Českotřebovský deník 167/2013   (15.7.)                                

Sbírka na ZŠ Parník


Na konci školního roku uspořádali žáci a učitelé ZŠ Ústecká peněžní sbírku na pomoc dětem z oblasti zasažené povodní. Celkově vybrali částku 7 500,- Kč. Po domluvě s ČČK v Ústí nad Orlicí byly peníze odeslány na konto ZŠ v Terezíně. Rodiče, děti i učitelé tak ukázali, že pomoc potřebným jim není cizí. Děkujeme všem, kteří nám přispěli.        

 

vedení ZŠ Parník

                      

Fotbalisté FK Česká Třebová opět v přípravě na novou sezónu s novým trenérem Petrem Pražákem

Prozatimní kádr "A" mužstva:
Abt Filip, Baláž Daniel, Bárta Jiří, Borek Rostislav, Čikl Miloš, Hotmar Jakub, Hustý Michal, Král Kristián, Kubásek Michal
Mazal Jiří, Morkes Michal, Nágl Adam, Novotný Vojtěch, Pešek Libor, Pešina Jakub, Pachl Christian, Rufer Daniel
Štěpán Jan, Švec Pavel, Urbanec Patrik, Urbanec Radek, Vencl Daniel, Zahálka Petr
Přípravná utkání:
16.7.            A mužstvo - B mužstvo           18:30
20.7.            Ústí n.O. - FK                          17:30
24.7.            Vysoké Mýto – FK                 17:00
27.7.            Zámrsk – FK                           17:00             pohár
Realizační tým:
vedoucí mužstva: Ing.Miloslav Cink (ekobi@ktct.cz; 731/125806)
hlavní trenér: Petr Pražák (606/061499, peprazak@seznam.cz)
asistent:  Rostislav Borek
 
20. srpna budeme mít možnost shlédnout švýcarský hokejový tým HC Fribourg- Gottéron SA

Českotřebovský sportovní fanoušek se má po roce opět na co těšit, přesněji na kvalitní evropský hokej. V úterý 20. srpna se v našem městě uskuteční utkání European Trophy mezi mužstvy HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a HC Fribourg- Gottéron SA (Švýc.).
Předprodej vstupenek na tento zápas začíná v úterý 16. července v Infocentru Městského úřadu v České Třebové. Vstupenka k stání stojí 100 Kč, vstupenka k sezení přijde na 120 Kč. Více ZDE
 
Plnění rozpočtu města v polovině roku 2013

Polovina roku je tak trochu čitelnější než jiná data a proto stojí za to se zastavit u čísel popisujících plnění našeho městského rozpočtu na letošní rok.  Důležité je jistě především plnění příjmové části rozpočtu. Zde se zejména podívejme na daňové příjmy.  Celkově jsou daňové příjmy přijaté do rozpočtu  v určitém předstihu, tedy více než na 50%, především díky dobrému plnění v DPH (53,6%) a dani z příjmu fyzických osob, kde je plnění sice již 80%, ale vzhledem k malému objemu této daně (plán 3,1mil. Kč) to není pro náš rozpočet zas tak velký přínos. Naproti tomu existuje zatím propad v plnění daně z příjmu fyzických osob (47,6%) a daně ze závislé činností (46,8%), které zase naopak optimismus zatím poněkud snižují.  Z dalších položek vybírám plnění příjmu z poplatku za výherní hrací přístroje a terminály, kde bylo za polovinu roku do rozpočtu města odevzdáni cca 4 mil. Kč, tj. cca 56% plánovaných příjmů a je tedy předpoklad, že příjmy z tohoto zdroje budou do konce roku možná i přeplněny. Pro rok 2013 byly zvýšeny poplatky za odpad. V rozpočtu se to projevilo, v polovině roku 2013 je nyní na účtu města již 5,648  mil. Kč, loni to bylo o 1 milion méně, přitom celkově se má za rok vybrat letos 8700 tis. Kč, loni při nižším poplatku a menším výčtu osvobozených osob od poplatku byl plánován příjem 7800 tis. Kč. Při celkovém prohlédnutí příjmové části rozpočtu lze říci, že příjmy města zatím nejsou ohroženy (plnění je zatím 53,6%), rozpočet příjmů může být naplněn.  
Plnění výdajové části je těžké hodnotit, protože fakturace provedených prací probíhá s určitým zpožděním a tak číslo, které uvádí plnění celkového rozpočtu výdajů  (44,4%) je zavádějící. Všimnout si můžeme jen položek, které  třeba již nyní v polovině roku nestačily a bylo je třeba posilovat. Především to byla částka určená na zimní údržbu komunikací, kde byla do poloviny roku vyčerpána částka určená na celý rok (3 mil. Kč) a bylo třeba sem "přisypat" dalších 800 tis. Kč a to  se ještě může stát, že to stačit nebude. Naproti tomu se podařilo významně ušetřit při rekonstrukci ulice Slovanské a ulice Školní a z ušetřené částky pak řešit další investice (např. pokračování rekonstrukce budovy Ekocentra Podorlicko v Podbranské ulici, kde bude vybudován bezbariérový příchod a nové oplocení objektu),  povýšila se také částka na tzv. ostatní výspravy komunikací". Obecně lze zatím tedy hodnotit plnění rozpočtu města v polovině roku  optimisticky v tom smyslu, že  jsou předpoklady k tomu, aby byl rozpočet naplněn. (mm)
 
