Českotřebovský deník 294/2011 (4.11.)                                  

Kulturní centrum Česká Třebová informuje

P R O   M I M O Ř Á D N Ý   Z Á J E M   O P A K U J E M E
Podzimní  koncert 
Velkého swingového orchestru při KC Česká Třebová,jeho sólistů a zpěváků
 
Host večera:               Laďa  K e r n d l     
Průvodní slovo:         Alfred  S t r e j č e k
Dirigent:                     Milan  Š p i č á k 
 
Sobota 26. listopadu 2011 ve 20.00 hodin Kulturní centrum – velký sál  Vstupné Kč 150,--
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny
 •  
 • Den válečných veteránů s rozšířeným programem  
 • Městský úřad, Městské muzeum, Městská knihovna, Čs. obec legionářská a ZO ČSOP Podorlicko v České Třebové
  nabízejí pořady při příležitosti Dne válečných veteránů a 150. výročí sjednocení Itálie
   
  Středa 09.11.2011 08:15 hod. „STOPY VÁLEK" Velký sál Kulturního centra
  Česká Třebová seminář pro gymnázium
  18:00 hod. „ITALSKÝ VEČER" Ekocentrum Podorlicko přednáška a promítání dokumentu pro veřejnost za přítomnosti delegace z partnerského města Agrate Brianza
  - přednáška ke 150 letům sjednocení Itálie
  - dokument „Vzpomínky na Cechy" - přednášející Martin Zahálka, člen Spolku přátel vojenské historie
   
  21:00 hod. „Z DÍLA ITALSKÝCH AUTORŮ"
  koncert pro veřejnost 
  varhanní koncert z děl italských mistrů v rotundě sv. Kateřiny
  v podání varhaníka Václava Uhlíře a Hany Medkové, soprán
   
  Čtvrtek 10.11.2011 09:00 hod. a 18:00 hod.
  „STOPY VÁLEK" - Velký sál Kulturního centra Česká Třebová
  seminář pro žáky základních škol  v s pracemi vystoupí studenti Gymnázia Česká Třebová a Středné odborné školy Svit
   
  „DOLOMITY 2011" aneb Po stopách 1. světové války v italských horách
  přednáška pro veřejnost Mgr. J. Dušánkové v Ekocentru Podorlicko o místech těžkých bojů rakouských a italských vojáků i o krásách Východních Dolomitů
   
  Pátek 11.11.2011 09:00 hod. Slavnostní akt při příležitosti „DNE VETERÁNU"
  u pomníku padlých ZS Habrmanova 
  pro veřejnost
  slavnostní projev ředitelka muzea Mgr. Jana Voleská
   
  Úterý 15.11.2011 17:00 hod. „STOPY VÁLEK" čítárna Městské knihovny
  seminář pro veřejnost o českotřebovských pomnících a válečné technice, připravený studenty gymnázia
   
  OREDO představilo další verzi koncepce na autobusové lince 900 do Ústí n.O. - viz ZDE
   
  Vítězným motivem na regionální vlakovou soupravu Pardubického kraje je Kunětická hora 

  Pardubický kraj společně s Českými drahami realizoval v letních měsících prázdninovou anketu, ve které mohla veřejnost hlasovat o podobě nových regionálních vlakových souprav. Z účastníků ankety bylo vylosováno deset výherců, kteří si nyní v sídle Pardubického kraje převezmou své ceny. Předají je náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý a ředitel Krajského centra osobní dopravy v Pardubickém kraji Michal Štěpán. Slavnostní setkání s výherci se uskuteční v pondělí 7. listopadu 2011 od 14 hodin v jednacím sále Rady Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice. Prázdninová anketa byla pokračováním projektu, jehož cílem je formou polepů nových nízkopodlažních souprav zatraktivnit cestování na železnici a zároveň podpořit rozvoj cestovního ruchu. Již dříve Pardubický kraj spolu s Českými drahami vybral deset motivů. Další téma již bylo na volbě veřejnosti. Hlasovat mohli lidé na internetu i prostřednictvím hlasovacích schránek umístěných na železničních stanicích v Pardubickém kraji. Z pěti nabízených témat s regionálními motivy vybralo více než 2700 účastníků ankety svého vítěze – symbol Pardubického kraje Kunětickou horu.

   

  Oficiální otevření rekonstruované silnice II/312 Pastviny – Mladkov bude ve čtvrtek dne 10. listopadu  2011 v Pastvinách na křižovatce u parkoviště.

  Program:  krátké pozdravy zástupců investora, zhotovitele, zástupců místních samospráv,  odhalení pamětní plakety,  přestřižení pásky a uvedení silnice do provozu včetně společné jízdy rekonstruovaným úsekem silnice do Mladkova. Akce se zúčastní za polskou stranu vicemaršálek Dolnoslezského vojvodství zodpovědný za oblast infrastruktury a zdraví Jerzy Łużniak a za českou stranu náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.