Českotřebovský deník 88/2011 (25.3.)                                    

Velkolepý koncert Řetůvanky - Ovace ve stoje pro Dobromila Keprta                                                   

Gratulace a poděkování od  Jiřího Zemana, kterého právě Dobromil Keprt přivedl k hudbě a k dechovce, také od starosty města Jaroslava Zedníka a ředitele Kulturního centra doc. Mgr. Františka Preislera. Více bude v samostatném článku.

 
Samosprávy se dohodly – do Litomyšle vlaky pojedou 

Litomyšl (25. 3. 2011) – Na městském úřadu v Litomyšli se dnes uskutečnilo další jednání mezi Pardubickým krajem a starosty dotčených obcí, jehož tématem byla optimalizace veřejné dopravy. Výsledek je nyní přijatelný pro všechny strany.
Kromě domácí Litomyšle přijeli starostové Hrušové, Cerekvice, Tržku a obce Řídký. Jednání, kterého se zúčastnil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jan Tichý, navázalo na předchozí projednávání této otázky a jeho hlavním cílem bylo rozhodnout, který z navrhnutých způsobů optimalizace bude nejvíce vyhovovat občanům regionu.
Starostům byly předloženy tři varianty řešení optimalizace železničního úseku Vysoké Mýto město – Litomyšl. Ve hře bylo zachování statu quo, plné nahrazení vlaků autobusovými spoji nebo kombinace obou způsobů dopravy. Zachování stávajícího stavu by přitom bylo ekonomicky nevýhodné, další dvě varianty jsou v tomto ohledu srovnatelné. Zástupci regionálních samospráv se nakonec s krajem shodly na kombinované variantě obsluhy.  „Vstřícnost starostů při našem jednání umožní kraji ušetřit značné finanční prostředky, které budou dobře využity v rámci veřejné dopravy v kraji,“ řekl po jednání náměstek hejtmana Jan Tichý.
„Město Litomyšl od počátku chápe snahu kraje zlepšit systém veřejné dopravy a jsme rádi, že jsme po dvou jednáních nalezli shodu na zachování veřejností skutečně využívaných vlakových spojů, přičemž budou posíleny autobusové spoje do Chocně a České Třebové s návazností na vlaky dálkové přepravy,“ uzavřel starosta Litomyšle Michal Kortyš. 
 
Vysoké Mýto s optimalizací dopravy souhlasí 

Vysoké Mýto (25. 3. 2011) – Vedení Pardubického kraje s organizátorem regionální dopravy, firmou Oredo, dnes na radnici ve Vysokém Mýtě absolvovalo jednání o optimalizaci veřejné dopravy. Náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jana Tichého tady přijal starosta města Miloslav Soušek. Na variantě, která počítá s obsluhou regionu prostřednictvím kombinace vlakové a autobusové dopravy, se obě strany bez problémů shodly. S návrhem kraje, který chce nevyužívané vlakové spoje nahradit autobusovými linkami, nemá samospráva ve Vysokém Mýtě  vzhledem k rozdílu ve výši úhrady prokazatelné ztráty možnosti výrazně ušetřit finanční prostředky problém. „Úplné zrušení vlakových spojů, to by byl nesmysl, ale kombinace vlakové a autobusové dopravy je logická,“ uvedl při jednání starosta Vysokého Mýta Soušek. Tématem k řešení na vysokomýtské radnici tak nebyla ani tak samotná optimalizace dopravy, jako spíš řešení otázky využití městských pozemků v blízkosti železniční zastávky Vysoké Mýto město. Ty bude potřeba využít pro výstavbu přestupního terminálu, který by cestujícím umožnil pohodlný přestup z autobusu na vlak a naopak. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě o přestupu autobus-vlak a zároveň jsme se domluvili na budoucí koordinaci jízdních řádů po případném vzniku příměstské hromadné dopravy mezi Vysokým Mýtem a Chocní,“ řekl po jednání náměstek hejtmana Tichý.

