Vysokomýtsku podařilo vypátrat celostátně hledaného mladíka. Muži zákona učinili bezodkladně taková opatření, že ještě během dopoledne hocha předali pověřenému pracovníkovi ústavu, z něhož mladík utekl. Včera krátce před jedenáctou hodinou čtyřiapadesátiletá žena na policii oznámila, že má v Ústí nad Orlicí poničenou chatku. Policisté se začali případem zabývat. Žena měla na chatce rozbité okno a chyběla jí láhev vína a nějaké kalhoty. Škodu předběžně vyčíslila na tisíc korun. Za přečiny krádeže a porušování domovní svobody hrozí nenechavci v případě dopadení až tři roky odnětí svobody.
 
 
Kontejnery na pokračování                                                 

Občané posílají nové tipy na fotografování a upozorňují na problém, který je zde prakticky trvalý. Kontejnerové stanoviště nad bývalým "letním kinem" se změnilo během let na trvalou černou skládku.Loni to bylo ještě horší než letos, nicméně fotky jsou velmi alarmující.  Jde samozřejmě o porušování vyhlášky, ovšem jediná cesta, jak současnému zabránit, vidím v přistavení  velkého kontejneru na bioodpad a po jeho naplnění jej odvážet, podobně jako od městského hřbitova. Nedělají to jen chataři, na stavu této skládky se podílí  také sousedí z okolí. Nejhorší je, že se míchá bioodpad se stavebním materiálem, plasty a dalšími druhy odpadu.
 
 
Poslední fotografie je ze sídliště U Stadionu, kde u jinak uklizených kontejnerů někdo odhodil ořezané větvě z nějaké škumpy a dává najevo, že Město snad má povinnost tento odpad odvést. Proč to neodveze do sběrného dvora sám?