Zajímavosti odjinud

Na webových stránkách jiných měst se lze dobře inspirovat a přemýšlet o tom, zda by nebylo vhodné některé zkušenosti nebo aplikace převzít i k nám do České Třebové.  Usnadnili by návštěvníkům webu orientaci o tom,  na jaké účely přichází  prostředky z veřejného městského rozpočtu a navíc po letech pak také meziroční srovnání. Na webu města Litomyšl mě inspirovala zveřejněná přehledná tabulka dotací plynoucích z městského rozpočtu jednotlivým občanským sdružením, spolkům ať již do oblasti sportu, kultury, společenského života nebo do jiných neziskovek.  Podívejte se např. na tento odkazu http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054054175.  Dotace z veřejného rozpočtu zde máte pěkně přehledně a to za spoustu let zpátky s přesným cílem určení. O něčem takovém si na našem městském webu můžeme nechat jen znát.  Nejde o to, že by se dotace nezveřejňovaly a nebyly provedeny podle správného postupu.  Jsou uvedeny pouze mezi usneseními rady města nebo zastupitelstva a to jen v té co možná nejstručnější podobě,  často tak, že "vše je v příloze", která se samozřejmě nezveřejňuje.  Každý se sice může jít informovat, ale musí překonávat  zbytečnou bariéru, není to tak transparentní, jako v Litomyšli.  Díky nezveřejnění takového přehledu pak mohou vznikat všelijaké fámy a nepochopení, která lze jednou pro vždy odstranit právě zveřejněním takového tabulky. Uvádím to především v souvislosti se stále rostoucími požadavky  sportovců a nebo některých sportovních oddílů, kteří právě s možností získávat finanční prostředky z poplatku za výherní hrací přístroje "ožili" a přichází se stále dalšími potřebami a požadavky. Zde je zajímavé uvést třeba srovnání, podle kterého se přepočítávají poskytnuté dotace na jednoho obyvatele. Ve výroční zprávě města Ústí nad Orlicí je např. uvedeno, že na podporu sportovních aktivit bylo v loňském roce 2012 podpořeno 73 projektů, které předložilo 45 organizací, celková výše podpory činila 2562 tis. Kč, což přepočteno  znamená 170 Kč na 1 obyvatele.  Pro srovnání lze uvést čísla z letošního roku pro Českou Třebovou, kde činí celková výše podpory pro stejný účel 5 538 tis. Kč, tedy více jak dvakrát tolik a na 12 obyvatele města Česká Třebová  to vychází ve výši 348 Kč.......  b
 