 

RESTAURANT NAD HRÁZÍ SRNOV, Rybník, Česká Třebová srdečně zve:  

10.4.2011 od 11.00 hodin /po celý den v restauraci/
na PRODEJNÍ VÝSTAVU VELIKONOČNÍCH MEDOVÝCH PERNÍČKŮ  p. IVETY RÁBOVÉ
30.4.2011 od 18.00 hodin na tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC
- specialita večera KRŮTA NA ROŽNI  
/občerstvení zajištěno, krytá terasa,hudba/   -   telefon: 602 113 339
 
Ani letos se tradice družebních setkání hokejistů nepřerušila  

HK Podskalka Svit -  TJ Lokomotiva Česká Třebová  4:7 (2:1,1:2,1:4) 
Svit – Česká Třebová, to není jen hokejové střetnutí, ale už i setkání kamarádů dvou družebních měst. Letos byli po dohodě hostitelé ze Slovenska. Bohužel mnozí třebovští hráči, kteří slibovali po loňském utkání u nás, že napřesrok do Svitu pojedou, se opět nezúčastnili. A tak v pátek 18.března vyrazil na cestu jen menší autobus s řidičkou, panem Fišarem, zástupci výboru oddílu Zbyňkem Rudou a Břeťou Zemanem a 10 hráči včetně Bohuslava Dobrouckého a Michalem Smolou st. a ml. Brankář se na poslední chvíli pro pracovní povinnosti omluvil a tak už během cesty se spekulovalo, kdo se postaví mezi tyče. Jako zástupci města se také stejným směrem vydala trojice starosta Jaroslav Zedník, místostarosta Dobromil Keprt a zastupitel Radko Jasanský.   Více ZDE
 
ÚMRTÍ V BŘEZNU   

Helena Sršňová, nar. 1951 Česká Třebová
Josef Havelka, nar. 1942 Česká Třebová
Rudolfa Fejlová nar. 1923 Česká Třebová
Jiří Hampl nar. 1943 Česká Třebová
Vlastimila Kolářová nar. 1931 Česká Třebová
Zdeňka Burešová nar. 1942 Česká Třebová
Vlasta Skalická Rösslerová nar. 1919 Rybník
Zdeněk Marek nar.1921 Česká Třebová - Parník
Karel Bělka nar. 1940 Česká Třebová
Jan Gottfried nar. 1923 Česká Třebová
Pavel Mikl, nar. 1920 Česká Třebová - Svinná
Ludmila Greplová, nar. 1939 Rybník
Milena Kozlová nar. 1924 Česká Třebová
Jaroslav Sýkora nar. 1944 Česká Třebová
MUDr. Květa Pospíšilová nar. 1929 Česká Třebová
Jan Weidenthaler nar. 1939 Česká Třebová
František Trčka nar. 1934 Česká Třebová
Jiří Černý nar. 1962 Česká Třebová   Čest jejich památce !
 
Vinaři: kvalitu vína výrazně ovlivňuje způsob lahvování 

Způsob lahvování a uchovávání vín je důležitým faktorem pro výslednou kvalitu a chuť vína. Nečisté lahve, nedostatečná ochranná atmosféra a neodpovídající skladovací podmínky způsobují zhoršení kvality, kterou spotřebitel po prvním ochutnání pozná. Proto vinaři investují do moderních technologií, aby vína udržela svoji kvalitu a vůni.  „Pokud totiž víno uzavřete do láhve, která není absolutně čistá, může dojít k narušení chuti a zhoršení kvality vína. To znamená, že pokud máte skvělé víno a podceníte závěrečnou fázi – lahvování, víno ztratí svoji kvalitu a spotřebitel je pak zklamaný,“ upozorňuje Karel Lyčka z Vinia Velké Pavlovice a dodává, že vloni investovali do zcela nové a moderní lahvovací linky a pořídili novou pračku lahví. Moderní technologie totiž zaručují, že spotřebitelé si doma otevřou láhev s vínem, a to bude mít stejnou kvalitu, jako před uzavřením do ní. Dříve než je víno stáčeno do skleněných lahví, musí tyto lahve projít důkladným čištěním. Teprve poté, co lahve projdou speciální pračkou, se začnou plnit vínem. Lahve nejsou plněny až po samý okraj, ale vždy zůstává rezerva pro ochranný dusíkový obal, který brání zbytečnému okysličení vína. Na závěr je víno uzavřeno korkem. Češi skladují vína nejčastěji v komoře. Díky moderní technologii nepřijdou vína o kvalitu Češi si vína při běžném nákupu dávají do vozíku stále častěji. Aby víno udrželo svoji kvalitu, mělo by být skladováno v příznivých podmínkách, které však často v domácnostech nejsou. Moderní lahvování s ochrannou atmosférou však zvyšuje odolnost vína i v nevyhovujících podmínkách. „Díky novým technologiím umíme vína lépe ošetřit, aby mohlo být skladováno v běžných domácích podmínkách,“ říká Karel Lyčka.  Současní spotřebitelé vyžadují kvalitu a také komfort. A právě díky modernímu způsobu lahvování vín dokážou vinaři uspokojit tyto požadavky.                                                                                                                                             Bc. Pavla Janoušková