Českotřebovský deník 182/2011(6.7.)                                     
Dostavba a rekonstrukce městského muzea zahajuje


První "Litomyšlská stavební a.s". již převzala staveniště v Klácelově ulici, uklidila celou parcelu, byly zahájeny první stavební práce. Bude to největší investice města v letošním a příštím roce, dotovaná z regionálního operačního programu zaměřeného na infrastrukturu cestovního ruchu. Výsledkem bude rekonstrukce domu čp. 11 a jeho dostavba,  využije se také zahrada, ve které vznikne venkovní  expozice za jímavě řešený prostor v těsné návaznosti na městskou památkovou zónu. Dostavba bude obsahovat také víceúčelový přednáškový sál a badatelnu, kde vznikne důstojný prostor pro zasedání zastupitelstva města  a jiné  významné akce města. Zanikne dosud velmi problematický a neuklizený prostor  přímo v centru pod radnicí, využívaný dosud jen jako prostor pro WC při Týdnu sportu a konečně bude pro muzeum využit dům čp. 11, který se začal pro tento účel připravovat již v roce 1987, pro záchranu tehdejšího Gzílova domu   využil svůj patent  Ing. Josef Poštulka, který tehdy pracoval v projektovém ústavu kultury v Bratislavě.
 
CESTOVAT, ČI SEDĚT DOMA?
(zamyšlení o možnostech cestování o státních svátcích)

Na základě upozornění v internetovém Českotřebovském zpravodaji o poslední možnosti navštívit 5. 7. v Litomyšli zámecké návrší před plánovanou rekonstrukcí, jsme se s manželem rozhodli, že se do Litomyšle v uvedený den vypravíme. Jelikož nevlastníme auto a jsme tedy odkázáni na autobusovou dopravu, zkoumali jsme v jízdním řádu (i na internetu), který autobus by nám vyhovoval. A těžce jsme narazili. V uvedený den nejede jediný autobus do Litomyšle ani zpět (kromě cyklobusu Zlatovánek, který odjíždí ze Třebové v 9,15 a z Litomyšle navečer v 18,15). Maně jsme pomysleli na lidi, kteří mají členy své rodiny v litomyšlské nemocnici, rádi by je v tento den navštívili, ale protože auto nemají a nebo jsou už staří a tudíž pěšího pochodu nezpůsobilí, musí sedět doma.Trávit celý den v Litomyšli se nám  nechtělo, uvedená akce na zámeckém návrší začínala ve 14 hodin a tak jsme se rozhodli, že použijeme dopravního prostředku našeho mládí – autostopu. Upozorňuji, že jsme oba byli čistě oblečení, umytí a jediným naším zavazadlem byla příruční taška na fotoaparáty. Jsme již starší lidé, tudíž jsme se domnívali, že nikoho z řidičů ani nenapadne, že bychom ho chtěli oloupit, nebo znásilnit. Více jak hodinu jsme stopovali u zastávky autobusu u Pewagu. Někteří řidiči nám ukázali, že budou odbočovat k chatám za koupadlem, nebo na Hory, ale většina jich projela kolem naprosto bez povšimnutí. Rozhodli jsme se tedy, že půjdeme stopovat až za město. Tam nám po další půlhodině zastavili manželé, kteří měli na autě značku pro invalidy. Nezeptali jsme se jich na jméno, ani odkud jsou, ale touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za pomoc, kterou nám poskytli. Díky nim jsme se mohli zúčastnit zajímavé akce a nafotit spoustu fotek míst, kam se v dohledné době nebudeme moci podívat. Snažíme se chápat řidiče aut, že nechtějí brát stopaře, mají třeba špatné zkušenosti sami, nebo vidí v televizi, jak svět odplácí dobré skutky. Doba je zlá, a člověk člověku se stává vlkem, ale co když jim jednou nepojede auto a oni se budou potřebovat někam dostat v době, kdy nepojede ani vlak či autobus? Pak jim moc přejeme, aby kolem jeli ti dva dobří lidé, kteří včera pomohli nám…                                                           Iva Stolínová
 
Minipivovar v Moravské ulici něco co tu ještě nebylo                                                                          

 Stavba se připravuje, jak můžete vidět i na  dalších fotografiích. Volný prostor a dům čp. 207 v Moravské ulici bude nově smysluplně využit a vznikne zajímavost, která zatím v našem regionu nemá obdoby.  Držme palce všem, kteří se do díla pouštějí - ať všechno dobře dopadne - už se těšíme....

