Českotřebovský deník 170/2012  (9.7.)                              

Stalo se 4. července na cyklostezce v katastru Lhotky. Zas tak nepatrný strom to zase nebyl. je otázkou, zda neposoudit další existenci zbytku... Foto Jarda Langer

 
Dovolená v redakci Českotřebovského zpravodaje         

Ve dnech 10. - 14. července 2012 nevyjde na internetu nové vydání Českotřebovského deníku, a v pátek 13. července budou zrušeny "úřední hodiny " pro veřejnost. Veškeré příspěvky pro srpnové vydání Českotřebovského zpravodaje je možné zasílat elektronickou poštou na adresu mikolecky@probit.cz  nebo je doručit poštou nebo osobně až po 14. červenci na adresu Česká Třebová Brožíkova 933, obvykle po 18 hodině (tedy nejen v pátek). V tuto dobu bude redaktor zpravodaje přítomen. Termín uzávěrky srpnového vydání ČtZ je stanoven na 22. července 2012
 

Novinky cz. očerňují Jiřího Špičku zřejmě neoprávněně


Výběrové řízení na renovaci lokomotiv - brejlovců těžko mohl ovlivnit, to by pak mohl dělat každý z ulice - více ZDE

 

Na osobním nádraží probíhá výměna traťové (čtrnácté) koleje


Chodci na Slovanské ulici mohou práci techniky, ale i práci ruční sledovat v přímém přenosu. Díky pracím byla vyřazena obsluha prvního nástupiště. Fotografie z pondělí 9.7.

 

Na ZŠ Habrmanova se budou měnit okna na chodbě nového křídla budovy 


Srdečně vás zveme na Den charity
V sobotu 8. září 2012 na farní zahradě v Ústí nad Orlicí

Program:
13.00-16.00 hod. Den otevřených dveří na provozovně Oblastní charity Ústí n.O., ul. 17. listopadu 69
14.30 hod. - mše sv. v kostele Nanebevzetí P.Marie v Ústí n.O.
15.30 hod..  - představení charitních služeb,  poděkování příznivcům, pěvecké vystoupení Radka Žaluda
17.00 hod. – TRABAND - koncert
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad,   www.uo.charita.cz

Prodám byt 2+1 na Novém náměstí a  nebo ho vyměním za větší 3 + 1 .

Volejte 607 738 683 


Uzavírky místních komunikací v rámci výstavby kanalizace v k.ú. Parník a Lhotka

MÍSTO

TERMÍN UZAVÍRKY

PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA

 

Křižovatka ulic Grégrova-Husova-Pazouška-U Dvora

18.06. – 26.08.2012

HELP silnice-železnice Ústí n.O.

Kontakt: p.Janespal, tel.775780537

ul. Grégrova

Od čp. 127 k čp. 57

25.06. – 02.09.2012

HELP silnice-železnice Ústí n.O.

Kontakt: p.Janespal, tel.775780537

ul. Na Drahách

25.06. – 15.09.2012

BHM-IS Olomouc s.r.o.

Kontakt: p.Pumprla, tel.602748891

ul. Lhotka

od čp. 63 k čp. 117 a čp. 82

04.07. – 30.08.2012

Ulehla Ivan s.r.o. Svitavy

Kontakt: p.Ulehla, tel.776334460

 

(Bližší informace o konkrétním místě uzavírky podá provádějící firma)

 

 

Ve čtvrtek 12.7. se bude konat další jednání Rady Pardubického kraje:


Navržený program:

1. Zahájení

2. Informace hejtmana a radních o činnosti

3. Uzavření finančního vypořádání Pk s kapitolami Všeobecná pokladní správa a Operace

státních finančních aktiv za rok 2011

4. Záležitosti rozpočtu Pk a příspěvkových organizací Pk

5. Majetkové záležitosti Pardubického kraje

6. Zvýšení kvality a efektivnosti projektového řízení v rámci Krajského úřadu Pardubického

kraje - II. etapa

7. Vzdělávání v eGovernmentu v Pardubickém kraji - Rozhodnutí o změně č. 1 k

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

8. Globální granty OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

9. Záležitosti rozpočtu v kapitole strategického rozvoje kraje a evropských fondů

10. Petice ve věci trasy rychlostní komunikace R35 kolem města Litomyšle

11. Záležitosti evropských fondů

12. Záležitosti obchodní společnosti TechnoPark Pardubice, k. s.

13. Veřejná zakázka Sanace skládky Dolní Lipka

14. Smlouva o poskytnutí dotace na provoz centrální řídící jednotky videokonference

15. Memorandum o spolupráci mezi Agrární komorou ČR a Pardubickým krajem

16. Záležitosti ve zdravotnictví XII. - revokace části usnesení R/2356/12

17. Záležitosti nemocnic Pk s akutními lůžky V.

18. Záležitosti v oblasti školství a revokace části usnesení R/2547/12

19. Různé

 

Zemřel europoslanec Jiří Havel 


V neděli zemřel v nemocnici ve Vídni Jiří Havel, poslanec Evropského parlamentu nominovaný v Pardubickém kraji. Jiří Havel byl mimořádnou osobností, nejen jako odborník ekonom, ale především díky svým lidským vlastnostem. Před časem kandidoval v Pardubickém kraji také na senátora. Jeho odchod je pro ČSSD jen těžko nahraditelnou ztrátou. Nepatřil mezi mediálně nejznámější, ale snad právě proto byl jeho přínos větší, než si mnozí myslí. Na Pardubický kraj vždy myslel a pokud bylo potřeba, vždy rád pomohl. Transplantaci potřeboval. Moc jsem mu držel palce. Bohužel to nepomohlo.                                                  Radko Martínek hejtman  Pardubického kraje

 

Z volejbalového kempu na Skále 2012                      


 
"Perská věž" v Litomyšli má být kontrastem starého a nového

Stojí před nejstarším domem na litomyšlském náměstí.
Právě to, že zde "zaclání" mnozí vyčítají, existuje petice proti. Je symbolem, že Smetanova Litomyšl má také svou výtvarnou podobu.
Věž zde má stát do prosince, potom má být přestěhována do Letohradu. Myslím, že by se docela dobře vyjímala i v České Třebové,
v prostoru našeho terminálu Jana Pernera v jeho dolní části.
Nebyla by zde kontrastem, ale doplňkem,  místo by zde nebo v okolí (myslím např. na prázdnou proluku s maringotkou u Komenského ulice) pro ni bylo.
A byla by to i zajímavost, atrakce větší než Jan Perner.
I s jeho sochou by se nakonec dala poměřit, mohlo by to být zajímavé.
V prostoru terminálu bychom možná našli i jiná místa na dočasnou prezentaci nejrůznějších atraktivních zajímavostí, myslím především výtvarných prací.
Dají se přece také zapůjčit.
Je to místo, kudy projde dost lidí a které je v povědomí Třebováků i návštěvníků města, je hodně hlídané a tedy i bezpečné, atraktivní.