Českotřebovský deník 197/2012 (10.8.)                                  

 

Českotřebovské gymnázium s novým ředitelem


Od 1. srpna 2012  nastoupil do funkce ředitele českotřebovského gymnázia Mgr. Josef Menšík. Svou pozici obhájil jednoznačně v konkurzním  řízení, jeho výsledek pak potvrdila Rada Pardubického kraje. Do funkce jej v závěru školního roku uvedla radní Pardubického kraje pověřená řízením oblasti školství Ing. Jana Pernicová. Faktické předání školy do rukou nového ředitele se pak uskutečnilo na přelomu července a srpna 2012.  Více ZDE

 
Hejtman Martínek a radní Kroutil zavítali mezi zemědělce

Sloupnice/ Litomyšl/Moravská Třebová  (9. 8. 2012) -  Hejtman Radko Martínek a radní zodpovědný za životní prostředí, venkov a zemědělství Václav Kroutil zavítali tento týden opět mezi zemědělce. Zaměřili se na podniky, které hospodaří na zemědělské půdě a provozují bioplynové stanice.  Za přítomnosti zástupců Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy debatovali ve Sloupnici o  riziku, které přináší spekulativní výkup pozemků, o dotační politice státu  a o letošní úrodě obilí.  
„Zemědělství nemůže existovat bez dotací, proto všechny státy výrobu potravin podporují,“ poukázal hejtman Radko Martínek na současnou nepříznivou situaci v České republice. Vyslechl názory zemědělců, kteří poukazují na to, že růst cen se nepříznivě projeví v živočišné  výrobě, kde vzrostou ceny krmiva. „To je zvláště nepříznivá zpráva v době, kdy klesá cena mléka a stagnují ceny za výkup vepřového a drůbeže,“ odpověděl   hejtman zemědělcům. „V ohrožení je nejen živočišná výroba, ale zejména zaměstnanost venkovského obyvatelstva. Dotační politika českého státu má tak zcela tragické důsledky,  likviduje  živočišnou výrobu a preferuje  monokulturnost výroby rostlinné,“ komentoval    hejtman připomínky zemědělců.
Jak sdělil předseda Zemědělského družstva Sloupnice Jaroslav Vaňous, ke stabilizaci živočišné výroby napomáhají nově vybudované zemědělské bioplynové stanice, které v případě okresu Svitavy a Ústí nad Orlicí vždy využívají hnůj a kejdu ze živočišné výroby.  Bioplynové stanice, které hejtman s radním Kroutilem mohli vidět  na Litomyšlsku a na Moravskotřebovsku, jsou příkladem toho, jak by obnovitelné zdroje měly vypadat. „Jsou provozovány tak, aby nenarušovaly rovnováhu v přírodě. Porovnávali jsme oba zemědělské podniky z pohledu, jak hospodaří na zemědělské půdě, jak využívají vedlejší produkty živočišné výroby a  přebytky rostlinné výroby,“ shrnul přínosy  Václav Kroutil.   „Potvrdilo se, že  bioplynové stanice v Němčicích a Kunčině skutečně živočišnou výrobu vhodně doplňují a pomáhají zachovat její rozměr,“ dodal radní Kroutil.
Ve specializovaném litomyšlském podniku Mach - líhně kuřat  se zástupci kraje vyptávali majitele Jiřího Macha na rozvoj firmy, která dosáhla po dvaceti letech své existence pozoruhodných výsledků.  „V současné době firma dodává 40 procent  jednodenních kuřat do České republiky a 60 procent na Slovensko.   Zároveň obchoduje s okolními státy, a v této chvíli zvažuje možnosti expanze na Východ,“ vyzdvihuje úctyhodnou produkci radní Kroutil.   Hejtman Martínek se zajímal, zda firma  nenaráží na problémy administrativního  rázu: „Pro rozvoj našeho regionu je nezbytné, aby takováto firma prosperovala.“
V oblasti Litomyšlska vyjádřili zemědělci spokojenost  s dosavadní sklizní obilí.. „Nebyl zde tak patrný vliv tuhé zimy a sucha jako na Moravskotřebovsku, rozhodující byla sněhová pokrývka sdělil vedoucí Agentury pro zemědělství a venkov ve Svitavách Bohuslav Lapáček. O něco nižší dosahované výnosy  vynahradí pěstitelům rostoucí ceny obilí. Lapáčkův optimismus nesdílejí  na Moravskotřebovsku.  Výnosy  dosahují patrně nejhorších výsledků za posledních dvacet let. Podepsaly se na nich mrazy a sucho. „Pro některé zemědělské podniky to bude výrazně ztížená situace a budou muset využít všech rezerv, aby mohly založit novou úrodu,“ zhodnotil stav hejtman Martínek.  (Fotografie Luboše Kozla z bioplynové stanice v Němčicích)
Pardubický kraj mění tvář, díky Bruselu 

