KULTURNÍ CENTRUM   Česká Třebová

N a b í d k a   p o ř a d ů - Listopad 2013
 
D I V A D E L N Í   P Ř E D P L A T N É
sezóna JARO 2014

Program:

 

1.                     Divadlo Bez zábradlí

                        Neil Simon : APARTMÁ V HOTELU PLAZA

                        Apartmá v hotelu Plaza se skládá ze tří povídek. Každá má samostatný příběh,

                        ale společné dějiště : apartmá v luxusním new-yorském hotelu.

                        Hrají : V. Žilková, M. Stropnický a další

                        Režie :  Martin  S t r o p n i c k ý                                                     

 

2.                     Agentura HARLEKÝN Praha

R. Anderson : VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA

Tři příběhy ( Poznání šokem, Stopy Holubic, Já jsem Herbert ), které nám autor

líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat

každého z nás.

Hrají : P. Nárožný, V. Vydra, K. Fialová (alt. L. Švormová ), N. Konvalinková,

J. Ptáčník, D. Morávková

Režie : Pavel  H á š a

 

3.                    Divadlo Šumperk

                       J. K. Tyl :  STRAKONICKÝ DUDÁK 

Nejslavnější hra českého klasika. Báchorka určená dospělým i dětem.

                        Režie : Vlastimil  P e š k a

 

4.                    Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot

           R. Thomas : MANDARINKOVÁ IZBA

Komedie plná francouzského espritu a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí ve

vtipných, krátkých jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním koncem.Čtyři herci se v nich převtělují do několika postav a osudů.

Hrají : M. Kramár, Z. Tlučková, P. Topoľský, B. Ondrejková

Režie : Ĺubomír  V a j d i č k a

  

5.                    Divadlo na Fidlovačce

                       Dan Goggin : JEPTIŠKY

                       Chcete vědět, co všechno se může stát, když si řádové sestry uvaří k smrti  

                       dobrou polévku? Tento muzikál, je totiž něco apo-katoli-ptický muzikál, u   

                       kterého se chvílemi možná budete až modlit smíchy.

                       Hrají : Z. Jandová, L. Molínová, S. Pogodová, B. Mošnová, M. Randová

                       Režie : Lumír  O l š o v s k ý 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M i m o ř á d n é   p ř e d s t a v e n í

6.                    Nová inscenace DS HÝBL Česká Třebová či jiného amatérského souboru

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z m ě n a  p r o g r a m u  v y h r a z e n a !

 

 

P o d m í n k y   p ř e d p l a t n é h o

 

a)      Každý přihlášený získává zlevněné vstupné a sedadlo podle vlastního výběru

b)   Cena předplatného je                              Kč  1 200,--

      Studenti, důchodci                                  Kč  1 000,--

 

c)   Předplatné se v případě nenavštívení představení nevrací

 

d)   Abonentní průkazky platí pouze na   ř á d n é   akce, na akce mimořádné, zařazené do                                                                                   

předplatného, má každý předplatitel při nákupu vstupenky 50 % slevu (místo nebude reservováno)

 

e)   Každý abonent obdrží včas průkazku , kterou se při návštěvě představení prokáže. Na             

      průkazce je uvedena řada a číslo stálého sedadla.

      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á,  s  v ý j i m k o u   s l e v   p r o   s t u d e n t y      

      a   d ů ch o d c e ! !

 

f)    Předplatné se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě přihlášky, či v hotovosti

 v kanceláři KC

 

g)    Každá abonovaná i mimořádná akce bude propagována na plakátech, v mediích a v

 Českotřebovském zpravodaji

 

h)    Přihlášky je nutno podat nejpozději do 13. prosince 2013. Předplatitelům z minulé sezóny   

        budou jejich místa rezervována do 6. prosince 2013.

 

 i)    Řádně vyplněné přihlášky s plnou a čitelnou adresou zasílejte poštou na adresu:

 

 Kulturní centrum, Nádražní 397, Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305

 

 Přihlášky můžete též vložit do připravené schránky v Inf. centru MěÚ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

           

 

P Ř I H L Á Š K A

 

na divadelní předplatné - sezóna JARO 2014

 

Jméno (Organizace)    .................................................................................

 

Přesná adresa              .................................................................................

 

Přihlašuji se řada č.  ................. sedadlo č. ................................................

 

Sleva pro důchodce - rodné č.  ....................................................................

 

Sleva pro studenty - škola, třída  ..................................................................

 

Platím  ...............................

 

 

 

Cena předplatného Kč 1 200,--  1 000,--                              ...........................................

                                                                                                Datum, podpis (razítko)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Listopadový program KC Č. Třebová


 

Středa  6. 11.                                                                                 KC – velký sál v 9.30 hodin

 

PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance – vystoupení pro

Pořádá Taneční škola Šárky Prossové

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek  7. 11.                                                                KC – velký sál v 8.15 a v 10.00 hodin

 

PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance – vystoupení pro školy

Pořádá Taneční škola Šárky Prossové

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sobota 9. 11.                                                                KC – velký sál v 17.00 a v 19.30 hodin

 

PODZIMNÍ DOTEKY – Festival moderního tance – vystoupení pro veřejnost

Pořádá Taneční škola Šárky Prossové – sledujte plakáty!!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Středa 6.11.                                                                       Malá scéna , začátek v 18.00 hodin

 

H U D E B N Í  B E S Í D K A

 

Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek 8. 11. –  neděle 17. 11.                                                                      KC – výstavní síň

Výstava prací výtvarné skupiny  M A X M I L I Á N  při KC Č. Třebová

 V úvodním programu vystoupí českotřebovská sk. Medvědi

 

Vernisáž v  pátek 8. listopadu v 17.00 hodin v malém sále KC

Otevřeno denně 9 – 12 a 14 – 17 hodin                                                       Vstupné dobrovolné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Neděle 10. 11.                                                               KC – malý sál, začátek ve 14.00 hodin

 

Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem Česká Třebová

 

                                                                                                                   Občerstvení zajištěno

 

Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem

u pokladny.                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pondělí 11.11.                                                  KC – velký sál, začátek v 10.00 a v 11.30 hod.

 

                       HUDBA MÉHO MOBILU

                       Uvádí Komorní filharmonie Pardubice        Určeno pro II. stupeň základní školy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 14. 11.                                                                KC – velký sál, začátek v 19.30 hod.

 

                        DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ PODZIM 2013 

                       Divadlo Radka Brzobohatého

                        T A N Č Í R N A

                        Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé různého věku i charakteru, aby 

                        zapoměli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají páry,

                        z lidí, včera si ještě cizích, partneři, nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, jen v

                        tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní - se svou touhou,

                        nesmělostí i nesplněným snem.

 

                        Hrají:                           K. Hábl, J. Révai, H. Gregorová, P. Oliva, D. Čárová…                                                     

                        Hudba, výběr hudby : Ondřej Brzobohatý 

 Režie:                         Hana Gregorová

 

 

Na toto představení platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v omezeném počtu v předptrodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 19.11. – neděle 24. 11.                                                                         KC – výstavní síň

 

                   ZÁVODNÍ MOTOCYKLOVÝ SVĚT TAK TROCHU STEJNĚ

                   Výstava fotografií Martina  S y n k a

 

Vernisáž v úterý 19. listopadu v 17.00 hodin

Otevřeno denně 9 – 12 a 14 – 17 hodin                                                       Vstupné dobrovolné

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Úterý 19. 11.                                                                         Malá scéna, začátek v 19.30 hod.          

     

             KRUH PŘÁTEL HUDBY

             52. koncertní předplatné,  470. českotřebovský hudební večer

             Alexandr  S h o n e r t  - housle

O houslovém virtuozovi Alexandru Shonertovi, původem ze sibiřského Irkutska, se mluví jako o výjimečném muzikantovi. Rád improvizuje, jeho specialitou je interpretace židovské hudby, sám ji i skládá. Alexander Shonert žije už jedenáctý rok v Praze a odtud vyjíždí na koncerty po Evropě, Spojených státech i Izraeli. 

Na tento koncert platí abonentní průkazky, zbývající vstupenky v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20.11.                                                                     Malá scéna , začátek v 18.00 hodin

H U D E B N Í  B E S Í D K A

Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 25.11.                                                                         KC- velký sál, v 19.00 hod.  

 

ZDENĚK  IZER „ TURNÉ  4  MŮSTKŮ „

Hudebně zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci znovu setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera ...

Jako vždy přijdou na řadu oblíbené parodie televizních pořadů, zábavných soutěží a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček, vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.

Hrají: Zdeněk Izer, Šárka Vaňková

Předprodej v Inf. centru MěÚ a pak 1 hodinu před představením

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 27. 11.                                                                         KC – velký sál, v 19.00 hod.

„ VIVA  MEXICO „  Yucatan, Baja California a Tacos                                      

Kateřina a Miloš MOTANI představují svou nejnovější DIASHOW

Mayské pyramidy, tajemný mayský kalendář, aztécký tanec, sluneční kámen, stále živé indiánské rituály, do kterých se mísí tóny pulsující mexické hudby. Barvami hýřící země. Velmi různorodá krajina od hustých deštných pralesů až po kaktusovou pouštˇ. Moře překypující podmořskými poklady. Nosálové, tarantule, giboni, rejnoci, krokodýli, barevné rybičky, delfíni, velryby, mořské panny…..

120 minut bez přestávky, losování o ceny, na závěr možná beseda

Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtek 28.11.                                                                               KC – velký sál, v 10.00 hod.

 

KOUZELNÉ KŘESADLO  - H. Ch. Andersen  Uvádí Divadlo Pohádka Praha

Určeno pro I. stupeň základní školy.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pátek 29.11.                                                                     KC – velký sál, začátek v 19.30 hod.


Koncert VELKÉHO SWINGOVÉHO ORCHESTRU při KC Č. Třebová,

jeho sólistů a zpěváků,  pod taktovkou Milana   Š p i č á k a


Srdečně zveme všechny příznivce VSO na tradiční podzimní koncert, který se uskuteční 29. listopadu v 19.30 hod. ve velkém sále Kulturního centra v České Třebové.
Hostem večera bude zpěvák a moderátor Jan Smigmator. Ten bude také celý koncert provázet slovem. Jan Smigmator je znám především jako zpěvák, ale posluchači rozhlasového vysílání ČR 2 ho dobře znají z pravidelného sobotního pořadu Klub evergreen, který Jan Smigmator moderuje společně s vyníkající zpěvačkou Dashou. V programu podzimního koncertu VSO uslyšíte kromě slavných jazzových melodií také moderní swingovky z nového CD Jana Smigmatora.
Vstupenky jsou již v prodeji v Infocentru MÚ v České Třebové.  http://www.smigmator.com/  

  Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz. Pro ZV OS: vstupenky na jednotlivé akce pořádané Kulturním centrem objednávejte telefonicky na č. tel. 465 532 805 (465 530 305) – Kulturní centrum. Českotřebovský deník 252/2013 (20.10) 

Kulturní centrum Česká Třebová digitální  3D kino SVĚT 
Listopad  2013

Sobota 2. v 15.00 hod.                                                                      Mládeži přístupno od 15 let

KAMEŇÁK  4   ( ČR )                         2D

Legendární komediální série Kameňák se 10 let od uvedení prvního dílu vrací do českých kin. Diváci se v bláznivé komedii Kameňák 4 mohou těšit na poctivé pokračování, které svým oddychovým stylem a poetikou anekdot navazuje na předchozí díly. „Bude tam samozřejmě modrý pramen se svou kouzelnou silou, ale přimíchali jsme do filmu takové úžasné pikantnosti, že na to diváci budou zírat s otevřenou pusou.“

Vstupné  110,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 4. v 19.00 hod.                                                                   Mládeži přístupno od 12 let

PŘÍBĚH KMOTRA   ( ČR )                 2D

Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Vypráví o vzestupu a pádu člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval až na pozici šedé eminence české politiky. PŘÍBĚH VELKÉ LÁSKY. LÁSKY K PENĚZŮM.

