Českotřebovský deník 255/2010 (2.9.)                                    

Ve středu 1. září přišlo poprvé do Základní školy Habrmanova celkem 55 nových žáků. Na děti se těšily paní učitelky Kamila Janíčková  a Eva Rejmanová. Noví žáčci byli spolu se svými rodiči uvítáni v krásně vyzdobených třídách. K úspěšnému vykročení do školních let jim popřál pan ředitel Zbyněk Slavík a jeho zástupce Michal Šindelář.
 
 
Ohlasy  na instalaci sochy Jana Pernera většinou negativní.

Okolo jdoucí chodci, většinou pravda ze starší generace dokonce pokřikují na pracující dlaždiče, dokončující úpravu prostranství okolo sochy , aby s tím nespěchali, protože "ta socha musí pryč", považují dílo za ostudu města, kterou jsme si mohli ušetřit. "Takové krásně řešené náměstí dostalo instalací sochy velkou ránu", atd. .Znovu se mě tážou, kdo tento návrh vybral  a zda by to tak udělal i nyní, po znalosti názorů veřejnosti. Někteří občané za mnou byli dokonce i doma, aby mi sdělili svůj názor a ohlas, se kterým se setkali, není jim jedno, že to takhle dopadlo...  O výběru sochy byl v prosinci 2009 zařazen tento článek, kde můžeme sochu vidět na modelu, zapracovaném ještě do kruhové křižovatky  ZDE. Porovnejme ještě na fotografiích sochu a její model z prosincové výstavy:
 
 
Stále jsem přemýšlela, kde jsem už něco podobného, jako je socha Pernera od  Jaromíra Garguláka viděla,

až mi došlo, že zřejmě na jaře v televizi, když byla dána do aukce jedna ze soch Alberta Giacomettiho. Několik obrázků jeho soch Vám posílám v příloze. Ať už se pan Gargulák inspiroval, nebo neinspiroval Giacomettim, je to v současné době jedno, jeho socha už Pernerovo náměstí "zdobí", ale alespoň v jednom můžeme být rádi, že je to socha právě od něho, stála "pouze" 2 miliony (jestli jsou mé informace správné), zatímco socha od pana Giacomettiho by byla nesrovnatelně dražší.  (Iva Stolínová)
 

K návrhu na přestěhování sochy sv. Václava

Návrh na přemístění sochy sv. Václava do míst již brzy nově vznikající pěší zóny na Splavě se mi zamlouvá. Možná bych ale přece jenom nevolil lokalitu u silnice na místo vodního prvku, ale spíše někde na ono náměstíčko u Vinotéky poblíž vodního prvku a myslím že by bylo velice pěkné, když by byla večer společně s vodním prvkem nasvícena. Jde především o to, že si myslím že by nedaleko hlavního průtahu městem dosti trpěla různými otřesy atd. přeci jenom už má také svoje roky a vytesána je pokud se nemýlím z pískovce. Čímž nechci určitě říci, že Vámi navrhovaná varianta by byla špatná. Každopádně jisté je, že nynější lokalizace sochy snad nejznámějšího českého světce a krále(patrně společně s Karlem IV.) je poměrně dosti nedůstojná a případná náprava by snad mohla připadat v úvahu i po stránce finanční. Toť ale již otázka pro nové zastupitelstvo                                                          Ondra Vavřín.
 
Modrý prapor na mozaice ústeckého Kulturního domu je ode dneška ještě modřejší.

Na vybledlém pozadí obrázku se nově natřený modrý prapor vyjímá zvlášť ostře, i dosud prosakující pruhy červené barvy byly dnes přetřeny. U pracujícího "umělce" se zastavují lidé a diví se, jiní povzbuzují. Bude z něho jistě slavný člověk. Už jenom tím, komu byla práce svěřena a neopravením jiných zřejmých vad zubem času narušené mozaiky si lze udělat obrázek o tom jakou úroveň bude nyní toto dílo mít. Tak trochu tristní je vedlejší transparent navozující akci "Výstava výtvarného umění".  Všichni, se kterými jsem mluvil, považují současnou akci za  první krok k tomu, aby byla tato mozaika celá zmizela a byla nahrazena jiným dílem. To zase nejde udělat beze změny druhé mozaiky souměrně umístěné a vůbec bez revitalizace fasády celého Kulturního domu.  Zadarmo to ale nebude. Zase dělám paralelu s Českou Třebovou: Zde jsme dokázali  vybudovat nejen plně funkční a moderní nové Pernerovo náměstí s dopravním terminálem, ale současně opravit fasády okolních domů, takže celý prostor působí svěžím dojmem novosti a revitalizace na novou kvalitu. Smutné hnědé kruhy na ústecké Kociánce  zatím tento pocit rozhodně nenavozují. A úprava té mozaiky na modro je opravdu koruna všemu. Nahoře snímek z minulého týdne, dole snímky z 2.9. (mm)
 
Na gymnáziích bude studovat maximálně 19 procent z celkového počtu populace šestnáctiletých 

Na gymnáziích v Pardubickém kraji by mělo v příštích letech studovat maximálně 19 procent z celkového počtu populace šestnáctiletých žáků (včetně žáků osmiletých gymnázií). Vyplývá to z usnesení, které vychází z demografické analýzy v jednotlivých okresech Pardubického kraje a kterým krajští radní reagují na nezbytnost změn ve středním školství. „Snižování počtu žáků ve všeobecně-vzdělávacích oborech středních škol na základě demografického poklesu vychází z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji z roku 2008. Výběr žáků pro studium na středních školách nabízejících všeobecné vzdělání spolu s doporučením vybírat budoucí žáky na základě přijímacích zkoušek by mělo zvýšit úroveň vzdělání na těchto školách,“ vysvětluje členka krajské rady Jana Pernicová zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči. Od školního roku 2011 - 2012 se tedy sníží počet tříd v prvních ročnících na gymnáziích z dnešních čtyřiceti na třicet dvě. Tento návrh měl být projednán na dnešním zasedání Rady Pardubického kraje 2. září 2010. Toto zásadní rozhodnutí vzal na vědomí také Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Podle členů tohoto poradního orgánu by se při posuzování toho, zda omezit počet tříd nebo zrušit celou školu, mělo vycházet nejen z dojezdových vzdáleností jednotlivých škol, ale také z úrovně poskytovaného vzdělání.