Českotřebovský deník  132/2011  (11.5.)                               
V neděli proběhl na zimním stadionu 2. ročník Ultimátních zápasů MMA

Opět se jednalo o zajímavou událost, navíc jako vhodné využití zimního stadionu v  jarní a letní sezóně. Fotografie Vojtěcha Soukupa najdete ve velkém počtu na tomto odkazu  https://picasaweb.google.com/vojtechsoukup/EastBohemiaRingII?authkey=Gv1sRgCPPxo7WL_drTyQE# 
 

Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Česká Třebová (35. kanál)

Na konci června ČT vypne 9 analogových vysílačů velkého výkonu a 174 analogových vysílačů malého výkonu. Jedním z nich je i ten v České Třebové.  Ve čtvrtek 30. června 2011 v pozdních večerních hodinách ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT1 Česká Třebová (35. kanál). Jeho vysílání bude od 23. týdne označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky), vedle něhož se bude průběžně objevovat také textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu diváci snadno poznají, že přijímají signál z vysílače, jehož vypnutí se blíží. Více ZDE

Florbalový turnaj v České Třebové  vyhrálo Orlicko-Třebovsko


Česká Třebová – Soutěžní sezóna všech florbalistů je již u konce, a tak nastává čas různých turnajů. Dva o uplynulém víkendu uspořádal českotřebovský florbalový klub v tělocvičně ZŠ Nádražní.  Sobota patřila již čtvrtému ročníku turnaje mužů. V tělocvičně se od 8 hodin postupně střetávalo osm družstev a k vidění byly líté boje, mnohdy prošpikované pěknými florbalovými akcemi. Z vítězství se radovalo mužstvo nazvané Legendární práskači do bot složené převážně z hráčů rezervy druholigových Svitav, které si ve finále poradilo v poměru 8:1 s královéhradeckými Myšáky. Třetí příčku obsadil tým Hradecký Fosy. Obě hradecká mužstva jsou mimo jiné účastníky amatérské ligy v hlavním městě sousedního kraje.  Neděle patřila mladším žákům. Pět družstev z České Třebové a blízkého okolí se postupně střetávalo každý s každým, aby si vybojovala co nejlepší postavení v tabulce pro následné závěrečné boje o konečné umístění. Turnajem nejlépe procházela družstva FbK Orlicko-Třebovsko a FbK Svitavy a právem se střetla ve finále. V něm dominovalo družstvo Orlicko-Třebovsko a díky jasné výhře 8:3 si jeho hráči odnesli pohár za první místo. Pořádající FbK Česká Třebová získal po těsném vítězství 2:1 nad FBC Peaksport Litomyšl místo třetí. Na posledním, pátém, místě při svém vůbec prvním turnaji skončil tým DJ Dlouhá Třebová, jehož hráči sbírali své první zápasové statistiky. Nejlepším hráčem byl vyhlášen David Čermák ze Svitav, brankářem pak českotřebovský Ondřej Novotný. (Momentka z utkání o 3. místo Č. Třebová – Litomyšl 2:1)
 
Nový odkaz na web smyslově naučné stezky Údolím Skuhrovského potoka

Není aktualizovaný, stará verze je ale plně funkční, jistě bude postupně obměněna a doplněna..   http://stezky.csop-podorlicko.cz
 
Rozhledna na Kozlovském kopci je nyní opět otevřena - v květnu a červnu o sobotách a nedělích.

 Má opět velmi dobrou návštěvnost, stejně jako Chata Maxe Švabnského.  První  turisté byli letos na rozhledně již o velikonocích. A bylo jich hodně.  Je otevřena celodenně a zůstává cílem cyklistů na vyjížďkách, motoristů i pěších turistů, také rodin s dětmi. V okolí chaty je totiž pěkné dětské hřiště, k tomu k dispozici občerstvení. O víkendu 14. a 15. května zde bude od 10 do 17 hodin testování špičkových jízdních kol . Přijďte se podívat! 
 