Dolní Morava/Výprachtice/Slatiňany (9. 8. 2012) - Promyšlené investice do cestovního ruchu V Pardubickém kraji začínají nést první ovoce. Dochází k pozvolnému nárůstu turistů, kterých meziročně navštívilo kraj o 3,5 procenta více.  Evropské prostředky přispěly k rozmachu Králicka a k rozvoji cestovního ruchu například v obci Výprachtice a Slatiňany. Do těchto míst  Pardubického kraje směřovala část peněz  z více než 1,3 miliardy korun z evropských dotací na rozvoj cestovního ruchu. Řada míst se díky tomu změnila k nepoznání. Patří mezi ně areál na Dolní Moravě. K návštěvě zve penzion Patriot ve Výprachticích, nebo Švýcárna ve Slatiňanech. „Vydejte se na výlet a přesvědčte se na vlastní oči, jak vypadají nedávno otevřené objekty a jaké zajímavosti nabízejí v nejbližším okolí,“ zve k prohlídce kongresového hotelu Vista na Dolní Moravě, penzionu ve Výprachticích nebo Švýcárny ve Slatiňanech hejtman Radko Martínek. „Na vlastní oči nejlépe poznáte, jak se někdejší zanedbané budovy, občas i ruiny proměnily,“ říká hejtman Radko Martínek a pokračuje: „Vyplatilo se, že jsme evropské fondy soustředili do míst, která mají největší turistický potenciál.“ Na řadě z nich můžete i kvalitně přenocovat. „Donedávna měl náš kraj poměrně málo pěkných ubytovacích kapacit. Jsem rád, že letošním létem se situace radikálně mění. Důkazem je  třeba kongresový  hotel VISTA  na Dolní Moravě. Kdo má raději domácí prostředí, tak doporučuji ubytování v penzionu Patriot ve Výprachticích, kde jsou vítané zejména  maminky s dětmi,“  informuje radní pro cestovní ruch Miroslav Stejskal.

 

TOP 09 a Starostové se neštěpí 

Poslední dobou zaznamenáváme množící se mediální pokusy informovat nepravdivě o vnitřní situaci v poslaneckém klubu TOP 09 a Starostové a v našich politických uskupeních. Skutečnost, že náš poslanecký klub je v Poslanecké sněmovně jediný bez vnitřních rozporů a frakcí, je zjevně trnem v oku nejen politické konkurenci, ale i některým senzacechtivým novinářům. Vrcholem této neférové novinářské práce jsou články v dnešní MFD s titulky „TOP 09 a Starostové se štěpí. Rozhodnou volby.“ a „TOP 09 se štěpí“. Kategoricky prohlašujeme, že tomu tak není. 41 poslanců zvolených na kandidátkách TOP 09 bude jednotně podporovat programové prohlášení vlády po celé volební období. Stejně tak se budou chovat v krajských zastupitelstvech zastupitelé zvolení na koaličních kandidátkách TOP 09 a STAN. Prodloužení či neprodloužení smlouvy o strategické spolupráci, kterou mají naše uskupení uzavřenou do 31. 12. 2012, na tomto faktu nemůže nic změnit. „Informace“ o vnitřních frakcích uvnitř TOP 09 jsou pak jen účelovou lží a nestojí za nimi nic jiného než úpěnlivé přání politické konkurence. Na úterý svoláváme společné jednání předsednictev TOP 09 a STAN, abychom se společně ohradili proti nehorázné mediální manipulaci.
Miroslav Kalousek  1. místopředseda TOP 09 a ministr financí
Petr Gazdík předseda STAN, předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové
 