Zámek v Cholticích zaujme novým kabátem i expozicí

Pardubice/Choltice (15. července 2013) – Nejenom původního renesančního vzhledu, nové expozice, pokladny, bezbariérových toalet, ale i zázemí pro průvodce se dočkal zámek v Cholticích za 11,5 milionů korun. Městys na rekonstrukci zámku získal dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ve výši 8,6 milionu korun, stát přispěl 759 tisíci. Pardubický kraj pomohl s projektovou dokumentací v hodnotě 576 tisíc korun. Nové prostory pro veřejnost slavnostně otevřeli starosta městyse Choltice Tomáš Bolek, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Renesanční zámek je jednou ze součástí rozlehlého zámeckého areálu a byl od roku 2008 přístupný veřejnosti pouze omezeně. „Rekonstrukce budovy č. p. 5 a vytvoření nových výstavních prostor jsou prvním krůčkem k tomu, aby sloužil co nejširší veřejnosti. Děkuji zástupcům kraje i státu za to, že našli finanční prostředky, aby pomohli s realizací tohoto projektu,“ řekl na úvod starosta Tomáš Bolek. Hejtman Martin Netolický při této příležitosti ocenil přínos regionálního operačního programu: „V poslední době jsou neustále zpochybňovány evropské dotace. I choltický zámek je ukázkou, že jsou evropské dotace v našem regionu využívány smysluplně a věřím, že si na něj najde cestu více návštěvníků,“ vyslovil své přání hejtman Martin Netolický.
Zrekonstruované prostory budou fungovat po celý rok jako multifunkční sál. „Novou expozici tvoří předměty, které byly po dlouhé době vytaženy z depozitáře a restaurovány. Každý návštěvník si zde najde to, co ho zajímá. Vstupenka bude platná také pro vstup do hlavní barokní části zámku i do kaple sv. Romedia, která je v České republice zcela unikátní. Na zimu již připravujeme tematicky laděné přednášky, výstavy, ale i komorní koncerty,“ hovořil o využití a dalších plánech do budoucna kastelán zámeckého areálu Lukáš Rychtecký.  
Slavnostní prohlídku celého areálu při příležitosti otevření nové části obohatil svou přítomností Romedius Konstantin Thun (vlastník zámku v druhé polovině 17. století, který původní renesanční zámek nechal přestavět do barokní podoby) v podání herce Patrika Ulricha a v žaláři umístěný první vězeň, který se provinil nevhodným zpěvem.
V současnosti zámek nabízí dva prohlídkové okruhy. První okruh tvoří kaple sv. Romedia a zámek (Sala terrena), kde si lidé mohou prohlédnout jednu z nejstarších barokních lékáren na území České republiky. Součástí prohlídky jsou také regionální obrazárna se zámeckou jídelnou, expozice zbraní a hudebních nástrojů či výstava osobních předmětů rodu Thunů. Letos je expozice rozšířena o panenky v dobových kostýmech, nejdete zde také malého Mozarta za klavírem. Druhý okruh tvoří Muzeum vodníků a černého divadla.  
„Prohlídka areálu byla velmi zajímavá, je vidět, že zde mají spoustu zajímavých nápadů. Například kaple stojí určitě za vidění,“ řekl hejtman po prohlídce a pokračoval: „Areál by si zasloužil velkou investici v přibližné částce 200 milionů korun. Je jasné, že městys nebude mít na potřebnou rekonstrukci finanční prostředky. Bez dotací z Evropské unie a přispění státu i kraje to nepůjde. Přeji tedy Cholticím, aby se jim podařilo připravit kvalitní projekt na rekonstrukci celého areálu a podařilo se jim najít podporu pro jeho realizaci. Areál by mohl být velkým turistickým lákadlem,“ uzavřel hejtman Netolický.
Tip na víkend na zámku v Cholticích
V neděli 21. července můžete přijít na zámek vyzkoušet zaniklá řemesla, vlastnoručně vyrobit šperk, svíčku, vyrazit minci, vyrobit hračky ze slámy, anděla z korálků nebo si zastřílet v dobové lukostřelnici. Prvních 200 návštěvníků obdrží pitný dárek ke vstupence zdarma. Jednotné vstupné je 40 Kč včetně prohlídky zámku a kaple (děti do pěti let mají vstup zdarma).