Poděkování z Domova pro seniory v Bezděkově  

Obyvatelé tímto děkuji panu Skalickému a panu Zoubkovi, kteří nám pravidelně (každý měsíc) přicházejí do Domova zahrát a zazpívat. Vždy se na ně těšíme a zpíváme s nimi. Hudba je pro nás potěšení, přijdeme hned na jiné myšlenky.  Za to jim patří velký dík!! S přáním všeho dobra, díků a pevného zdraví jim přejí obyvatelé Domova.
 
Rozšíření teplovodu na Trávníku a napojení na uzlovou kotelnu DKV    

Rozsah stavby:  Teplovodní potrubí propojí stávající soustavy centrálního zásobování teplem s jednotlivými blokovými kotelnami s napojením na větší zdroj mimo centrum města, uzlovou kotelnu DKV Česká Třebová. V prostorách kotelen budou zřízeny předávací stanice tepla. Trasa "A" potrubí teplovodu je vedena ulicemi Mlýnská, za bytovými domy čp. 1751, 1750, 1749 a 1906 a dále sídlištěm Trávník, kde se rozděluje do dvou tras : trasa " A1" vedoucí ke kotelně "Trávník" a trasa "A2" vedoucí ke kotelně "TEZA -Habrmanova". Odbor výstavby Městského úřadu v České Třebové, jako stavební úřad spojil územní a stavební řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den  10.6.201 1 v 9.00 hodin
 
Zemřel PhDr. Jan KAPUSTA  kulturní a muzejní pracovník, hudební vědec a publicista 

Narodil se 7. prosince 1932 v České Třebové. Ve Třebové chodil ještě na měšťanku, Maturoval na gymnáziu v Lanškrouně v roce 1951, pokračoval ve studiu na filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci (obor hudební věda, estetika a historie). Po ukončení studia pracoval převážnou část života v muzejnictví, a to v Zábřehu, Olomouci, Litomyšli a Poličce. Byl autorem trvalých expozic litomyšlského a poličského muzea, zasloužil se o vznik Památníku Bohuslava Martinů v Poličce a vypracoval scénáře mnoha příležitostných výstav. Řadu let byl redaktorem periodika Zprávy z muzeí od Trstěnické stezky, v němž publikoval celou řadu důležitých příspěvků. V roce 1983 byl donucen z politických důvodů práci v muzejnictví opustit. Až do odchodu do důchodu pracoval ve Státním rybářství v Litomyšli jako pomocný dělník. Stále se ale věnoval publikační činnosti. Středem jeho zájmu bylo a je výtvarné umění a hudební věda, zejména pak sociologie hudby. Napsal více než  430 studií, článků a textů katalogů výstav a 10 samostatných monografií. Jako zakládající člen Společnosti Bohuslava Martinů každoročně připravoval do sousední malé vesničky Vlčkova na poslední víkend v květnu slavnost Otevírání studánek. Spolu s několika kulturními činiteli měl velký podíl na převozu ostatků Bohuslava Martinů do vlasti. V roce 2010 mu byla udělena Medaile Bohuslava Martinů za šíření skladatelova odkazu.  Podílel se také na kulturním dění města Litomyšle a širšího regionu (přednášková činnost, práce v kulturních komisích, ve výborech Smetanovy Litomyšle a Mladé Smetanovy Litomyšle, v Mužském pěveckém sboru). Přesto, že bydlel v Litomyšli, na své rodné město nikdy nezapomněl. Neunikla mu jediná výstava s výtvarným zaměřením, která se v České Třebové uskutečnila, některé z nich sám zahajoval. Ve šlépějích otce kráčí syn Jan Kapusta mladší, absolvent Ústavu dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1980 působil v Galerii výtvarného umění v Náchodě (historik umění, ředitel).  Zemřel ve věku 78 let  7. května, poslední rozloučení bude 17. 5. v českotřebovském krematoriu.
 
