V pátek 3. září, třetí den školního roku se v klidové zóně na Starém náměstí konala akce organizovaná OS ČČK a dalšími organizacemi, která pod společným názvem "Světový den první pomoci"  představila zejména školákům, ale také dospělé veřejnosti všechny prvky záchranného systému ČR. Na několika stanovištích představili svoje vybavení a připravenost hasiči, městská policie, Armáda ČR představila centrum biologické ochrany, OS ČČK umožnil vyzkoušet si na modelech jednak život zachraňující výkony, resuscitaci a také i různé druhy obvazové techniky, svou techniku a vozidla předvedla Horská služba a svůj stánek zde měla také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Termín byl zvolen velmi vhodně, po začátku školního roku, kdy ještě nezačal pravidelní školní program. Podobné akce se budou konat také v dalších městech, např. v Ústí nad Orlicí a Lanškrouně.  

K této akci vydalo Město Česká Třebová tuto podrobnější zprávu:

V pátek 3. září 2010 proběhl od 10,00 do 15,00 hodin na  Starém náměstí v České  Třebové tradiční Světový den první pomoci, který pořádal  Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí pod  záštitou Města Česká Třebová, složky Integrovaného záchranného systému ČR a Pardubického kraje. Tato akce byla hojně navštívena dětmi z českotřebovských mateřských škol a žáky základních škol, ale těšila se i zájmu občanské veřejnosti.  Program tohoto dne byl velmi zajímavý a praktický zároveň: 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
- ukázky poskytování první pomoci,  ukázky maskování, prodej publikací s první pomocí

MĚSTSKÁ POLICIE Česká Třebová - výstava a ukázka techniky

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAMARÁD Česká Třebová  - soutěže pro děti

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Česká Třebová  - výstava a ukázka záchranné techniky

ARMÁDA ČR - Centrum biologické ochrany Těchonín  - výstava a ukázka záchranné techniky
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÝCH DRAH  územní pracoviště Česká Třebová - únik nebezpečných látek

DEN ZDRAVÍ S VZP 
- měření hladiny cukru v krvi - vyšetření cholesterolu - měření krevního tlaku, pulsu - měření hmotnosti a hladiny triglyceridů
- aktivity zdravotně preventivního charakteru - informace o kožních problémech - poradenství diabetes a lupénky
- sportovní a vědomostní soutěže

HORSKÁ SLUŽBA Čenkovice  - výstava a ukázka záchranné techniky
 
Policie ČR  - výstava a ukázka záchranné techniky
V rámci této akce proběhla také výstava a ukázky záchranné techniky a činnosti dobrovolných i profesionálních složek Integrovaného záchranného systému ČR. Potěšitelný byl evidentní zájem občanů o měření některých hodnot zdravotního stavu, např. krevního tlaku, hmotnosti, cholesterolu atd.  Vedle stánků VZP byla nainstalována trampolína pro děti, který byla v permanentním provozu.

Akci mediálně podpořili:
HIT Rádio Magic, OIK TV s.r.o.,  Orlický deník a Český rozhlas Pardubice. 

Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka