Českotřebovský deník 156/2011   (7.6.)                                  

II. závěrečný koncert ZUŠ  představil také soubory a taneční  obor. 

II. koncert se konal ve velkém sále  Kulturního centra, kde je možné využít větší jeviště tak, aby na koncertu mohly vystoupit také soubory a taneční obor školy. Díky tomu byl program koncertu velmi pestrý. Do programu bylo zařazeno 18  programových čísel. Mimo dvou pěveckých sborů  vystoupil smyčcový orchestr, saxofonový soubor a populární taneční orchestr školy. Před přestávkou pak byly v programu zařazeny dvě nejlepší vystoupení žákyň tanečního oboru školy. Před zahájením koncertu se i na tomto koncertu konalo  ocenění  nejlepších  žáků školy a absolventů I. a II. cyklu.  Fotografická dokumentace koncertu zajištěná Mgr. Milanou Soukupovou a Vojtěchem Soukupem je uvedena v samostatném souboru ZDE

SMUTNÁ ZPRÁVA:  DNE 18. KVĚTNA 2011 ZEMŘEL PO DLOUHÉ TĚŽKÉ NEMOCI VE VĚKU 64 LET NÁŠ KAMARÁD A DLOUHOLETÝ ČESKOTŘEBOVSKÝ TENISTA MILOŠ HURKA 
Zprávy z tenisu:  - Pardubický krajský přebor dospělých - tabulka     
 
Pořadí Klub Vítězství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce
1
TK Ústí n. Orlicí A
4
0
33:3
67:10
439:185
8
2
TK Česká Třebová A
4
0
29:7
60:18
408:280
8
3
USK Pardubice
2
2
15:21
32:47
316:357
6
4
TK Ústí n. Orlicí B
2
2
13:23
37:52
376:418
6
5
LTC Vysoké Mýto
1
3
19:17
44:37
357:329
5
6
TK SB Světlá n.Sáz.
1
3
14:22
31:50
297:386
5
7
TC Přelouč
1
2
10:17
23:35
230:271
4
8
TC Jevíčko
0
3
2:25
5:50
119:316
3
 
V Pardubickém kraji se věnuje dobrovolnictví každý osmý člověk  

Pardubice 7. června 2011 Pro neziskový sektor pracuje pravidelně dobrovolně bez nároku na odměnu 12 % obyvatel Pardubického kraje. Nejčastěji se věnují činnostem v přírodě, ačkoliv si sami myslí, že dobrovolnou pomoc potřebují především handicapovaní a senioři. Dobrovolnictví lidé z Pardubicka berou jako příjemné zpestření pracovního stereotypu a tvrdí, že by neziskovému sektoru pomáhali více, kdyby za ně dobrovolnou práci zorganizoval zaměstnavatel. Vyplynulo to z průzkumu, který nechal Vodafone vypracovat u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví.  Obyvatelé Pardubického kraje mají k dobrovolné práci pro neziskový sektor stejně vlažný vztah jako většina Čechů obecně. Pravidelně dobrovolničí 12 % z nich, tu a tam se dobrovolně zapojí 34 %. V celorepublikovém průměru dobrovolničí pravidelně právě 12 % Čechů. Třetina lidí z Pardubicka  a okolí nedobrovolničila podle průzkumu nikdy. Většina z nich ale tvrdí, že by pomáhali mnohem více a ochotněji, kdyby za ně práci pro neziskovou nebo prospěšnou organizaci zajistil zaměstnavatel. To podle průzkumu aktivně umožňuje v Pardubickém kraji 22 % firem, což je nejvíce ze všech krajů. Z velkých firem takto podporuje dobrovolnictví Vodafone. „Zaměstnanci Vodafonu mohou každý rok strávit dva dny dle svého výběru prací pro vybranou neziskovou organizaci a tyto dny mají navíc plně hrazeny, jako by byli v práci. Firma jim zároveň organizačně zajistí vše potřebné a hradí i pojištění“ říká Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia - Národního dobrovolnického centra. Vodafone možnosti pro dobrovolnictví stále rozšiřuje, letos poprvé mohou jeho zaměstnanci v rámci Evropského roku dobrovolnictví pracovat pro neziskový sektor i v zahraničí v rámci několikatýdenních workcampů. Do firemního dobrovolnictví, nejčastěji v rámci netradičních týmových akcí, se zaměstnanci včetně top managementu zapojují celoročně a drtivá většina z nich využívá možnosti dobrovolničit pravidelně.
Pirátské DVD nosiče zlikvidovány 

Pardubice, 7. 6. 2011 – ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice, referát Chrudim (Územní pracoviště Hradec Králové), převzal na základě pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Chrudimi nelegální zboží. Jednalo se o 2.230 kusů pirátských DVD nosičů, které ÚZSVM zlikvidoval, jelikož byly použity ke spáchání trestného činu nelegální distribuce. Pachatel byl za tuto nelegální činnost odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody a k propadnutí věcí.