Petice střídá petici 

 Současný svět si bez petic nelze ani představit . je to jediná možnost, kdy musí být názor petičníků nějak povšimnut.   Hodně petic dnes vyvolala snaha o optimalizaci  veřejné dopravy. Pověřená firma připravující podklady  zasela spoustu zla a nejistoty, dlouho vytvářené stereotypy se mají najednou měnit, na jedné straně se ušetří, na druhé straně vzniknou již neodstranitelné škody v podobě zdevastovaných tratí, po kterých nejezdí žádné vlaky.  Zajímavé je že to vůbec nevadí Správě železniční dopravní cesty, která je majitelem a správcem tratí a zajišťuje zde veřejnou dopravu podle objednávek a to nejen dopravu osobní a nákladní. Více ZDE
 
Optimalizace dopravy na Ústecku pokračuje  

Ústí nad Orlicí (11. 5. 2011) -  Další schůzka k projednávání optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji proběhla dnes v Ústí nad Orlicí. Zástupci Pardubického kraje jednali se starosty o změnách dopravní obslužnosti na trase 010 Choceň - Ústí nad Orlicí – Letohrad. Nejdiskutovanějším tématem setkání bylo projíždění železniční zastávky Bezpráví.
Tomáš Záruba ze společnosti Oredo v úvodu zdůraznil, že plánované změny jsou koncipovány tak, aby zatraktivnily autobusovou a železniční dopravu pro většinu cestujících: „Chceme, aby na sebe spoje navazovaly a jezdily v takových intervalech, aby vyhovovaly co největšímu počtu cestujících.“ Optimalizace počítá s efektivní železniční dopravou mezi městy v regionu, na které bude navazovat autobusová doprava. 
Hlavním bodem jednání bylo projíždění železniční zastávky Bezpráví. Starosta Orlického Podhůří Josef Novák upozornil na petici občanů z okolí této zastávky, kteří se záměrem nesouhlasí. Projížděním zastávky by podle nich byla znemožněna doprava do této oblasti. „Chci zástupce kraje i firmy Oredo pozvat na setkání s občany, aby jim plánované změny řádně vysvětlili,“ uvedl starosta Josef Novák. Optimalizace počítá s tím, že železniční zastávku Bezpráví nahradí autobusový spoj z osady Klopoty. Změnu podporuje vyšší počet obyvatel a chatařů v oblasti. „Nechceme lidem dopravu znemožnit, ale chceme jim nabídnout lepší a efektivnější variantu,“ vyjádřil se Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice. 
Starostové s optimalizací dopravy v regionu souhlasili. Na projíždění zastávky Bezpráví se ovšem nedomluvili, proto bylo naplánováno veřejné setkání s občany a chataři z Bezpráví, kde bude záměr znovu projednán.  Zástupci obcí ocenili hlavně snahu o zlepšení návaznosti vlakových a autobusových spojů v regionu i plánované zavedení zónově-relačního tarifu, který umožní nákup jízdenek dle daných tarifů a umožní přestupování mezi vlaky a autobusy bez placení na každém přestupu. Tarifní jízdné by mělo fungovat v rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje, do budoucna je počítáno s jeho rozšířením do dalších krajů.

 

