Českotřebovský deník 272/2011 (11.10.2011)                        

Českotřebováci na FESTA DEL PAESE (Městských slavnostech) 2011 v Agrate Brianza 

Ve dnech 30.09. – 03.10.2011 se v partnerském městě Agrate Brianza konala FESTA DEL PAESE 2011, které se již tradičně zúčastnili zástupci kulturních a sportovních organizací z našeho města. V letošním roce odjeli do Agrate členové oddílu basketbalu (13 – 15 let), hudební skupina NIL, která v letošním roce získala jednu z Cen města, jabkancoví umělci doplnění o členy River bandu.
Letošní návštěva zaujala různé skupiny občanů našeho partnerského města, zejména hudebníci měli více prostoru než se v počátku očekávalo. Oslovili návštěvníky výstav v rekonstruovaném objektu knihovny, poté zahráli v domově důchodců a v domově pro přestárlé řeholní sestry. Určitě na ně nezapomene 92letá občanka Agrate, které zahráli a zazpívali na závěrečném setkání se členy organizace C.A.I. Basketbalisté podali dobrý výkon, který ale bohužel nestačil na výhru. V příštím roce budou mít šanci na odvetu, neboť mladí soupeři by měli do našeho města přijet v době konání Týdne sportu.  Hudební skupina NIL získala své obdivovatele i v průběhu krátkého koncertu. Stejně jako v loňském roce se koncert uskutečnil na ploše před radnicí a musel být ukončen v 18  hodin vzhledem k jiným aktivitám v těsném sousedství radnice. Věříme, že i letošní návštěva italského partnerského města dokládá kvalitu vztahů mezi občany našich měst, a že se i další občané České Třebové  mohli přesvědčit o pohostinnosti našich italských přátel.

 


Učitelky ZŠ Habrmanova navázaly spolupráci v Itálii
V rámci spolupráce mezi základními školami se uskutečňují i setkání všech učitelek, které se od počátku do těchto aktivit zapojovaly. Zúčastňují se i ředitelky, které již v Agrate nepůsobí z různých důvodů (penze, změna pracoviště). Vždy si ale s radostí připomínají různé zážitky ze setkání. V loňském roce požádala bývalá ředitelka z agratské školy, zda by bylo možné navázat spolupráci se Základní školou Habrmanova, s níž spolupracovala v prvopočátku na úrovni prvního stupně. Tato spolupráce narážela zejména na jazykové problémy a také malým dětem se velmi stýskalo po rodičích, proto byla spolupráce ukončena. Nyní jako ředitelka školy v Peschiera Boromeo má velký zájem o tuto spolupráci, protože viděla velký přínos pro žáky i učitele své bývalé školy.  Na základě této nabídky se uskutečnilo první kontaktní setkání mezi ředitelem ZŠ Habrmanova PaedDr. Slavíkem a dvěma učitelkami angličtiny, p. Petrou Blažko a Janou Chmelařovou ve dnech 03. a 04.10.2011 . Na škole se malé české delegaci dostalo velmi vřelého přijetí, jak ze strany učitelů, dětí a také rodičů, kteří na večer připravili malé občerstvení. Velmi kladně tuto spolupráci hodnotí i učitelé italské školy, kteří vzhledem k velkému pracovnímu kolektivu mají možnost se  lépe poznat i navzájem. Děti se naučily první české slovo „Ahoj“ a mají velký zájem se do spolupráce zapojit. Reciproční návštěva italských učitelů by se měla uskutečnit příští rok na jaře.
Český svaz ochránců přírody Podorlicko v České Třebové
pořádá v neděli 16.10.2011 oblíbenou akci RODINA NA STEZCE  

Vycházka se soutěžemi na trase Smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka je určena pro dětské nebo rodinné týmy. Délka trasy je asi 4 km.
Začátek - u prvního zastavení naučné stezky v obci Rybník (u tenis. kurtů a fotbalového hřiště) průběžně od 14.00 do 16.00 hodin.
Konec - u restaurace Nad Hrází do 17.00 hodin.
Startovné : 30 Kč
 
Gargulákův Perner bude předmětem diskuzí asi dlouhodobě 

Je si toho vědom i sám autor sochy., Řekl, že svým dílem nechtěl rozdělit veřejnost na nějaké nesmiřitelné tábory, příznivce a  protivníky, že pouze navrhl svoji stylizaci, kterou porota, kterou nijak neovlivňoval, přijala. Spor tedy v podstatě není o tom, co autor díla vytvořil, udělal to na základě svého předloženého návrhu, jehož realizaci si soutěžní porota vybrala  a později na návrh poroty pak rada města jako volený zástupce veřejnosti objednala a z veřejných prostředků zaplatila (podle předem schváleného městského rozpočtu). Hodnocení  umělecké se nemusí s hodnocením veřejnosti ztotožňovat. Rada města přitom měla vycházet ze soutěžních podmínek, které sama schválila. Jde o to, zda byly tyto podmínky porotou (a následně pak radou města) dodrženy, nebo zda jejich splnění nebylo až tak striktně vyžadováno. Zdá se mi, že to druhé je spíše pravdou. Porota (a později rada města) byla tak oslněna předloženým návrhem díla, že na plnění soutěžních podmínek  tak nějak přísně nedbala. Asi tak, jako by byla vypsána soutěž na návrh osobního automobilu a  zvítězil návrh závodního monopostu pro 23. století. Také má spoustu předností, jen nesplňuje to základní, není určen pro původní účel (vozit osoby). V našem případě socha nezpodobňuje osobu inženýra Jana Pernera (ač to bylo přímo v soutěžních podmínkách stanoveno). Porota, zcela unesená Gargulákovým návrhem zapomněla na soutěžní podmínky a vybrala po svém. To je něco, jako by maturitní komise upravila maturitní řád a vyhlásila výsledky jen dle svého úsudku.  Jenže s tím dnes už nic neuděláme, myslím, že se již všechny všechny prostředky vyčerpaly, odvolání i petice totiž směřovaly ke stejné  radě města, která logicky svůj verdikt nezměnila. Nedalo se to ani očekávat, byť hlasování v radě bylo těsným poměrem jednoho hlasu. (mm)
 
Diskuze na téma Perner pokračuje i na webu, uvádím další odpověď p. Miroslava  Bartoše na repliku p. Šimona:  
"Pane Šimone, i když jsem upozornil že nechci hodnotit umělecké dílo, opět mně to vnucujete.Moje reakce byla na zesměšňující poznámku asi samozvaného znalce umění na občany kteří nesouhlasí s takto presentovanou podobou konkrétní osoby.Jestli si v Praze někdo vynutil takto znovu vytvořené sochy nevím.Ale nic to nemění na tom že kdyby to nechtěli v takovéto podobě tak by to nebylo.Co se týče pana Váni asi by takto hovořil kromě snad exibicionisty každý slušný člověk.Pochopitelně ale bez problému umělci stál. Já skutečně neporovnávám jak který umělec se s tímto porve ale myslím si že za jiný názor by neměl být nikdo zesměšňován a proto jsem tyto příklady uvedl.Zdraví Miroslav Bartoš
 
