Při příležitosti 110. výročí zřízení městského hřbitova, které si letos připomínáme,  se v pátek 6. listopadu 2015 uskutečnila od 16 hodin komentovaná prohlídka hřbitovního areálu městského hřbitova. Ludmila Marešová Kesselgruberová, Jana Voleská a Martin Šebela zájemcům připomněli některé významné osobnosti zde pochované. Sraz účastníků byl v 16 hodin u hlavní hřbitovní brány. Právě zde byla letos na podzim instalovaná nová opravdu velmi názorná tabulce na které je na leteckém snímku hřbitova vyznačena poloha hrobů 39 významných osobností našeho města i s jejich stručně uvedeným působením. Právě tram  komentovaná prohlídka městského hřbitova začala. PhDr. Ludmila Kesselgruberová na úvod  seznámila početnou skupinu  zájemců o tuto akci i s historií pohřbívání v našem městě, s okolnostmi otevření současného hřbitova. Poměrně podrobně se pak věnovala také Františku Voleskému (i když na našem hřbitově  není pochován), rodákovi ze Zhoře. Je autorem poměrně monumentálního vstupu na náš městský hřbitov (s letopočtem 1905) a autorem poměrně velkého množství sochařských děl v České Třebové a v blízkém i vzdáleném okolí.  Potom se celá skupina stěhovala ke hrobům významných osobností. Ředitelka městského muzea Mgr. Jana Voleská na každém hrobě rozsvítila svíčku, uctila památku  zde pochovaných osob. Martin Šebela nebo Ludmila Kesselgruberová pak ve stručnosti seznámila přítomné s významem, prací, a dílem  jednotlivých pochovaných osob. Často bloudíme hřbitovem a klademe si sami otázku, kdo v kterém hrobě leží a jaký byl jeho posud.   Bylo vidět, že to zajímá velký počet lidí. Vzpomínková akce byla velmi úspěšná, za nápad i její provedení je třeba pracovníky městského muzea pochválit. Jistě nemůže být opakována každým rokem, ale zájem ukázal, že by nebylo na škodu  uskutečnit takovou vzpomínku např. také na parnickém hřbitově  nebo třeba nakonec i na kozlovském hřbitůvku... (mm)
 

Informační tabule označující významné hroby Českotřebováků na městském hřbitově - najdete ZDE