Zemřel PhDr. Jindřich Růžička, CSc.                                   

PhDr. Jindřich Růžička byl významný českotřebovský rodák, historik a archivář, celý svůj profesní život spojil  se sousedním městem Litomyšl, kde pracoval ve funkci ředitele okresního archivu. Zemřel po krátké těžké nemoci dne 7. ledna ve věku 84 let.
Narodil se 4. dubna 1926 v České Třebové. V roce 1945 zde absolvoval reálné gymnázium  Po skončení druhé světové války studoval v letech 1945-1947 na Filozofické fakultě Karlovy univerzity učitelskou kombinaci předmětů filozofie - dějepis, v letech 1947-1950 pak absolvoval odborné studium československých dějin a pomocných věd historických a souběžně navštěvoval pražskou Státní archivní školu. K dosažení doktorátu obhájil v roce 1950 u akademika Václava Vojtíška dizertační práci z diplomatiky O nejstarší knize města České Třebové, která vyšla později také tiskem. Nastoupil jako správce městského muzea a archivu v Litomyšli, v roce 1953 se stal vedoucím městského, od roku 1955 Okresního archivu v Litomyšli. V roce 1957 se ujal vedení litomyšlské městské kroniky, kterou doplnil retro­spektivně údaji od roku 1955 a vedl ji až do roku 1976. Ve funkci ředitele Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, jenž vznikl po územní reorganizaci v roce 1960, setrval až do roku 1987, kdy odešel do důchodu.
Pro Růžičkovo dílo je příznačné, že v popředí jeho zájmu  stojí osobnost, skrze níž charakterizuje určitou dobu. Dále je to filosofický nadhled, se kterým přistupuje ke zpracování tématu. Neutápí se v detailech, jde mu především o dějiny myšlenek. Proto jeho studie mají širší význam.   V minulosti vidí výzvu k dialogu - prostřednictvím poznání minulosti usiluje o lepší porozumění současnosti. Jindřich Růžička během svého působení v Litomyšli nikdy nezapomněl na své rodné město. V České Třebové má stále spoustu přátel, mnohokrát jsme mohli navštívit jeho přednášky, několikrát otevíral svým pozoruhodným projevem českotřebovské výstavy, ani nám v redakci Českotřebovského zpravodaje nikdy neodmítl pomoc a spolupráci. Podílel se na přípravě známého sborníku k 700. výročí existence České Třebové (1978), pro který zpracoval kapitolu o historii města od období kolonizace do husitské doby. Podílel se také na vydání zajímavé brožury o F.M. Klácelovi, velmi pěstoval osobnost H.G. Schauera, který v mladém věku zemřel  při léčení v lázních na Horách u České Třebové. Na vedlejší fotografii si připomínáme jeho projev při odhalení pamětní desky spisovateli F.V. Krejčímu  dne 4. října 1997, pořízení na základě iniciativy PhDr. Antonína Janušky.  Prostřednictvím Jindřicha Růžičky jsme získali kontakt na další významné osobnosti, z jejichž publikační činnosti jsme mohli čerpat a využít ji ve prospěch našeho Českotřebovského zpravodaje a našeho města. Jindřichu Růžičkovi jsme tedy v mnohém zavázáni. Ať svým dílem a kritickými poznámkami nadále vnášel rozruch do kulturního dění také v našem městě.  Čest jeho památce!
                                                                                                                                                                  Milan Mikolecký


Osobnost Dr. Jindřicha Růžičky si připomeneme fundovaným nekrologem litomyšlského archiváře Mgr. Oldřicha Pakosty, který najdete na odkazu ZDE.  Další fotografie Dr. Růžičky zachycuje Dr. Jindřicha Růžičku na jedné z besed věnované 700. výročí první zmínky o České Třebové v roce 1978 v restauraci Javorka. Na fotografii poznáme mnohé pamětníky, kteří již dnes nežijí a se kterými dr. Jindřich Růžička úzce spolupracoval. Další dvě fotografie  byly pořízeny  na oslavách 100 let českotřebovského gymnázia v záběru června 2009  (Foto Martin Šebela a Milan Mikolecký)


Je symbolické, že pohřeb zesnulého PhDr. Jindřicha Růžičky se uskuteční v úterý dne 18. ledna 2011 v obřadní síni českotřebovského krematoria. od 12 hodin, tedy ve svém rodném městě......