Českotřebovský deník 63/2013 (12/3)                                     

Zemřel  ing. Jaromír ŠLEMR

nar 8.4. 1923, středoškolský pedagog, člena řady organizací, držitel zlatého odznaku J.K. Tyla a ceny města Kohout 2011

Narodil se v Očelicích u Opočna, kde žila jeho babička z matčiny strany. Ihned po křtu v evangelickém kostele v Klášteru nad Dědinou se s matkou vrátil za svým otcem do Skutče, kde rodina trvale bydlela. Otec Jan Šlemr byl drobným živnostníkem – radiomechanikem, matka Marie úřednicí na poště ve Skutči, později vedoucí poštovního úřadu.
Po ukončení obecné školy vstoupil Jaromír na reálné gymnázium v Chrudimi, odkud z kvinty přešel na obchodní akademii, kde maturoval v roce 1944. Protože vysoké školy byly v té době uzavřeny, nastoupil jako praktikant do Spořitelny ve Skutči. Vysokou školu obchodní v Praze (učitelství ekonomických předmětů) vystudoval hned po válce. Vzdělání si později ještě doplnil na PEF (provozně ekonomické fakultě) Zemědělské univerzity v Brně, kde promoval v roce 1966. Jako mladý středoškolský profesor začínal svoji praxi v České Třebové (gymnázium, obchodní akademie). V pozdějších letech ještě učil na SEŠ v Šumperku, ve Svitavách a nakonec v Chocni, kde končil jako ředitel školy. Do důchodu odešel v roce 1985. Kromě náročného povolání učitele, měl celou řadu koníčků – hrál a režíroval ochotnické divadlo, vystupoval na recitačních večerech, ve spolupráci s Františkem Navarou a F.K. Zedníkem sestavoval a režíroval pořady v Divadle hudby ve skautském domově v Javorce, aktivně pracoval v MO Českého rybářského svazu, v mysliveckém sdružení, skautingu, byl literárně činný. Když přišel v roce 1947 jako mladý středoškolský profesor do České Třebové, okamžitě se zapojil do činnosti místních ochotníků.Za více jak padesátiletou činnost v ochotnickém divadle obdržel ing. Jaromír Šlemr v roce 2005 nejvyšší morální ocenění, tzv. Zlatý odznak J.K. Tyla. Je také držitelem ceny města Kohout 2011 na kterou byl nominován za svoji knižní prvotinu Čas je jako kůň s jezdcem.  Zemřel po krátké nemoci ve čtvrtek 7. března 2013, měsíc před svými devadesátými narozeninami.                                                                                                                      Jan Skalický (více ZDE)

 

Vítání nových občánků v březnu 2013: 


Michal Janza a Silvie Hrbáčová s dcerou Pavlínou

Martin Škrob a Jana Göblová s dcerou Emou

Petr Hildebrand a Tereza Jurná se synem Lukášem

Lucia Pirošová se synem Janem

Tomáš a Lenka Keprtovi s dcerou Elenou

Jiří a Gabriela Krátkých se synem Ondřejem

Michal a Marcela Říhovi se synem Michalem

Libor a Renata Jankelovi se synem Matějem

Petr Buchta a Kateřina Hýblová se synem Janem

 
Stručně z České Třebové:  

Ve středu 13.3. se v České Třebové bude konat další  jednání o zlepšení výčtu rychlíků vyšší kvality
(Českých drah), které by mohly zastavovat v období nového grafikonu v České Třebové. Nejbližší úprava grafikonu bude v červnu t.r. Jednání se zúčastní krajský radní pro dopravu  Ing.- Jaromír Dušek, Zástupci GŘ Českých drah, předseda dozorčí rady a další člen dozorčí rady Českých drah.  Česká Třebová má velký zájem o to, aby zde zastavovaly alespoň některé spoje Railjet, které budou jezdit na ramenech Praha - Ostrava a Praha - Vídeň. Konkrétně máme zájem o zastavování ranního večerního páru spojů na obou ramenech, které mají pro dopravu občanů z našeho města a regionu a obráceně největší význam. 
 
