ČESKOTŘEBOVSKÝ DENÍK 212/2011  (10.8.)                

Radio Hey přichází i k nám.

V Ústí nad Orlicí zřídilo na výškové budově (bývalého) "Elitexu" vysílač pro Ústí n.O. a Českou Třebovou a již během prázdnin zahájilo zkušební provoz vysílání.  Po odstranění technických problémů spočívající v odstranění rušení bezdrátových internetových sítí  se již můžete napijit na frekvenci 91,8 MHz.  Bude také vysílat regionální informace a bude spolupracovat v této věci i s Českotřebovským zpravodajem (a obráceně zase Českotřebovský zpravodaj bude spolupracovat s rádiem HEY). Zítra  ve čtvrtek se uskuteční první schůzka, na které bude  dohoda o spolupráci.
 
K problému příjmu digitálního televizního příjmu v České Třebové  

Stížnosti občanů z České Třebové na digitální příjem se postupně množí. Dnes jsem obdržel další takovou informaci z lokality Lhotka. Občan ze lhotky píše: "Dřívější analogový příjem vyhovoval,nyní i po zakoupení antény s větším ziskem je obraz  nedostatečný, přebíhají různé čáry, někdy se úplně ztrácí příjem, zvláště s ohledem na počasí. Anténa byla všelijak natáčena, již nelze kvalitněji  přijímat. Myslím, že  by to byla možná podobnost s částí Pazouška, kdy bydlíme na stejně situované straně města, jen o něco dále."   Budu kontaktovat odbornou firmu, zatím k problému uvádím to co lze  vyzkoumat na webech informujících o digitalizaci.  Bylo by ovšem třeba získat názory daleko většího počtu občanů a to nejen stížnosti, ale také hlasy těch, kteří nemají s terestickým digitálním příjmem žádné starosti. Aspoň bychom poznali také procentové zastoupení nespokojených a spokojených a také jejich lokality na katastru města a mohli odhadnout počet domácností s omezeným příjmem.  Díky rozšířenému příjmu kabelové televize se na střechách domů objevují televizní antény jen sporadicky, proto je také poměrně málo nespokojených  Více v článku ZDE
 
POZVÁNKA NA PODZIMNÍ VÍKEND S JÓGOU 

Je pro nás připravený podzimní víkend  v hotelu Studánka v Třebišově u Rychnova nad Kněžnou
16.9. – 18.9. 2011.
Info. a přihlášky na cvičení tajči, jogy a na víkendové cvičení: e-mail: milena.umová@seznam.cz , mobil: 723 780 143,
dasa.petrzelkova@seznam.cz , 777 044 485
Na víkendové cvičení je možnost přihlásit se přímo na
CK ACTIVE DAYS www.activedays.cz a je určeno také i pro širší veřejnost a naprosté začátečníky.

POZVÁNKA NA CVIČENÍ

Dostali jsme se do druhé poloviny prázdnin, je načase pozvat vás na cvičební hodiny od září 2011 – červen 2012.
ZAČÍNÁME:   Po. 5.9. 2011    TAJČI   17.30 – 19.00 hod.
                                             Základní a nejznámější sestava  Tajči 24 forem   
 Út. 6.9. 2011    JÓGA   18.00 -  19.30 hod.
Základní ásany, dechová a koncentrační cvičení                              
relaxace, protažení a posílení svalů, oční cviky,
cviky na posílení dna pánevního a cviky na páteř 
ČT. 8.9.2011       JÓGA   17.30. – 19.00 hod.
 
CENA:           TAJČI    700,- Kč jednorázově   září – červen                           
                        JÓGA     30,- Kč    na jednu cvičební hodinu                                
                                        25,- Kč    na jednu cvičební hodinu pro  důchodce a maminy na mateřské
                        Permanentka : 10 cvičebních hodin 250,- Kč  zlevněná  200,- Kč    
   
Tenisové turnaje Za Vodou v srpnu 

13. - 14. 8. -  Turnaj mladšího žactva
20. - 21. 8. -  Turnaj staršího žactva
27. 8. Turnaj dospělých Techcentrum cup
28. 8. Turnaj v Baby tenise

 

Vážení rodiče, máte doma předškoláka nebo dítě s odkladem školní docházky narozené od  1.9.2004 do 31.8.2006 ?
Základní škola praktická nabízí ještě několik volných míst v přípravné třídě pro školní rok 2011/2012. 

