Českotřebovský deník 234/2011  (3.9.)                                   
Lubomír Vašina  napsal z Univerziády

Velkou  světovou sportovní událostí měsíce srpna byla univerziáda v čínském městě Shenzhenu, která probíhala 6. - 12. srpna. Svého zástupce na čínské celosvětové soutěži mělo i město Česká Třebová, Lubomír Vašina zde fungovala ve funkci šéftrenéra volejbalového týmu, který si vedl velmi dobře. Vedení volejbalového týmu mělo na starosti trio Luboš Vašina, hlavní trenér,stratég a motivátor, jenž doslova s otcovskou péčí sestavil vyvážený a kompaktní tým, Aleš Hrab, asistent trenéra, hlavní organizátor, a fyzioterapeut Milan Slavík, který se staral také o psychickou pohodu. O průběhu  bojů na univerziádě jsem přetiskl článek Martina Böhma z webu české volejbalové federace (se souhlasem autora), který je více než vypovídající, je doplněn spoustou fotografií - najdete ho zde. Na Univerziádu se můžeme vrátit také prostřednictvím pohledu, který poslal do redakce Českotřebovského zpravodaje Lubomír Vašina. Přišel s velkým zpožděním, ale z Číny je opravdu daleko....K optimalizaci a integraci dopravy v Pardubickém kraji  

V čem spočívá integrace dopravy?
Plná integrace znamená provázanost všech druhů dopravy a to:
• Prostorovou (těsné přestupy, přestupní terminály)
• Časovou (návaznosti, čekací doby)
• Tarifní (jedna jízdenka na celém území)
• Informační (informační systém, souhrnný jízdní řád a odjezdník)
 
Současně je při optimalizaci zaváděn také integrovaný tarif, který umožňuje využití vlakových a autobusových spojů na jednu jízdenku. Do Integrovaného systému je výhodné zapojit všechny spoje všech dopravců tak, aby cestující podobně jako na současném území IREDO, mohli využívat všechny veřejné dopravní prostředky a nemuseli řešit, který spoj je a který spoj není integrovaný.
 
IREDO = Integrovaný REgionální DOpravní systém
Tento systém již v současné době pokrývá celé území Královéhradeckého kraje a od 11.12. 2011 by měl byl rozšířen i na území Pardubického kraje.
 
Tarif IREDO

Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je základní jednotkou zóna. Zóna je tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. Prvním krokem při tvorbě tarifu je stanovení referenční zastávky zóny. Zpravidla se jedná o zastávku, která je frekvenčně nejsilnější v dané zóně. Pro výpočet jízdného se vezme nejkratší možná trasa mezi těmito dvěma zastávkami a to buď po silnici, nebo železnici, popřípadě kombinací obou dvou variant.
V tarifu IREDO je cena jízdného mezi dvěma místy pevně stanovena. Cena dopravy v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším městem, může být cena vyšší, tak aby např. odpovídala dosavadní ceně městské dopravy.
Zónově relační tarif je pro uživatele veřejné dopravy přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na první pohled z tarifní mapky, která je umístěna na každé zastávce. Černé čáry ukazují vedení železničních tratí, červené autobusových linek. Území je rozděleno do tarifních zón, které mají název a číslo. Místo, kde se cestující nachází je vyznačeno žlutě. Bílá čísla v modrých kolečkách udávají cenu obyčejného jízdného do stanovené cílové zóny.              
Z materiálu, platného pro Královéhradecký kraj vyčteme, že vytvořit tento systém není vůbec jednoduché. Podívejte se na webovou stránku www.oredo.cz.  Pro každou zónu (město, obec či skupinu blízkých spojených obcí) je třeba vytvořit mapu s ostatními zónami v celém zbytku kraje. Z mapy poznáte, kolik stojí jízdné vlakem či autobusem co svého vybraného cíle. V rámci kraje byste se tam tedy měli jistě dostat do pěti hodin. Pokud chcete někde vystoupit, pokochat se nebo nakoupit a jet později, tak to již podle všeho integrovaný systém dopravy neřeší, jízdenka prostě po pěti hodinách ztratí platnost.  To byste se svou zastávkou museli počítat dopředu a koupit si jízdenku pouze do svého cíle č.1 a potom zase pokračovat dále s novou jízdenkou. Něco takového, že jízdenka platí celý den (jako dosud) nebudete  možné.  Pardubický kraj má celkem 451 samostatných obcí, které budou rozděleny do určitého poměrně velkého počtu zón . V královéhradeckém kraje je těchto zón více než 400! první je Adršpach, poslední Žlutice.  O něco méně jich bude v kraji Pardubickém. tady je vidět, že největší část práce pro firmu OREDO bude právě v této oblasti, vytvořit funkční  a spravedlivý zónový tarifní systém pro všechna výchozí místa v kraji. Základem  je jízdné v nejkratším směru.
Ukázka takové mapky pro výchozí místo Hradec Králové, ze které vyčteme ceny jízdného v integrovaném systému  v rámci kraje je na další mapě.  něco takového tedy bude zveřejněno všude na zastávkách a nádražích v našem kraji, ve stejné zóně budou všechny mapy stejné, tedy stejné ceny do jiných zón. Musíme však dodržovat pravidlo, že nelze cestovat libovolně, tedy  do cíle přes zónu s vyšší cenou, ale pouze tím směrem, kde ceny postupně narůstají nebo na nejvýš zůstávají na stejné výši. Uvedu příklad z Královéhradeckého kraje: Trasa Hradec Králové - Nový Bydžov. jízdné bude 42 korun, můžete jet autobusem přes Nechanice nebo vlakem přes Chlumec nad Cidlinou. Nesmíte však jet vlakem přes Ostroměř, protože na trase Ostroměř - N. Bydžov byste museli přejet přes Smidary, kde je již stanovena cena 48 Kč, tato cesta je tedy již podstatně dražší a využít lze jinou, kratší variantu (přes Chlumec n.C.).                                                                                                                       (Podle materiálů firmy OREDO)
Na koních v akci se mlsalo s Pardubickým krajem  