S optimalizací starostové Moravskotřebovska souhlasí  

Moravská Třebová (11. 5. 2011) – Po jednání o optimalizaci veřejné dopravy na Orlickoústecku absolvovalo vedení Pardubického kraje jednání se stejným tématem v Moravské Třebové. Tady se optimalizace dotkne železničních tratí číslo 262 mezi Moravskou Třebovou a Velkými Opatovicemi a číslo 271 mezi Chornicemi a Dzbelem, na kterých kraj nebude objednávat osobní železniční dopravu a nahradí ji autobusy.
Zástupci samospráv obcí dotčených záměrem optimalizace v této lokalitě byli seznámeni s autobusovými linkami, které vlakovou dopravu nahradí. Jejich připomínky pak směřovaly mimo jiné k trasování některých autobusových linek, které podle prvotního návrhu vedly po nevhodných komunikacích. Tento problém byl přímo na jednání vyřešen, když ve spolupráci se starosty došlo ke shodě na výhodnějších trasách. Zároveň starostové vyjádřili obavy z duplicity stávajících a náhradních autobusových spojů. „Dnes tady řešíme autobusovou náhradu neobjednávaných vlakových spojů a poté, co se na koncepci optimalizace veřejné dopravy shodneme, budeme řešit kompletní systém dopravní obslužnosti kraje,“ vysvětlil náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.
S vámi navrhovanou optimalizací nemám problém, chápu, že dotování vlaků je dražší než dotování autobusů, rozumím i tomu, že lidé budou mít k dispozici více nástupních míst a další pozitiva, která optimalizace přinese,“ řekl při jednání starosta Chornic Jiří Smékal. „Potřebuji od vás ale i další informace, například o tom, jak je vypočtena ztráta vlakové dopravy, abych to mohl lidem vysvětlit.“  „Četl jsem o protestech proti optimalizaci v jiných částech kraje a musím říct, že tady to vidíme opravdu ekonomičtěji,“ vysvětlil své kladné stanovisko starosta Jevíčka Roman Müller. „Když vidím motorák se dvěma vagóny, ve kterém je jenom strojvedoucí, zkrátka cesta musí vést jinudy, pokud dokážeme region dopravně obsloužit vhodněji.
Z hlediska města Moravská Třebová vidím záměr optimalizace jako pozitivní, neboť nabídne v rámci dopravy občanům kvalitnější služby propojené na stávající systém dopravy,“ uvedl na konci jednání starosta Moravské Třebové Miloš Izák.
Výsledkem jednání v Moravské Třebové je, stejně jako na předcházejících místech kraje, shoda s místními samosprávami na projektu optimalizace, která tak i tady může pokračovat.

 

Rozpačitý výsledek jednání ministrů Bárty a Bessera na orlickoústeckém nádraží  

Dva měsíce signatáři petice za záchranu ústeckého nádraží čekali a mlčeli. Nic konkrétního se kolem nádraží neděje. Stavebně-historický průzkum prováděný Národním památkovým ústavem ještě nezačal, mezirezortní komise je ve vleku SŽDC, vznikla nová petice za důstojné odbavení cestujících v Ústí nad orlicí a zatím ji město ji ignoruje,  zprávu o ní nechce dát na své webové stránky, když v případě Kerhartické petice tam petiční web vlípli v ten samý den, kdy vznikla).V pardubické MfDnes vychází ve čtvrtek 12.5. článek, ve kterém Marek Dian coby šéf mezirezortní komise uvádí , že komise zasedá, ale vlastně ještě nic neví a vše se řeší. A to prosím komise už pět měsíců funguje!  V únoru bylo sdružení Nádraží nedáme vyzváno, aby dodali čtyři členy komise, kteří budou zasedat v pracovní komisi při mezirezortní komisi. Pracovní komise zasedá, ale O.s. Nádraží nedáme zatím nebylo pozváno a ani nezískali jakékoliv informace o průběhu či závěrech jednání. Žádost u přijetí u nového ministra dopravy o jednání nebyla vyslyšena.
České dráhy budovu nijak neudržují , je pokrytá zaprášenými pavučinami a lidem se bez rozdílu zvedá žaludek, když mají čekat na vlak. Nedivme se tedy, že chtějí něco nového - čistého.   jedinou možností bude  tedy podání podnětu k zahájení správního řízení s vlastníkem budovy pro podezření z porušení památkového zákona. Ten mu ukládá pečovat o kulturní památku, aby nedegradovala, nebyla ničena atd. Uvidíme, jestli to pomůže.  Zatím ovšem takové podání nebylo odesláno, zatím probíhají diskuze. K nějakému zásahu to však spěje,  nelze stále jen čekat  a čekat... (mm)  Fotografie  dokumentují bídný stav nádraží, o které se léta nikdo nestará a hlasité sliby jej nezachrání....