Česká Třebová před volbami plná populismu? Doufejme, že ne!                          

Ohlas na články v Pardubické mutaci MF DNES ze dne 27.7. 2010., které lze najít v souhrnu ZDE.                                      
Bez znalosti věci bych byl z vize současného starosty České Třebové nadšený. Dvacetitisícové město za čtyři roky, třetí největší město v kraji, Metrans přinese tisícovku pracovních míst, pět tisíc nových obyvatel. Fantazie nebo realita? Každý, kdo sleduje vývoj počtu obyvatel města za posledních dvacet let, už takovým optimismem zářit nebude. Pana starostu, který obhajuje svoji pozici na radnici omlouvá snad jen skutečnost, že se blíží volby. Ani tvrzení, že úbytek počtu obyvatel byl v minulosti způsobený osamostatněním některých obcí, neobstojí. Poslední obec, která se od České Třebové oddělila byl Semanín, a to v roce 1994. Od té doby je však možné sledovat pokračující trend, který se nezastavil a trvá po celé období. Úbytku nezabránily ani obrovské investice v posledních deseti letech. Česká Třebová byla do devadesátých let velmi zanedbaná a podinvestovaná. Zatímco okolní města stavěla a rozvíjela se, ve Třebové se teprve zpevňovaly prašné silnice a chodníky, budovala nová kanalizace, apod. V posledních letech se situace výrazně změnila i proto, že jsme všichni táhli za jeden provaz a všemožně hledali podporu k prosazení našich projektů.
Nyní stojíme před křižovatkou, jak dál. Nový dopravní terminál akcentuje důležitost  železnice pro město. Zdá se, že i Metrans myslí své záměry vážně a chce realizovat své odvážné plány. Přesto se za této situace neoddávejme iluzím. Od roku 1999 přišla Česká Třebová o téměř 1000 obyvatel, tedy přibližně o 80 za jeden rok. Dávno už neplatí, že jsme sedmnáctitisícovým městem (v roce 1999 měla Česká Třebová 17.177 obyvatel, počátkem roku 2010 již pouze 16.178). Je to skutečně alarmující číslo. I kdyby se naplnil předpoklad stovek nových pracovních sil, přesto budu spokojený, když se uvedený trend alespoň zastaví. Menší počet obyvatel znamená méně peněz z daní pro naše město a také méně nových investic do rozvoje. Kapacity škol, školek jsou dostatečně volné na to, aby zvládly případný nárůst počtu žáků. Realitní makléři jistě potvrdí, že volných bytů je v současnosti také dostatek. Pochopitelně je třeba připravovat rozvojové plochy na území města. Spokojme se prosím s mnohem realističtějším cílem, kterým musí být zastavení dalšího odlivu obyvatelstva z České Třebové. Neslibujme nesplnitelné před volbami, ve kterých by nemělo jít o politiku, ale společnou věc!
 
JUDr. Martin Netolický, člen zastupitelstva města Česká Třebová

 

Příloha: Výpis z demografické ročenky měst 1999 - 2008                                         

 