Pardubice (3. 9. 2011) – Pardubický kraj ve spolupráci s Agrovenkovem uspořádal na výstavě Koně v akci na pardubickém dostihovém závodišti další ochutnávku vítězných výrobků Mlsu Pardubického kraje pro veřejnost. Nejlepší pochutiny z našeho regionu pomohl v odborné porotě osobně vybírat radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Návštěvníci akce mohli nejenom zdarma ochutnat nejlepší potraviny, ale na hlasovacím lístku vybrat, co jim nejvíce chutná. Domnívám se, že názor spotřebitelské veřejnosti je pro regionální potravináře mnohem podstatnější než stanovisko odborné poroty. Cena veřejnosti je pro výrobce jednoznačně nejprestižnější,“ uvedl radní Václav Kroutil. Lidé vybírají celkem tři nechutnější výrobky z mléka a mléčných výrobků, mlýnských, pekárenských a cukrářských výrobků, masa a masných výrobků, výrobků z medu a ostatních. Spotřebitelé budou moci hlasovat pro svou oblíbenou pochutinu ještě 29. října na Selském dnu v areálu pivovaru v Pardubicích. „V listopadu slavnostně vyhlásíme tři nejúspěšnější výrobky, zajímavé ceny jsou připraveny i pro spotřebitele, kteří se zapojili do hlasování,“ doplnil Kroutil. Koho favorizuje na celkového vítěze radní Kroutil, jsme se však nedozvěděli. „Svůj tip na vítěze samozřejmě mám, ale nebylo by férového někoho jmenovat. Konkurence je vysoká, rozhodnutí ponechme na lidech,“ uzavřel s úsměvem Kroutil.
Nově vybudované Integrační centrum sociálních aktivit otevřela dnes v Pardubicích  Česká abilympijská asociace. 
Na stavbu, která je součástí pardubického Integrovaného plánu rozvoje města Přitažlivé město, přispěla Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu částkou 54 milionů korun. Zařízení, které bude nabízet služby jak hendikepovaným, tak i široké veřejnosti, přivítali i představitelé Pardubického kraje, náměstek hejtmana Roman Línek a radní Jiří Brýdl a Pavel Šotola. „Za výbor regionální rady, která tento projekt schvalovala, musím říct, že tyto peníze splnily svůj účel,“ řekl Roman Línek.  „Škoda jen, že tato zajímavá stavba není víc na očích lidem, ale i tak je letos mezi šesti posuzovanými na Stavbu roku 2011. Kosatec je ale především svým mezilidským rozměrem záležitostí, kterou nám v republice mohou závidět.  Přál bych si, aby takových projektů bylo víc.“ Radní Jiří Brýdl, který se věnuje sociální oblasti, uvedl: „Mám radost, že práce s hendikepovanými má takový kvalitativní posun, když ji dělají kvalifikovaní a nadšení lidé jako tady, a nyní navíc v těchto ojedinělých prostorách.“Svůj obdiv k provozovatelům neskrýval radní pro neziskový sektor Pavel Šotola: „Pro neziskové organizace není  snadné se pouštět do takto velkých projektů. Musejí shánět nejen dotace a granty, ale mít také podporu ze soukromé sféry a umět se otáčet.“ V Kosatci bude mimo jiné sídlo projektu, který umožní  hendikepovaným lidem přípravu k práci za podmínek, které se co nejvíce podobají otevřenému trhu práce. Kromě toho tu najdou prostor také svépomocné skupiny lidí s hendikepem nejen z Pardubic. V odpoledních hodinách se v centru také budou pořádat kurzy pro širokou veřejnost, a to jak pro děti, tak i pro dospělé. V nabídce budou například kurzy šití, keramiky, drátování, pedigu nebo třeba vitráží. „Rádi bychom, aby byl hojně využíván také společenský sál. Ale hlavně chceme, aby v Kosatci probíhala opačná integrace, to znamená, že zdraví si najdou cestu k lidem s postižením“, říká ředitelka CAA Ivana Dolečková.