Podnikání, investice a evropské fondy po roce 2013

Atraktivita investování v Evropě  Výbor pro regionální rozvoj Evropského parlamentu vydal stanovisko místopředsedy Evropského parlamentu ke zprávě s názvem Atraktivita investování v Evropě. Podstatou zprávy je upozornit na snižující se míru zahraničních investic v Evropské unii a vybídnout k příslušným opatřením Evropskou komisi. „Tato zpráva potvrzuje také důležitost politiky soudržnosti pro investice v Evropě. Doporučuje, aby podpora z evropských fondů nebyla omezována velikostí podniků, aniž by tím byla dotčena specifická a cílená podpora malých a středních podniků. Velké a malé a střední podniky totiž vytvářejí prostředí vzájemné závislosti, které je prospěšné pro všechny zúčastněné strany. Možnost podpory produktivních investic velkých podniků z EU může rozhodnout o tom, zda půjdou jejich investice do Evropy, či nikoli. Navíc tyto investice vytvářejí pracovní příležitosti, což je hlavním cílem podpory EU a příspěvku ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Je také nutné pokračovat v investicích do infrastruktury v méně rozvinutých regionech a podpořit roli měst a městských metropolí pro tyto investice,“ zdůraznil Oldřich Vlasák.

Snažím se podporovat české podnikatele. „U příležitosti oslav 10 let od svého založení uskutečnila 5. června 2012 Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE) setkání na půdě Evropského parlamentu. Diskuse s europoslanci se zúčastnili zástupci zakladatelských organizací CEBRE: předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro zahraniční vztahy a EU Stanislav Kázecký a tajemník Hospodářské komory ČR Radek Pažout. Ve svém příspěvku jsem vyjádřil pochopení podnikatelskému sektoru, pro který je sledování toku legislativních rozhodnutí komplikované a náročné. Z tohoto důvodu jsem se zaměřil zejména na odlišnosti legislativního procesu Evropské unie v porovnání s podnikatelům dobře známým systémem v České republice. V neposlední řadě jsem také vyzdvihl pozitivní přístup České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu, která také velkou měrou přispívá k informovanosti o dění v Bruselu a velmi kvalitně zde zastává zájmy české podnikatelské veřejnosti. V následné diskusi zazněly názory na současné podnikatelské prostředí v České republice a jeho budoucím vývoji v souvislosti s politikami Evropské unie. Nejčastěji skloňovanými tématy byly otázky jednotného trhu včetně čtyř základních svobod, energetiky, průmyslu, přístupu podniků k financím a internacionalizace malých a středních podniků.“ Oldřich Vlasák