 

Vítěz jezdil ve žlutém dresu se znakem Pardubického kraje 

Walbrzych – Letošní 41. ročník Malého závodu míru se jel na území České republiky a Polska. Mezinárodní etapový závod skončil v neděli 5. června v polském Walbrzychu, kde poslední etapu vyhrál  talentovaný Damian Slawek v dresu se znakem Pardubického kraje. „Horko bylo úmorné, ale mladí cyklisté zvládali trať bez větších potíží,“ obdivoval výkony starších žáků a kadetek radní Pardubického kraje Miroslav Stejskal. Jako čestný ředitel závodu odstartoval poslední z pěti etap, kterou vyhrál Damian Slawek, absolutní vítěz 41. ročníku etapového závodu s mezinárodní účastí. Díky Euroregionu Glacensis nabrali pořadatelé z Cyklistického klubu Lanškroun druhý dech. Slíbili, že závody  uspořádají i příští rok a domluvili se, že budou začínat pro změnu v polském Walbrzychu. Letos se přihlásilo tolik mladých závodníků, že je museli odmítat.  Přispěla k tomu právě dotace z evropských fondů, protože organizátoři mohli uhradit náklady spojené se závody starším žákům a kadetkám nominovaným Českým cyklistickým svazem.  Zajímavý byl závěrečný ceremoniál, kdy vítězové vypouštěli holubice míru. Ceny jim předával za zvuku znělky legendárního Závodu míru mimo jiné vítěz z roku 1964 Jan Smolík spolu s radním  Miroslavem Stejskalem. Ten má zásluhu na tom, že organizátoři pomocí prostředků z ERDF pro Euroregion Glacensis rozšířili  závod na území Polska.
 
Pardubický kraj pod karpatským nebem   

Pracovní návštěva Prešovského samosprávného kraje, s kterým náš kraj váže smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci, nabídla krajské radní Janě Pernicové a jejím spolupracovníkům z odboru školství, kultury a památkové péče cennou příležitost vyměnit si se slovenskými kolegy názory a zkušenosti v oblasti středního školství a seznámit se s jedinečnými kulturními památkami sninského regionu. Také obyvatelé severovýchodního cípu Slovenska se potýkají s nepříznivým demografickým vývojem a hospodářskou krizí. Optimalizaci sítě středních škol u našich východních sousedů navíc negativně ovlivňuje velké množství soukromých, vesměs církevních škol. Při návštěvě Gymnázia ve Snině se zástupci Pardubického kraje živě zajímali o slovenské zkušenosti s organizací státních maturit, jejichž kvalitativní úroveň se ustálila na jediné úrovni obtížnosti, dále o systém přijímacího řízení na střední školy, které na Slovensku výrazně zjednodušuje testování žáků v 9. ročnících základních škol a zjistili, že stejně jako v Čechách se také u našich východních sousedů předpokládá útlum osmiletých gymnázií o pět procent. Hostům se dostalo rovněž informace o přeshraniční spolupráci středních škol, které dominuje ojedinělý projekt Karpatské nebe realizovaný ve spolupráci s novou observatoří na Kolonickém sedle a spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a státním rozpočtem. S poklesem počtu žáků se potýká i Střední odborná škola ve Snině nabízející vzdělání sedmi stovkám žáků v oborech automechanik, agropodnikání, kadeřník, kuchař a obchodní akademie. Oblast navíc trpí nedostatkem pracovních míst, a tak mnozí obyvatelé regionu v produktivním věku odcházejí za prací do zahraničí.  Kromě zmíněného planetária navštívili hosté z Pardubického kraje také nově opravený areál Sninské rybníky s kořenovou čistírnou vody a dřevěný kostelík archanděla Michala v obci Ruský potok v národním parku Poloniny, jehož základy byly položeny na počátku 17. století. V objektu se nacházejí také vzácné obřadní knihy z roku 1626 a 1654.  „Se slovenskými kolegy řešíme řadu podobných problémů, proto jsou pro nás tyto pracovní cesty velice inspirativní. Partnerská spolupráce nemá jen zdvořilostní charakter, ale je opravdu o výměně zkušeností a přípravě výměnných pobytů žáků nebo mladých umělců,“ hodnotí význam i této návštěvy Jana Pernicová. Delegace pod jejím vedením předjednala spolupráci středních škol se zaměřením na cestovní ruch a gastronomii, v kulturní oblasti pak účast souboru Vysočan z Hlinska na srpnovém folklórním festivalu v Levoči.
 
Od června bude v provozu Školský portál Pardubického kraje 

 V červnu 2011 bude uveden do provozu Školský portál Pardubického kraje. Veřejnost, pracovníci ve školství, vedení škol, žáci i studenti budou mít prostřednictvím tohoto portálu možnost zcela bezplatně získat nejen informace v oblasti školství, ale především najít prostředí pro vzájemnou komunikaci a nástroje pro vzdělávání. „Jde o informační a diskusní server, který je dnes nezbytnou součástí komunikace mezi školou a veřejností k problematice studia a volného času mládeže, jedním z nástrojů pro sdílení otázek a odpovědí k práci pedagogů všech škol a školských zařízení v našem kraji,“ vysvětluje vedoucí oddělení organizačního a vzdělávání Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu v Pardubicích Jiří Hlava. „Již od června si můžou zájemci vyzkoušet jednotlivé funkce a nalézt, co potřebují na www.klickevzdelani.cz “, upřesňuje. Server je komunikačním prostředkem pro manažery škol a jejich zřizovatele a zároveň skvělým místem pro prezentaci aktivit škol, školských zařízení a zařízení pro volnočasové aktivity i vděčným nástrojem komunikace a výměny názorů osob, které jsou na činnostech škol a školských zařízeních jakýmkoliv způsobem zainteresované.  Přináší informace o možnostech dalšího vzdělávání pedagogů, kabinet nápadů s e-learningovými podporami výuky pro pedagogy a také burzy nepoužívaného zařízení škol, učebnic či pracovních příležitostí. Školský portál Pardubického kraje přináší zajímavé články z různých oblastí školského života, legislativy a dalších okruhů, které veřejnosti pomohou při řešení situací spojených se školou a školskými zařízeními. Chce na školách podpořit rozšíření moderních způsobů výuky. Je průvodcem dětí a mládeže od vstupu na základní školu až po rozhodování o další profesní kariéře po ukončení vzdělávání. Je opravdovým klíčem ke vzdělání.
Portál je realizován v rámci stejnojmenného projektu Pardubického kraje z dotací Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
 
Něco pro odlehčení