Tab. 64.   Česká Třebová - 580031               ORP Česká Třebová - 5301
                      okres Ústí nad Orlicí, CZ0534
                      Pardubický kraj, CZ053
    1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008    
Stav obyvatel k 1.7. 17 143 17 095 16 972 16 816 16 728 16 679 16 613 16 480 16 400 16 279 Population 1 July
v tom: muži 8 388 8 375 8 311 8 266 8 214 8 159 8 124 8 049 8 018 7 962 Males
ženy 8 755 8 720 8 661 8 550 8 514 8 520 8 489 8 431 8 382 8 317 Females
Stav obyvatel k 31.12. 17 117 17 067 16 876 16 780 16 655 16 655 16 533 16 426 16 328 16 273 Population 31 December
v tom ve věku:   0 - 14 3 057 2 949 2 849 2 733 2 608 2 610 2 538 2 432 2 342 2 303 Age:   0 - 14 
15 - 64 11 809 11 863 11 783 11 796 11 765 11 692 11 620 11 573 11 482 11 384   15 - 64 
65 + 2 251 2 255 2 244 2 251 2 282 2 353 2 375 2 421 2 504 2 586   65 + 
Průměrný věk   37,7 38,0 38,5 38,9 39,3 39,6 40,0 40,4 40,7 41,0 Average age
Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 73,6 76,5 78,8 82,4 87,5 90,2 93,6 99,5 106,9 112,3 Index of ageing (65+ / 0 -14 v %)
muži   8 373 8 364 8 284 8 244 8 165 8 146 8 078 8 023 7 979 7 964 Males  
v tom ve věku:   0 - 14 1 599 1 564 1 501 1 424 1 363 1 362 1 325 1 288 1 245 1 220 Age:   0 - 14 
15 - 64 5 881 5 911 5 913 5 949 5 915 5 863 5 818 5 788 5 739 5 695   15 - 64 
65 + 893 889 870 871 887 921 935 947 995 1 049   65 + 
ženy   8 744 8 703 8 592 8 536 8 490 8 509 8 455 8 403 8 349 8 309 Females
v tom ve věku:   0 - 14 1 458 1 385 1 348 1 309 1 245 1 248 1 213 1 144 1 097 1 083 Age:   0 - 14 
15 - 64 5 928 5 952 5 870 5 847 5 850 5 829 5 802 5 785 5 743 5 689   15 - 64 
65 + 1 358 1 366 1 374 1 380 1 395 1 432 1 440 1 474 1 509 1 537   65 + 
Sňatky   87 74 87 77 71 69 91 70 93 82 Marriages
v tom podle rodinného stavu snoubenců:                      
ženich svobodný 61 56 67 63 55 40 62 54 68 57 Single man
rozvedený 24 18 20 14 15 28 27 15 23 25 Divorced man
ovdovělý 2  -   -   -  1 1 2 1 2  -  Widowed man
nevěsta svobodná 62 47 69 66 58 47 66 52 66 53 Single woman
rozvedená 24 26 15 11 12 20 23 18 27 29 Divorced woman
ovdovělá 1 1 3  -  1 2 2  -   -   -  Widowed woman
Sňatky na 1 000 obyvatel 5,1 4,3 5,1 4,6 4,2 4,1 5,5 4,2 5,7 5,0 Marriages per 1 000 population
Sňatky podle bydliště nevěsty   84 85 80 73 66 73 80 82 90 73 Marriages by bride's place
of residence
Rozvody   64 63 54 63 63 51 60 42 56 35 Divorces
z toho:  s nezletilými dětmi 45 50 37 37 44 33 37 29 33 15 With minors
Rozvody na 1 000 obyvatel 3,7 3,7 3,2 3,7 3,8 3,1 3,6 2,5 3,4 2,2 Divorces per 1 000 population
Rozvody na 100 sňatků 73,6 85,1 62,1 81,8 88,7 73,9 65,9 60,0 60,2 42,7 Divorces per 100 marriages
Živě narození   168 149 172 146 144 172 149 159 156 177 Live births
v tom: muži 86 86 83 72 78 88 78 89 80 97 Males
ženy 82 63 89 74 66 84 71 70 76 80 Females
v tom podle věku matky:                     Age of mother
     - 19 8 8 6 5 3 6 8 7 8 5     - 19
20 - 24 62 57 51 35 33 27 27 26 19 30   20 - 24 
25 - 29 65 52 82 75 63 76 62 61 56 58   25 - 29 
30 - 34 20 22 21 24 36 44 39 47 51 60   30 - 34 
35 - 39 13 8 12 6 6 17 12 14 14 22   35 - 39 
40 +   -  2  -  1 3 2 1 4 8 2   40 +  
v tom podle rodinného stavu matky:                        
svobodné 28 21 35 35 31 34 47 44 41 59 To single mother
vdané 127 116 124 100 101 125 91 99 101 103 To married mother
rozvedené 12 11 12 11 12 12 11 16 14 15 To divorced mother
ovdovělé 1 1 1  -   -  1  -   -   -   -  To widowed mother
mimo manželství celkem 41 33 48 46 43 47 58 60 55 74 Outside marriage
v % z živě narozených    24,4 22,1 27,9 31,5 29,9 27,3 38,9 37,7 35,3 41,8 Outside marriage %
Živě narození na 1 000 obyvatel 9,8 8,7 10,1 8,7 8,6 10,3 9,0 9,6 9,5 10,9 Per 1 000 population
Potraty   65 92 71 82 69 70 64 64 73 61 Abortions
v tom podle druhu:                      
samovolný 11 16 19 21 24 20 17 22 29 22 Spontaneous
UPT1) - miniinterrupce 45 61 38 43 36 39 38 32 32 31 Vacuum aspiration
UPT1) - jiné legální 6 11 10 12 5 10 6 6 8 7 Other legal induced abortion
ostatní vč. EUG2)   3 4 4 6 4 1 3 4 4 1 Other, incl.ectopic pregnancies 
Na 100 narozených:                      
potraty celkem 38,5 61,7 41,0 56,2 47,9 40,7 43,0 40,3 46,5 34,5 Per 100 births:  abortions, total
umělá přerušení těhotenství 30,2 48,3 27,7 37,7 28,5 28,5 29,5 23,9 25,5 21,5 Per 100 births:  induced
Zemřelí   145 173 150 170 160 168 181 161 170 172 Deaths
v tom: muži 71 88 70 82 84 86 86 97 86 78 Males
ženy 74 85 80 88 76 82 95 64 84 94 Females
v tom ve věku:   0 - 14 1  -   -  6 2  -   -   -   -   -  Age:   0 - 14 
15 - 64 27 34 39 37 43 42 44 40 37 44   15 - 64 
65 + 117 139 111 127 115 126 137 121 133 128   65 + 
Zemřelí na 1 000 obyvatel 8,5 10,1 8,8 10,1 9,6 10,1 10,9 9,8 10,4 10,6 Per 1 000 population
z toho podle příčiny úmrtí:                     Deaths by cause
novotvary   31 44 42 49 45 43 48 50 43 42 Neoplasms
nemoci oběhové soustavy 87 96 77 89 83 95 88 82 90 79 Diseases of the circulatory systém
nemoci dýchací soustavy 10 9 7 3 12 10 16 10 15 13 Diseases of the respiratory systém
nemoci trávicí soustavy 6 3 7 4 6 5 12 5 6 6 Diseases of the digestive systém
vnější příčiny   6 9 15 13 11 11 10 7 11 18 External causes
z toho:  sebevraždy  -  2 2 3 3 2 2 2 4 4 Suicide
Přistěhovalí   209 229 191 249 213 297 251 214 240 241 Immigrants
v tom: muži 96 111 86 123 118 140 110 100 123 107 Males
ženy 113 118 105 126 95 157 141 114 117 134 Females
v tom ve věku:   0 - 14 42 41 40 46 30 56 44 40 52 49 Age:   0 - 14 
15 - 64 149 176 136 187 172 202 188 164 174 182   15 - 64 
65 + 18 12 15 16 11 39 19 10 14 10   65 + 
Přistěhovalí na 1 000 obyvatel 12,2 13,4 11,3 14,8 12,7 17,8 15,1 13,0 14,6 14,8 Immigrants per 1 000 population
Vystěhovalí   264 250 408 321 322 301 341 319 324 301 Emigrants
v tom: muži 124 117 149 153 191 161 170 147 161 141 Males
ženy 140 133 259 168 131 140 171 172 163 160 Females
v tom ve věku:   0 - 14 64 49 69 70 46 44 69 73 69 72 Age:   0 - 14 
15 - 64 177 178 325 230 268 249 263 232 244 222   15 - 64 
65 + 23 23 14 21 8 8 9 14 11 7   65 + 
Vystěhovalí na 1 000 obyvatel 15,4 14,6 24,0 19,1 19,2 18,0 20,5 19,4 19,8 18,5 Emigrants per 1 000 population
Přírůstek stěhováním -55 -21 -217 -72 -109 -4 -90 -105 -84 -60 Net migration
v tom: muži -28 -6 -63 -30 -73 -21 -60 -47 -38 -34 Males
ženy -27 -15 -154 -42 -36 17 -30 -58 -46 -26 Females
v tom ve věku:   0 - 14 -22 -8 -29 -24 -16 12 -25 -33 -17 -23 Age:   0 - 14 
15 - 64 -28 -2 -189 -43 -96 -47 -75 -68 -70 -40   15 - 64 
65 + -5 -11 1 -5 3 31 10 -4 3 3   65 + 
Přírůstek: celkový -32 -45 -195 -96 -125  -  -122 -107 -98 -55 Total increase
přirozený 23 -24 22 -24 -16 4 -32 -2 -14 5 Natural increase
stěhováním -55 -21 -217 -72 -109 -4 -90 -105 -84 -60 Net migration
Přírůstek na 1 000 obyvatel:                        
celkový -1,9 -2,6 -11,5 -5,7 -7,5  -  -7,3 -6,5 -6,0 -3,4 Net migration per 1 000 population
přirozený 1,3 -1,4 1,3 -1,4 -1,0 0,2 -1,9 -0,1 -0,9 0,3 Natural increase per 1 000 population
stěhováním -3,2 -1,2 -12,8 -4,3 -6,5 -0,2 -5,4 -6,4 -5,1 -3,7 Net migration per 1 000 population
                       
1) umělé přerušení  těhotenství                      
2) EUG = mimoděložní  těhotenství