Divadelní postupová přehlídka Zlom vaz
Začíná v pátek 15. 3.  v 17 hodin v Malé scéně a pokračuje do neděle. Českotřevbovský DS Hýbl zde 15.3. večer předvede operetu Mamzelle Nitouche.
LEDNÍ REVUE

V sobotu 16. března se na zimním stadionu na Skalce koná Českotřebovská lední revue, které se zúčastní také kraspobruslaři z Pardubic, Chrudimi a z Prahy.
 
Další  výstava na schodech

Od ll. dubna 2013 vystaví  na schodišti Městské knihovny několik svých prací Mgr. Marta Demelová.Do poloviny května tu můžete vidět pastely a kvaše s různými náměty, prostě Od každého trochu.
 
V neděli 17. března vyvrcholí Městská hokejová liga 

Časový program:
15.00 hodin: utkání o 3. místo  (Třebovice - Devils)
17.00 hodin: utkání o 1. místo: (Krajánci - Typos)
18.20 hodin: slavnostní vyhlášení, předání poháru a cen
 
Velikonoční výstava v Kulturním centru 

Zahájení letošní velikonoční výstavy bude v pondělí 18. března v malém sále Kulturního centra.
 
90 let plukovníka Vasila Timkoviče

Dne 21.3. oslaví devadesátiny občan našeho města Vasil Timkovič, který pochází z Podkarpatské Rusi a usadil se zde po II. světové válce po jeho pobytu v ruských lágrech a vojenské anabázi s 1. Čs. armádou přes Duklu až do Čech. Vasil Timkovič bude přijat starostou města.
 
Návštěva z Olawy

V České Třebové čekáme na návštěvu z Olawy dne 22. března. Bude jednat o letošních kulturní spolupráci mezi oběma partnerskými městy, které mají ve znaku kohouta.
 
Výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav Slovanské ulice

 v úseku terminál - ulice Pražského dopadlo nad očekávání dobře. Proti rozpočtové ceně se daří ušetřit cca 1,4 mil. Kč a tyto prostředky bude možné využít pro další investici do místní komunikace. Připravena je úprava úseku  Nádražní ulice od Policie na Staré náměstí , který by navázal na upravenou památkovou zónu na náměstí. Řešení této části brání jediný problém: vyřešit soukromý pozemek v sousedství domu čp. 42 , na kterém nyní parkují asi 3 osobní automobily. Součástí úpravy této části Nádražní ulice má být také vybudování "podzemního hnízda odpadových nádob", které by nahradily nevzhledné kontejnery, nyní umístěné na povrchu chodníku před prodejnou drogerie TETA.

Velikonoční dílna pro malé i velké

ZO ČSOP Zlatá studánka, Česká Třebová  pořádá 16.3.2013 od 9 do 12 hodin v Ekocentru Červenka 
VELIKONOČNÍ DÍLNU PRO MALÉ I VELKÉ 
Přijďte si s dětmi vyrobit zápich, přáníčko a další výrobky pro výzdobu vašeho okolí.
Vstupné 30Kč za dítě.  Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
 
Přednáška Evy Motyčkové Energie života:

Co se změnilo 21.12. 2012. Jak poznat, že žiji Program duše. Jak se chránit před negativními energiemi. Andělské děti a jak je pochopit. Proběhne řízená léčivá meditace. 9. 4. 2013 v 17,30h, Národní dům Česká Třebová, vstupné 80Kč.
Radní Šotola jednal o financích s ministryní a senátorkou