Hejtman a náměstek jednali se starosty o autobusové dopravě na Poličsku

Polička (11. 10. 2011) – O principech optimalizace veřejné dopravy v oblasti Poličska dnes hovořili se starosty obcí mikroregionu hejtman Radko Martínek, náměstek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý a zástupci firmy OREDO. Na městském úřadu společně řešili připomínky obcí k nově vznikajícímu autobusovému jízdnímu řádu. Dohodli se, že změny v jízdních řádech, které začnou platit od 11. prosince, budou i nadále předmětem jednání a připomínkování. Podle náměstka Tichého patří tyto změny k největším za poslední čtyři desetiletí.
„Není cílem Pardubického kraje, aby na dopravní obslužnosti ušetřil, ale aby lépe využil vložených peněz,“ řekl v úvodu hejtman Martínek. „Jestli máme dopravní obslužnost zajistit tak, jak jste byli zvyklí, musíme být efektivní.“ Vedení krajské samosprávy je přesvědčené, že autobusy musí jezdit racionálně, aby zbytečně nestály. „Na druhé straně je jednoznačné, že musíme najít způsob, jak zajistit cestu dětem do školy, lidem do práce a k lékaři,“ dodal hejtman. 
Jízdní řády organizátor dopravy společnost OREDO vyladí do poloviny příštího roku. „Kraj bude operativně řešit problémy v jízdních řádech tak, aby veřejná doprava od poloviny příštího roku fungovala bez problémů. Jedná se o úplné předělání jízdních řádů. Určitě to nějakou práci dá, nakonec doprava za tři čtvrtě miliardy, kterou kraj do autobusové dopravy vkládá, bude sloužit dobře,“ uvedl náměstek Jan Tichý. Ne vždy se ale podaří požadavku obcí vyhovět jako v případě Březiny. „Vždy hledáme kompromisy, aby byla zachována struktura, ale zvýšila se vytíženost. Tam, kde je doprava nepravidelná, jsme schopni zabezpečit radiobusy. Hledáme další a další způsoby, jak bychom za 750 milionů korun zajistili dopravu co nejlépe.“
Spokojenost neskrýval starosta obce Široký Důl Václav Vopařil: „Poprvé od nás bude jezdit autobus směrem na Litomyšl, což ocení zejména zaměstnanci masokombinátu nebo firmy Karla Flídra.“ Naopak zklamaný byl starosta Pavel Mareček z obce Nedvězí.  Jeho požadavek na zavedení  autobusu jednu hodinu po poledni do Bystrého  neprošel. Spoj využívá maximálně jeden člověk.  
Kraj koncipuje optimalizaci dopravy tak, aby na autobusovou dopravu navazovala i železniční. Hejtman i jeho náměstek věří, že dojde ke shodě s obcemi o podobě nové veřejné dopravy: „Musíme přesvědčit obyvatelstvo, že se vyplatí jezdit veřejnou dopravou. Chceme vytvořit takové podmínky, aby lidé nabyli dojmu, že se vyplatí veřejnou dopravou cestovat.“ Statistika je zatím nepříznivá, veřejnou dopravu využívá v Pardubickém kraji pravidelně 20 procent obyvatel, z toho 15 procent jezdí pravidelně autobusy a pět procent vlaky.   Průběžně dochází na webových stránkách OREDA k aktualizaci jízdních řádů.  
 
Ukázka zásahu hasičů ve střední škole v Poděbradské ul. v Pardubicích

Pardubice (11. 10. 2011) – V dopoledních hodinách uspořádal Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje ve spolupráci s dalšími partnery praktickou ukázku zásahu integrovaného záchranného systému při úniku nebezpečných látek z autocisterny. Akce se konala v areálu Střední průmyslové školy chemické Pardubice v rámci Mezinárodního roku chemie a při příležitosti 15. výročí od vzniku Transportního informačního a nehodového systému. Zahájil ji člen Bezpečnostní rady Pardubického kraje Václav Kroutil.
Cílem ukázky bylo seznámit žáky středních a základních škol se součinností hasičského záchranného sboru a Svazu chemického průmyslu při likvidaci úniku nebezpečné tekutiny, „V praxi jsme se na území kraje již několikrát přesvědčili, jak je důležitá součinnost integrovaného záchranného systému pro bezpečnost obyvatelstva,“ řekl v úvodu radní Václav Kroutil. „Akci jsme se rozhodli uspořádat v areálu chemické školy, protože zde byl v letošním roce otevřen nový obor Požární ochrana, který bude vychovávat mladou generaci odborníků. Jejich znalosti by měly přispět k prevenci vzniku nepříznivých mimořádných událostí,“ dodal.
O obor Požární ochrana se zaměřením na likvidaci chemických havárií byl u žáků zájem, do prvního ročníku jich letos nastoupilo 29. „Pardubický kraj zřídil tento specializovaných obor záměrně v Pardubicích.  Jedná se o vhodné spojení se školou, která má pro výchovu možných budoucích velitelů jednotek požární ochrany ty nejlepší předpoklady. Pardubice jsou známé chemickým průmyslem, jsou mimo jiné také důležitým dopravním uzlem, z čehož vyplývá možné ohrožení území s vysokou hustotou obyvatelstva,“ vysvětlil Kroutil.
Součástí dopoledního programu byla rovněž individuální prohlídka hasičské techniky a prohlídka laboratoří školy. Závěrem proběhla diskuze mezi žáky školy a přítomnými hasiči.
Spolupořadatelé akce: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje - Svaz chemického průmyslu
Synthesia, a. s., Paramo, a. s., Střední průmyslová škola chemická Pardubice