Hrají: O. Vetchý, L. Vaculík, K. Hádek a další

Vstupné   110,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 6. v 19.00 hod.                                                                                      FK

VYKOUPENÍ Z VĚZNICE SHAWSHANK  ( USA )

Strach dělá z lidí vězně. Naděje jim dává křídla. Strhující příběh o přátelství, naději a moudrosti s velmi výraznými hereckými i charakterovými osobnostmi. Andy Dufresne (Tim Robbins) přichází do vězení v Shawshanku jako nový vězeň podezřelý z vraždy. Spřátelí se s doživotně odsouzeným Redem (Morgan Freeman) a společně se snaží přežít v nelidském prostředí vězeňského systému.

Vstupné  70,--Kč, členové 50,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 11. v 19.00 hod.                                                                 Mládeži přístupno od 12 let

APOKALYPSA V  HOLLYWOODU  ( USA )       2D

Komedie sleduje šest kamarádů, jejichž divoký večírek se promění v boj o život. Za podivných okolností je Los Angeles devastováno apokalypsou, před kterou se skupinka snaží ukrýt v domě jednoho z nich. Zásoby jídla a pití ubývají, dostavuje se ponorková nemoc a pánové jsou nuceni své útočiště opustit. Přežije v ničivé atmosféře jejich přátelství a hlavně přežijí oni sami?  Titulky

Vstupné  110,--Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 13. v 19.00 hod.                                                                    Mládeži přístupno od 12 let

U KONCE SVĚTA ( USA )             2D

Film se jmenuje podle hospody s poměrně zlověstným názvem – U Konce světa. Tahle putyka, stojící v ospalém městečku Newton Haven, je zajímavá snad jen tím, že má být cílem velmi odvážného pivního maratónu pětice kamarádů. Ti se ho pokusili „doběhnout“ už před lety, ale tehdy na ně bylo tempo 12 piv – 12 hospod – 1 noc příliš zběsilé.   Titulky

Vstupné  100,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 16. v 15.00 hod.                                                                                   Mládeži přístupno

PTAČÍ  ÚLET  ( USA )                    3D

 Film Ptačí úlet je příběhem dvou odvážných krocanů, kteří vymyslí ambiciózní plán. Jejich misí je vrátit čas a zachránit sebe a další svého druhu od jistého konce. Cíl je jasný – ukradnout vládní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svátečního stolu Dnu díkůvzdání jednou provždy!  Animovaný, český dabing

Vstupné  120,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 18. v 19.00 hod.                                                                   Mládeži přístupný od 15 let  

HRA NA HRANĚ  ( USA )                    2D

 V proslulých kasinech Las Vegas je roční obrat 6 miliard dolarů. V on-line internetových hrách se protočí 35 miliard dolarů ročně. A sem se přesouvá nejen zájem největších hráčů, ale i těch nejtvrdších podvodníků. Sídla provozovatelů jsou na nejexotičtějších místech a jejich obchodní praktiky jsou v nejlepších případech jen tajné. V těch o trochu horších jsou nezákonné a zbytek je už tvrdě za hranou. Hrají : B. Affleck, J. Timberlake a další.  Titulky

Vstupné   100,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Středa 20. v 19.00 hod.                                                                                          FK

HORSKÁ HLÍDKA ( Čína )                     

Tento brutální a přesto překrásný film líčí obtížnou výpravu na čínské nepřátelské území, přičemž se opírá o skutečný příběh jedné z posledních expedic, vedených tibetskými dobrovolníky, bojujícími proti pytlákům.   Titulky

Vstupné  80,--Kč , členové 60,-- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -        

Sobota 30. v 15.00 hod.                                                                                   Mládeži přístupno

KŘÍDLA  VÁNOC     ( ČR )                 2D   

Richard Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný. Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme a po čem toužíme.

Vstupné  120,--Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

 

 Čtvrtek 21.11. 2013 – Neděle 24.11. 2013 V 17.00 hod. a  v 19.30 hod. Vstupné 60,--Kč

 

Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem  představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281.

Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz, jsou též k dispozici v Inf. centru MěÚ.