Pardubice (12. 3. 2013) – O financování sociálních služeb v letošním roce jednal v pondělí s ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou a místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou krajský radní Pavel Šotola. Mluvili především nedostatečném pokrytí sociálních služeb a výzvě neziskových organizací ministerstvu.
Člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola na setkání ministryni informoval o usnesení 15. krajské konference nestátních neziskových organizací, jejíž účastníci minulý týden v Litomyšli vyzvali ministerstvo k systémovému řešení financování sociálních služeb, které by zajistilo dlouhodobou stabilitu a zajištění těchto služeb. „Velmi si cením zájmu paní ministryně o situaci v našem kraji. Z jednání bylo zcela patrné, že se snaží hledat další finanční prostředky pro sociální oblast,“ hodnotí setkání radní Pavel Šotola.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo pro Pardubický kraj částku 320 milionů korun, což nedostačuje na pokrytí nutných nákladů v sociální oblasti. Skutečná potřeba dotací pro poskytování sociálních služeb v kraji je 374,4 milionu korun. Ministryně Müllerová při jednání sdělila, že se snaží najít 500 milionů na pokrytí služeb v celé republice. Pokud se to jí to podaří, mohlo by dojít k rozdělení prostředků ještě na konci tohoto pololetí.
Celý systém rozdělování dotací by měl přejít 1. ledna 2014 na kraje. Převodu budou předcházet ještě další jednání o konkrétních parametrech a podmínkách.
Na schůzce se také hovořilo o činnosti a fungování neziskového sektoru, zejména o spolupráci podnikatelů a neziskových organizací v rámci úspěšných burz filantropie. „Paní ministryni tato forma spolupráce velmi zaujala a sama potvrdila, že se jedná o unikátní projekt v rámci republiky,“ dodává Pavel Šotola.
 
Kraj podpoří podnikatele čtyři sta tisíci

Pardubice (11. 3. 2013) – Předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Miloš Huryta a hejtman Martin Netolický včera na půdě kraje podepsali smlouvu o finanční podpoře informačních míst pro podnikatele na území Pardubického kraje ve výši 400 tisíc korun.
„Navazujeme tím na dlouholetou tradici, kdy kraj ze svého rozpočtu již od roku 2005 přispívá na náklady spojené s činností čtyř informačních míst na území našeho regionu. Projekt informačních míst bezplatně usnadňuje orientaci v podnikatelském prostředí nejen začínajícím, ale i zkušenějším podnikatelům. Tuto formu pomoci nelze považovat za nevýznamnou zejména v dnešní složité době, která není živnostníkům příliš nakloněna. Jsem proto rád, že se nám podařilo udržet finanční podporu ve stabilní výši,“ řekl krátce po podpisu smlouvy hejtman Martin Netolický.
V informačních centrech mohou podnikatelé na jednom místě bezplatně získat základní informace potřebné pro své podnikání, ať už jde o zahájení činnosti, o financování podniku nebo o podnikání v rámci celé Evropské unie. Kontaktní místa se nacházejí míst lze využít na téměř 100 místech po celém území České republiky. V Pardubickém kraji jsou podnikatelům k dispozici v Pardubicích, Chrudimi, České Třebové a Svitavách.
 
Nejlepší sportovci a trenéři kraje byli oceněni v Holicích

Ocenění nejlepším sportovcům Pardubického kraje za rok 2012 přijeli do Holic předávat také hejtman Martin Netolický a radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný. Došlo přitom i ke kuriózní situaci, že z předávajícího se stal oceněný. René Živný jako reprezentační trenér bikrosu a účastník londýnské olympiády totiž sám získal titul trenéra roku a navíc přebíral cenu za svou svěřenkyni Anetu Hladíkovou, která se umístila na druhé příčce v jednotlivcích. „Podle letošních cen je vidět, že se v Pardubickém kraji dostávají do popředí kromě hokeje, vodních sportů, atletiky a basketbalu i dříve méně populární sporty jako bikros, orientační běh, biatlon, skateboard, futsal nebo hokejbal. Tradičně velké úspěchy mají i naši zástupci v hasičském sportu a tělesně postižení sportovci,“ komentoval ceny hejtman Netolický.  „Velmi mě potěšilo, že jsem byl vybrán mezi nelepší trenéry, určitě k tomu přispěla naše účast na olympiádě. Protože znám prostředí práce s mládeží zblízka ze své vlastní zkušenosti, velmi si vážím všech, kteří se tomu věnují. Často tím tráví veškerý volný čas a bez nároku na odměnu,“ řekl radní Živný. V jednotlivcích patřily nejvyšší příčky hokejistovi Petru Koukalovi, bikrosařce Anetě Hladíkové a orientační běžkyni Ivetě Duchové. V kolektivech byly oceněny týmy hokejistů ČSOB, futsalistů ERA-PACK Chrudim a sálových futsalistů NOVABRIK Polička. Z tělesně postižených sportovců pařily ceny Radku Procházkovi a Leoši Lacinovi za bocciu a Miroslavě Sedláčkové za atletiku.