Děti v přípravné třídě jsou vedeny tak, aby lépe zvládly nástup do první třídy běžné základní školy nebo vyrovnaly svůj vývoj. S dětmi se pracuje formou didaktických her
 probíhat denně v délce 4 vyučovacích hodin, tj. od 8:15 – 11:55 hodin.
V přípravné třídě se neznámkuje. Na konci školního roku dostane dítě pochvalný list.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky.
Přípravná třída je bezplatná.
Do přípravné třídy mohou dojíždět i děti z okolních obcí.
Výhodou je možnost pobytu ve školní družině.
Přijďte si i pro nezávazné informace, přijďte se seznámit se školou.
kontakt: 465 539 115, 605 154 989                                                                                                                                                  Základní škola Praktická Česká Třebová
www.zspr.ceskatrebova.webnode.cz                                            Nám.17.listopadu 2060  (areál bývalých kasáren v Borku)
  
Příklad Andrew Feustela je inspirací i pro české děti 

Pardubice – Velice inspirativní a plná pozitivních emocí byla setkání amerického astronauta Andrew J. Feustela a jeho manželky Indiry s českou veřejností. Nejinak tomu bylo při návštěvě Pardubic. Její součástí bylo oficiální přivítání v Krajské knihovně a následná tisková konference, prohlídka pardubického zámku, návštěva výrobny perníku a na závěr beseda v Sukově síni Domu hudby. Americký astronaut Andrew Feustel, který se v květnu 2011 zúčastnil mise STS-134 raketoplánu Endeavour k Mezinárodní kosmické stanici, přicestoval do České republiky spolu s chotí a dvěma syny Adenem a Arim na pozvání Akademie věd ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem AV ČR, Americkým centrem Velvyslanectví USA v Praze a Českou kosmickou kanceláří.
Feustel letěl do vesmíru už v roce 2009 jako účastník letu raketoplánu Atlantis STS-125 k poslední servisní misi u Hubbleova kosmického dalekohledu. Měl nejdůležitější úkol: vyměnit novou kameru observatoře. Během mise Andrew Feustel provedl tři výstupy do vesmírného prostoru, celkem zde strávil 20 hodin a 39 minut, a stal se také posledním člověkem, který se Hubbleova kosmického dalekohledu, tohoto výjimečného zařízení, dotknul. Nikdo jiný se k němu už nepodívá, další opravu NASA neplánuje.
V obou případech si na palubu s sebou vzal vybrané symboly z České republiky, v roce 2009 Nerudovy Písně kosmické a českou vlajku a v roce 2011 plyšovou postavičku Krtečka Zdeňka Milera. Hlavním důvodem je původ astronautovy manželky Indiry, jejíž matka je Češka a otec Ind. A právě ono spojení vrcholů technické dokonalosti vesmírného programu s příběhy pohádkového zvířátka z pera českého výtvarníka dodalo celému projektu neopakovatelnou atmosféru. Nadšení ze zájmu veřejnosti a především dětí a mládeže o výzkum vesmíru neskrývá ani krajská radní Jana Pernicová, zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči, která nad pardubickým zastavením převzala záštitu. „Vážím si práce organizátorů akce Do kosmu s krtkem a především skvělého přístupu rodiny Andrew Feustela, která v nás zanechala ohromný dojem. Osobní příklad astronauta, který šel houževnatě za svým cílem a splnil si svůj sen, je pro děti opravdu velmi inspirativní,“ řekla po setkání Jana Pernicová.
Zájem o amerického astronauta byl skutečně obrovský. Otázky kladené v průběhu besedy, od opravdu odborně fundovaných až po upřímně lidské, svědčí o tom, že veřejnost považuje podobné mise za opravdu výjimečné. Stejně jako je výjimečný Alfa magnetický spektrometr, který je z vědeckého hlediska považován za nový Hubbleův kosmický dalekohled. „Souhlasím s předsedou Akademie věd ČR prof. Jiřím Drahošem v názoru, že je potřebné pěstovat v mladých lidech zájem o vědu a technické i přírodovědné obory, a to již od útlého dětství. Vítám proto iniciativu vyhlásit program, který má podpořit zájem o studium inženýrských a technických věd. Programu by se měli zúčastnit studenti končící základní školy, kteří by měli praktickou možnost spolupracovat s vybranými firmami a vědeckými institucemi. Garantem tohoto programu by se pak měl stát Andrew Feustel,“ připomíná Jana Pernicová.
O tom, jak hluboký je obsah sdělení astronauta Andrew Feustela, svědčí i jeho slova pronesená na půdě Akademie věd v Praze: „Vesmírné lety vás změní. Uvědomil jsem si, jak je Země krásná a křehká. Při pohledu na ni nevidíte hranice států ani války. Je důležité, abychom dokázali žít v míru a harmonii.“ Také v tom je třeba spatřovat význam vesmírných misí, včetně osobní mise do Pardubického kraje.
Památková asociace chce převzít lázně Kyselka  

Památkové objekty v areálu bývalých lázní Kyselka vlastní dva právní subjekty. Karlovarské minerální vody a C.T.S.-Duo. Ani jeden z majitelů se o památkové objekty nestará a svou nečinností ohrožuje jejich vlastní podstatu.
Na Krajském úřadu Karlovarského kraje se v dubnu tohoto roku konalo ke Kyselce jednání na němž Petr Dostál, zástupce společnosti C.T.S.-Duo sdělil, že pokud by se našel někdo, kdo by chtěl lázně převzít, předá mu je (videozáznam této nabídky je k dispozici). Svůj návrh tehdy směřoval na, v tu chvíli již nepřítomného, hejtmana Josefa Novotného. Podmínka, která však z jeho strany byla dána, tedy že se Kraj musí zavázat, že lázně kompletně opraví, byla i pro pana hejtmana nepřijatelná a vůči jakýmkoliv podmínkám z strany S.T.S. - Duo se veřejně ohradil.
V květnu odvysílaném dílu pořadu Reportéři ČT, demonstroval Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod, svůj vztah k památkově chráněným budovám ve vlastnictví jeho firmy tímto vyjádřením k jedné z nich: „Podle mne nemá hotel žádnou historickou hodnotu a bylo by to plýtvání penězi se o to starat a říkám to bez problémů. Pokud se někdo chce o to starat je vítaný. Já mu ho klidně daruji.“ Nad jeho vyjádřením nevěřícně kroutil hlavou každý člověk, který má v sobě alespoň elementární stopu kulturnosti. Vzhledem k tomu, že Karlovarské minerální vody nechávají již dvacet let devastovat odkaz zakladatele světoznámé značky Mattoni, kterou úspěšně marketingově využívají, a záchranu kulturního dědictví v Kyselce považují za vyhazování peněz, vyzval dnes prezident ASORKD Pavel P. Ries, na pokyn prezidia Asociace, Aleesandra Pasqualeho k jednání o darování, či prodeji za symbolickou částku, všech sedmi památkových objektů do vlastnictví Asociace.
Ke stejnému jednání u dalších památkových objektů v areálu bývalých lázní Kyselka, vyzval prezident ASORKD jednatele C.T.S.- Duo Víta Sklenaříka, který tyto objekty vlastní. Petr Dostál, zastupující C.T.S. – Duo a úzce spolupracující s Alessandrem Pasualem, letos v dubnu nabídl lázně Karlovarskému kraji (ten však podmínku garance kompletní opravy lázní odmítl).
Asociace pevně věří, že ani jeden z vlastníků nebude hledat zástupné důvody, proč objekty nedarovat či nepřevést na Asociaci za symbolickou částku. Dle slov Alessandra Pasqualeho  je oprava památkových objektů v Kyselce vyhazováním peněz. Z vyjádření Petra Dostála z C.T.S.- Duo je zřejmé, že případná pomoc lázním je už řadu let za hranicí možností společnosti.
Asociace je dále přesvědčena, že majoritní vlastník KMV a.s. Alessandro Pasquale, nebude chtít vystavit dobré jméno své společnosti dohadům o čachrováním s pozemky kolem kulturních památek v lázní Kyselka kvůli minerální vodě a že tyto pozemky vrátí C.T.S. – Duo za stejnou částku, za kterou je od této firmy koupil, aby tak opět mohly tvořit jeden celek, jak to určil budovatel lázní Heinrich von Mattoni. Věříme, že Alessandro Pasquale koupil tyto pozemky v dobré víře, že částka za ně zaplacená bude použita na zastavení chátrání památkově chráněných objektů, což se nestalo. Takto totiž zdůvodnil prodej pozemků, včetně přístupových cest k nim, Petr Dostál při jednání na Krajském úřadu letos v dubnu. Věříme dále, že Alessandro Pasquale chápe, že by Asociace měla značně stížené podmínky obnovy památkově chráněných objektů, pokud by je získala s pozemkovým okleštěním a bez přístupových cest a že jistě chápe, že současný stav je značně nestandardní vzbuzující spekulativní dohady veřejnosti jak u nás, tak v zahraničí, které poškozují dobré jméno KMV.

 

NKÚ kontroloval majetek státu,  se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj

Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“), nabývání majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu.
Účetnictví MMR nebylo v kontrolovaném období dle zákona o účetnictví správné ani úplné.
Inventarizace dlouhodobého majetku k 31. prosinci 2009 nebyla provedena v souladu se zákonem o účetnictví. MMR neinventarizovalo veškerý dlouhodobý majetek vykazovaný v rozvaze ke dni 31. prosince 2009 a soupisy majetku neobsahovaly skutečnosti, dle kterých by bylo možné majetek jednoznačně určit.
MMR jako účastník programu 117010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MMR nepostupovalo v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 560/2006 Sb, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. U tří vybraných akcí zpracovalo investiční záměr, který nenaplňoval zcela požadavky na jejich realizaci, a u jedné akce nepředložilo její závěrečné vyhodnocení. Zároveň z průběhu použití peněžních prostředků u jedné akce vyplývá skutečnost, že MMR nemělo ujasněn rozsah ani obsah předpokládaného plnění této akce.
Nedostatky byly zjištěny také v oblasti evidence nemovitého majetku, a to při porovnání s evidencí v katastru nemovitostí. Dále bylo zjištěno nedodržení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve vztahu k pohledávkám za prodaný dlouhodobý hmotný majetek nebo provedení nedostatečné předběžné kontroly plánovaných operací, což je v rozporu se zákonem o finanční kontrole. Kontrola byla prováděna od října 2010 do dubna 2011.