Zmařená příležitost zvýšit bezpečnosti silničního provozu v EU:
Řidiči páchající přestupky v cizině budou nadále beztrestní

 Evropský parlament dnes bude hlasovat o směrnici o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních přestupcích v oblasti bezpečnosti silničního provozu. "Do směrnice byla vkládána velká očekávání, která bohužel zůstala nenaplněna. Z původního ambiciózního návrhu zaměřeného na vymáhání pokut za dopravní přestupky spáchané v cizině zůstalo jen torzo v podobě nic neřešící výměny informací a údajů o přestupcích", netají své zklamání nad podobou směrnice europoslanec Jan Březina.Ve směrnici je stanoven postup pro výměnu informací mezi členskými státy pomocí sítě pro elektronickou výměnu údajů, umožňující identifikovat vozidlo, jehož  řidič spáchal určitý přestupek. V návaznosti na identifikaci tohoto vozidla by mělo být příslušným orgánem členského státu, ve kterém došlo ke spáchání přestupku, zasláno držiteli osvědčení o registraci dotčeného vozidla oznámení o přestupku. Podle Březiny z provedených studií vyplývá, že nerezidentní řidiči (ti, kteří spáchají dopravní přestupek v jiném státě, než ve kterém mají bydliště) odpovídají za neúměrně vysoký počet silničních nehod způsobených zejména překročením povolené rychlosti. "Sankce ukládané za přestupky, které byly spáchány nerezidentními řidiči, se velmi často nevymáhají, což platí zejména pro přestupky, které byly zaznamenány automaticky a jejichž počet se s rozšířením automatických radarových systémů na evropských silnicích výrazně zvýšil", uvádí k tomu Březina.Podstatou původního návrhu Komise, se kterým se EP v prvním čtení ztotožnil, ale který členské státy kategoricky odmítly, bylo usnadnění vymáhání pokut udělených řidičům, kteří spáchali dopravní přestupek týkající se překročení povolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, nepoužití bezpečnostních pásů a nezastavení na červenou na křižovatce se světelným signalizačním zařízením v jiném členském státě. "Komise záměrně a zcela správně omezila působnost směrnice na čtyři druhy přestupků, které jsou nejčastější příčinou úmrtí při dopravních nehodách a jsou za přestupky považovány ve všech členských státech EU", uvádí k tomu Březina, podle něhož však členské státy následně veškeré odkazy na postupy vymáhání odstranily a působnost směrnice omezily na pouhou výměnu údajů. "Vymáhání pokut tak zůstává nepovinné a závislé na rozhodnutích jednotlivých členských států v souladu s jejich vnitrostátními předpisy", komentuje rozředění směrnice Březina. "Považuji to za zmařenou příležitost. Praktická beztrestnost řidičů dopouštějících se přestupku v cizině podkopává plnění cílů v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zpochybňuje oprávněnost silničních kontrol v očích evropských občanů, kteří oprávněně požadují, aby se rezidentním i nerezidentním řidičům měřilo stejným metrem", dodává závěrem Březina.   
Pro více informací:  Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
 
7. ročník Prázdninového turnaje v in-line hokeji na ZS Ústí n.O. bude 9. července

Turnaj se hraje zároveň jako Český pohár v in-line hokeji 2011.  Rozpis je už neměnný. Pokud by se počasí zbláznilo a pršelo by, tak se vše přesunuje do Lanškrouna na zimní stadion. Tam by se ale začalo s mírným zpožděním. Pěkné počasí je ale objednáno...
Hrají celky   Hammers Bratislava   Fevra Čierny team Bratislava  Kapři Dlouhoňovice    Hello Kitty Letohrad,  Slavoj Choceň   IHC Warriors Praha a  Krajánci Ústí nad Orlicí  Startovné: 1 600 Kč