Debata o nových nařízeních je v plném proudu  Před koncem minulého roku vydala Evropská komise zásadní balíček návrhů nařízení k čerpání evropských fondů po roce 2013. V návaznosti na to se k souboru nařízení začala vést debata v Radě ministrů EU a v Evropském parlamentu a obě instituce se začínají snažit za účasti Komise najít společné kompromisy. „V mnoha oblastech lze proto očekávat, že věci nedopadnou přesně tak, jak byly v návrzích nařízení loni v říjnu Evropskou komisí nastíněny. Zatímco v Radě pro obecné záležitosti EU členské státy o nařízeních jednají dle jednotlivých témat a každé téma se snaží postupně uzavřít (mezi témata patří například programování, tématická koncentrace, kondicionality, monitorování a hodnocení atp.), v Evropském parlamentu se s nařízeními pracuje jako s jednotlivými celky a připomínky jsou zpracovávány formou pozměňovacích návrhů k navrženému textu, který Komise loni vydala. V horizontu zhruba dvou měsíců by se mělo rozhodnout nejprve na úrovni gesčního výboru, kterým je Výbor pro regionální rozvoj (REGI), hlasování v plénu se očekává až po prázdninách. K většině návrhů nařízení už svá stanoviska vydaly také Výbor regionů a Evropský hospodářský a sociální výbor,“ člen Regionálního výboru v EP Oldřich Vlasák. Vzhledem k tomu, že politika soudržnosti je tématem úzce souvisejícím s přípravou příštího rozpočtového rámce EU pro roky 2014 - 2020, vede se nyní hlavní diskuze nad celkovým příspěvkem členských států do rozpočtu EU. „Očekává se tvrdý boj i o výši plánovaných výdajů - na politiku soudržnosti, Společnou zemědělskou politiku a ostatní politiky EU. U politiky soudržnosti je pro příští programovací období například navrženo zastropování příspěvků pro daný členský stát. Některé členské státy by si tak mohly oproti současnosti výrazně polepšit (např. Rumunsko), jiné by naopak mohly hodně ztratit (Pobaltské státy a Maďarsko),“ doplnil europoslanec Oldřich Vlasák.

Kauza „Rath“ může ohrozit čerpání evropských dotací „V těchto dnech je mi často pokládána otázka, jestli kauza „Rath“ může u nás zkomplikovat čerpání evropských dotací. Je potřeba si uvědomit, že David Rath, který působil ve funkci předsedy Regionální rady, měl dle pravidel regionálního operačního programu vykonávat pouze formální roli při rozhodování o evropských fondech. Měl zastupovat Regionální radu navenek, předsedat zasedání monitorovacího výboru regionálního programu a podepisovat projekty, které prošly řádným procesem výběru nezávislých hodnotitelů. Tzn. neměl pravomoc zasahovat do procesu výběru projektů a určování výše dotace. David Rath však uplatňoval nestandardní postupy. Již přes rok jsem s kolegy Evropskou komisi upozorňoval na zdržování některých projektů ve Středočeském kraji, kdy smlouvy na vítězné projekty odmítal tehdejší hejtman Rath i tři čtvrtě roku podepsat či kdy bezdůvodně odejmul dotaci na některé řádně vysoutěžené projekty. Dnes je každému jasné, že David Rath pravidla nedodržoval. Otázkou, na kterou nyní musí odpovědět orgány činné v trestním řízení, je, kdo všechno pravidla porušoval, jak rozsáhlá tato kauza vlastně je a kolika projektů a zakázek se ve skutečnosti týká. Nicméně, tak jako tak, kauza zpronevěry evropských fondů ve Středočeském kraji bezprostředně ohrožuje naše renomé v Bruselu a zhoršuje nejenom naše aktuální možnosti čerpání evropských peněz, ale i pozici při vyjednávání politiky soudržnosti po roce 2013. Vrhá špatné světlo nejenom na tento kraj, ale i na celou Českou republiku a samotný systém rozdělování evropských fondů. Je více než pravděpodobné, že Evropská komise ve spolupráci s Evropským účetním dvorem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům nyní zpřísní kontrolu využívání všech evropských fondů v České republice. Pokud by se ukázalo, že se jedná o systémový problém a nikoliv pouze o selhání skupiny organizovaných pachatelů, hrozí nám, že o velkou část evropských fondů přijdeme. V tomto kontextu si je třeba uvědomit, že mnohé projekty již byly ministerstvem financí proplaceny a nyní nám byl z Bruselu uzavřen peněžní kohoutek. Pokud okamžitě nedojde k nápravě těchto chyb, tak to v konečném důsledku může znamenat i výrazné zvýšení zadluženosti České republiky.
Oldřich Vlasák místopředseda Evropského parlamentu